Về Học Viện Kỹ Thuật Lee Ming

  • Tên tiếng Anh: Lee Ming Institute Of Technology
  • Tên Tiếng Việt: Học viện Kỹ thuật Lee Ming
  • Tên tiếng Trung: 黎 明 技 術 學 院
  • Năm thành lập: 1969
  • Địa chỉ: Số 22, đoạn 3, đường Thái Lâm, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc, Đài Loan.
  • Website: https://english.lit.edu.tw/bin/home.php