BLUE GALAXY GROUP là tổ chức cung cấp các chương trình học bổng toàn phần, thực tập có lương tại Đài Loan.

QUẢN TRỊ KINH DOANH

CƠ ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

LOGISTIC

THIẾT KẾ THỜI TRANG

MARKETING

CƠ ĐIỆN TỬ CÔNG TRÌNH