Category Archives: DU HỌC CHÂU Á

Thông báo tuyển sinh du học Trung Quốc năm 2023

Du Hoc Trung Quoc

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài và thông báo chỉ tiêu học bổng năm học 2023 – 2024 dành cho Việt Nam của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Bộ […]