BGG (Blue Galaxy Group) là tổ chức giáo dục cung cấp các chương trình học bổng toàn phần, thực tập có lương.

Là một tổ chức xã hội hướng đến mục tiêu mang lại những cơ hội phát triển, giá trị bền vững của con người thông qua học tập và việc làm. BGG (Blue Galaxy Group) là một trong những tổ chức giáo dục cung cấp các chương trình học bổng toàn phần và thực tập có lương.

Nắm bắt được nhu cầu đó, BGG ra đời với thế mạnh kết hợp với các tổ chức triển khai chương trình học bổng toàn phần và thực tập có lương tại nước ngoài. Với tâm niệm tạo dựng được một cộng đồng lớn có thể hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển và giúp ích cho con người Việt Nam. Chính vì vậy chuỗi hành trình phát triển của tổ chức giáo dục BGG cũng luôn gắn liền với nhiều lợi ích cho xã hội và người lao động.

Học bổng Châu Âu

Học bổng toàn cầu

TRƯỜNG LIÊN KẾT

ĐH Đức Minh

ĐH Nan Kai

ĐH Ulsan

Học viện LEE-MING

ĐH Kiến Hành

ĐH Venezia (Ý)

VSB (Canada)

Trường SPJ

SIM (Singapore)

SGNARUM

SGNARUM

NGEE

NGEE

ĐH PISA (Ý)