HỌC BỔNG DU HỌC TOÀN PHẦN

Đài Loan

 • Số lượng tuyển: 200 người
 • Ngành tuyển: Quản trị kinh doanh, CNTT, Quản trị du lịch NH&KS, Cơ điện tử tự động
 • Học bổng toàn phần, thực tập có lương tại Đài Loan
 • Số lượng tuyển dụng: 100 người

Singapore

 • Số lượng tuyển dụng: 100 người
 • Ngành tuyển: Quản trị Nhà hàng & Khách sạn
 • Học bổng toàn phần, thực tập có lương tại Singapore
 • Số lượng tuyển: 100 người
 • Ngành tuyển: quản trị nhà hàng & khách sạn, CNTT…

Hàn Quốc

 • Số lượng tuyển: 100 người
 • Ngành tuyển: quản trị nhà hàng & khách sạn, CNTT…
 • Học bổng toàn phần, thực tập có lương tại Hàn Quốc
 • Số lượng tuyển dụng: 100 người

Nhật

 • Số lượng tuyển dụng: 100 người
 • Ngành tuyển: Quản trị Nhà hàng & Khách sạn

Mỹ

 • Số lượng tuyển: 100 người
 • Nhóm ngành: kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ…
 • Học bổng tại Mỹ
 • Số lượng tuyển: 100 người
 • Nhóm ngành: kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ…

Canada

 • Số lượng tuyển: 100 người
 • Nhóm ngành: kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ…
 • Học bổng tại Canada
 • Số lượng tuyển: 100 người
 • Nhóm ngành: kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ…

TRƯỜNG LIÊN KẾT

ĐH Đức Minh

ĐH Nan Kai

ĐH Ulsan

Học viện LEE-MING

ĐH Kiến Hành

ĐH Venezia (Ý)

VSB (Canada)

Trường SPJ

SIM (Singapore)

SGNARUM

SGNARUM

NGEE

NGEE

ĐH PISA (Ý)