Vào năm 2015, Bộ Giáo dục Đài Loan đã phát động Chương trình thực tập tại Đài Loan để khuyến khích nhiều sinh viên quốc tế tham gia vào các dự án thực tập chuyên nghiệp ngắn hạn do các trường Đại học và Cao đẳng Đài Loan tổ chức. Ngày càng có nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Đài Loan cung cấp chương trình thực tập chuyên nghiệp và nghiên cứu ngắn hạn cho sinh viên.

NHỮNG ƯU ĐIỂM NỔI BẬT