Dạy tiếng Ý

Blue Galaxy Group đào tạo tiếng Ý giảng dạy 2 chương trình đào tạo cấp độ A và B. Mỗi cấp độ tổng cộng 360 tiết chonhững người đang chuẩn bị đi làm hoặc du học tại Ý.

Đội ngũ giảng dạy tiếng Ý

  • Đội ngũ giảng viênGiảng viên giảng dạy chính cho học viên là người Việt Nam quốc tích Ý, hiện tại đang giảng dạy trực tiếp cho các giảng viên chuyên ngành tiếng Ý tại các trường đại học,
  • Là Phiên dịch viên tiếng Ý- Việt cho Thủ tưởng Italia và Chủ tịch nước Việt Nam trong các chuyến công du tại Italia hoặc Việt Nam.

Chương trình đào tạo tiếng Ý

  • Hiện tại tổ tiếng Ý giảng dạy 2 chương trình đào tạo cấp độ A và B.
  • Mỗi cấp độ tổng cộng 360 tiết.
 
STT Cấp độ Trình độ Số tiết Giáo trình
1. A A 360 Marco Mezzadri e Paolo E. Balboni, “Italiano: Pronti, Via!” Guerra Edizioni – Perugia, 2008.
2. B1 360 “In italiano”-Angelo Chiuchiu’, Fausto Minciarelli, Marcello Silvestrini- NXB.Guerra- tái bản 2002
3. B B2 360 “In italiano”-Angelo Chiuchiu’, Fausto Minciarelli, Marcello Silvestrini- NXB.Guerra- tái bản 2002

Thông tin liên hệ ghi danh học tiếng Ý

  • Blue Galaxy Group (BGG)
  • 239 Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Q. Bình Thạnh
  • Tel: 0931 406 464
  • Hotline: 093 194 33 03
  • Email: bggvietnam@gmail.com
  • Website: www.bgg.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.