Dạy tiếng Nhật

Blue Galaxy Group đào tạo tiếng Nhật dành cho học viên có nhu cầu thi lấy chứng chỉ JLPT cấp độ N3,N4, N5 và chứng chỉ NATTEST cấp độ Q3, Q4, Q5 hoặc những người đang chuẩn bị đi làm hoặc du học tại Nhật hay làm tại các công ty Nhật tại Việt Nam

Chương trình đào tạo tiếng Nhật

 • Học viên đủ điều kiện đầu vào và đã dăng ký tham dự đầy đủ các giờ học của lớp luyện thi chứng chỉ JLPT hoặc NATTEST.
 • Nếu chưa thi đạt cấp dộ yêu cầu, học viên được học miễn phí cho đến khi thi đạt.

Đối tượng tham gia học tiếng Nhật

 • Học viên có nhu cầu thi lấy chứng chỉ JLPT cấp độ N3,N4, N5 và chứng chỉ NATTEST cấp độ Q3, Q4, Q5
 • Học viên đạt trình độ tương ứng thông qua kết quả bài kiểm tra đầu vào.

Nội dung đào tạo học tiếng Nhật

 • Kỹ năng làm bài thi JLPT (N3, N4, N5) và NATTEST (Q3, Q4, Q5)
 • Hướng dẫn làm bài thi thử, tạo sự tự tin cho học viên khi dự thi chính thức
 • Bổ sung và hệ thống kiến thức để thí sinh đủ năng lực làm bài thi
TRÌNH ĐỘ LỚP GIÁO TRÌNH THỜI GIAN HỌC
Trình độ A

(420 tiết)

NA1 → NA7 Minna NoNihongo 6 khóa thường

3 khóa nhanh

Trình độ B

(420 tiết)

NB1 → NB7 Nameraka Nihongokaiwa

Temabetsu (Trung cấp)

6 khóa thường

3 khóa nhanh

Trình độ C

(420 tiết)

NC1 → NC7 Jitsuyo Bijinesu Nihongo

Temabetsu (Thượng cấp)

4 khóa thường

2 khóa nhanh

 

Thông tin liên hệ ghi danh học tiếng Nhật

 • Blue Galaxy Group (BGG)
 • Tầng 10 tòa nhà Bộ Kế hoạch Đầu tư số 289 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP HCM
 • Tel: (028) 6285 6557
 • Email: info@bgg.edu.vn
 • Website: www.bgg.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.