tổng hợp các khoa ngành trường Đại học Chân Lý

Bảng tổng hợp các khoa ngành trường Đại học Chân Lý

các khoa ngành học trường đại học chân lý

Đại học Chân Lý (“Aletheia” lấy theo từ Hy Lạp ἀλήθεια có nghĩa là ‘Chân Lý’) được thành lập năm 1882 với tên là Trường Oxford bởi tiến sĩ George Leslie Mackay. Bên việc là một đại học tư, Đại học Chân Lý còn nổi tiếng là đại học có lịch sử đời nhất xứ Đài và có sự liên kế chặt chẽ với Giáo hội Trưởng lão ở Đài Loan.

Dưới đây là bảng thống kê các khoa và ngành trường Đại học Chân Lý, mời các bạn tham khảo

CHUYÊN NGÀNH ĐẠI HỌC THẠC SĨ
Ngành Văn hóa Tôn giáo & Quản lý Thông tin x x
Khoa Văn học Đài Loan x
Khoa Tiếng Anh x
Khoa Tiếng Nhật ứng dụng x
Khoa Nhân văn & Thông tin x
Khoa âm nhạc ứng dụng  x
Ngành Du lịch x x
Ngành Quản lý Thể thao x
Ngành Thông tin Thể thao và Truyền thông x
Ngành Thông tin Du lịch x
Ngành Kinh tế x x
Ngành Kinh doanh và Thương mại Quốc tế x
Ngành Thuế vụ và Tài Chính x
Ngành Tài chính và Ngân hàng x
Ngành luật x
Tổ Luật Công x
Tổ Luật Dân sự và Thương mại x
Ngành Kế toán Thông tin x
Ngành Kỹ thuật Thông tin x x
Ngành Tài chính và Khoa học Tính toán x
Ngành Quản trị Kinh doanh x x
Ngành Quản lý Thông tin x
Ngành Quản lý Công nghiệp và Thông tin Doanh nghiệp x
Tổ Chức Giáo Dục BLUE GALAXY GROUP – BGG
Trụ sở chính: 241 Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0931406464 – 0906557605 (Ms Linh)
Email: info@bluegalaxygroup.edu.vn