Bảng tổng hợp các Khoa ngành học tại trường Đại học Tịnh Nghi

Bảng tổng hợp các Khoa ngành học tại trường Đại học Tịnh Nghi

ngành học tại trường tịnh nghi
Đại học Tịnh Nghi là một trường đại học Thiên chúa giáo nằm ở thành phố Đài Trung với gần 12,000 sinh viên đang theo học. Trường được thành lập từ năm 1921, được tái thành lập và đổi tên thành “Trường Đại học Khoa học và nghệ thuật dành cho phụ nữ” với 4 khoa: Văn học Trung Quốc, Ngôn ngữ và văn học Phương Tây, Kinh doanh và Toán học.

Năm 1993, Trường chuyển hướng bắt đầu tuyển sinh những học sinh nam. “Đại học Providence dành cho phụ nữ” được đổi tên thành “Đại học Tịnh Nghi Đài Loan”. Trường là một trong những trường thành viên của hiệp hội U12 và là một trong hai trường đại học Đài Loan tham gia mạng lưới ISEP (chương trình trao đổi sinh viên quốc tế). Đại học Tịnh Nghi hợp tác với hàng trăm trường đại học quốc tế như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ý, … giúp cho sinh viên trường có cơ hội được tiếp cận được nhiều chương trình học thuật chất lượng đến từ các quốc gia tiên tiến trên thế giới đồng thời tạo một môi trường trải nghiệm đa văn hóa cho sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường.

ngành học tại trường tịnh nghi

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOA NGÀNH HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỊNH NGHI

ĐẠI HỌC THẠC SĨ TIẾNG TRUNG TIẾNG ANH
KHOA NGOẠI NGỮ VÀ VĂN HỌC
外語學院 COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGE & LITERATURE
NGÀNH NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC ANH
英國語文學系 Department of English Language, Literature and Linguistics
X X X X
NGÀNH NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC TÂY BAN NHA
西班牙語文學系 Department of Spanish Language and Literature
X X X
NGÀNH NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC NHẬT BẢN
日本語文學系 Department of Japanese Language and Literature
X X X
KHOA XÃ HỘI NHÂN VĂN
人文暨社會科學院 COLLEGE OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG
大眾傳播學系 Department of Mass Communication
X X
NGÀNH CTXH VÀ PHÚC LỢI TRẺ EM
社會工作與兒童少年福利學系 Department of Social Work & Child Welfare
X X X
NGÀNH VĂN HỌC TRUNG QUỐC
中國文學系 Department of Chinese Literature
X X X
NGÀNH VĂN HỌC ĐÀI LOAN
台灣文學系 Department of Taiwanese Literature
X X X
NGÀNH LUẬT
法律學系 Department of Law
X X X
NGÀNH NHÂN VĂN SINH THÁI
生態人文學系 Department of Ecological Humanities
X X
VIỆN GIÁO DỤC SAU ĐẠI HỌC
教育研究所 Graduate Institute of Education
X X
KHOA KHOA HỌC
理學院 COLLEGE OF SCIENCES
NGÀNH THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
食品營養學系 Department of Food and Nutrition
X X X
NGÀNH KHOA HỌC MỸ PHẨM
化粧品科學系 Department of Cosmetic Science
X X X
NGÀNH HOÁ HỌC ỨNG DỤNG
應用化學系 Department of Applied Chemistry
X X X
NGÀNH KỸ SƯ TÀI CHÍNH
財務工程學系 Department of Financial Engineering
X X X
KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH
資料科學大數據分析與應用學系 Department of Data Science and Big Data Analytic
X X
KHOA QUẢN LÍ
管理學院 COLLEGE OF MANAGEMENT
NGÀNH DU LỊCH
觀光事業學系 Department of Tourism
X X X
NGÀNH DU LỊCH
觀光事業學系 Department of Tourism
X X X
NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ
國際企業學系 Department of International Business
X X X
NGÀNH KẾ TOÁN
會計學系 Department of Accounting
X X X
NGÀNH TÀI CHÍNH
財務金融學系 Department of Finance
X X X
THẠC SĨ ĐỔI MỚI QUẢN LÍ VÀ KHỞI NGHIỆP
創新與創業管理碩士學位學程 Master Program in Innovation Management and Entrepreneurship
X X
KHOA TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH
資訊學院 COLLEGE OF COMPUTING & INFORMATICS
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH QUỐC TẾ IPCS
國際資訊學士學位學程 International Program in Computer Science
X X
KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ QUẢN LÍ THÔNG TIN
資訊管理學系 Department of Computer Science & Information Management
X X X
KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN
資訊工程學系 Department of Computer Science & Information Engineering
X X X
KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG
資訊傳播工程學系 Department of Computer Science & Communication Engineering
X X X
KHOA QUỐC TẾ
國際學院 INTERNATIONAL COLLEGE
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
寰宇管理碩士學位學程 (GMBA) Global Master of Business Administration Program
X X
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
寰宇管理學士學位學程 (IBAP) International Business Administration Program
X X
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ
寰宇外語教育學士學位學程 Global Foreign Language Education Program
X X X

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC NGAY TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ