Cập nhật tiến độ xét duyệt hồ sơ định cư Canada mới nhất ngày 02/04/2024

Dưới đây là thời gian xử lý IRCC chính thức mới nhất tính đến ngày 02/04/2024, cũng như so sánh với thời gian xử lý của tuần trước.

Vui lòng đọc kỹ thông tin bên dưới để hiểu đầy đủ ý nghĩa của các khung thời gian xử lý này.

IRCC đã nâng cấp công cụ xử lý của mình vào đầu năm 2022 để cung cấp thông tin thực tế về thời gian xử lý thông thường thay vì chỉ đơn giản là các tiêu chuẩn dịch vụ.

Trước đó, nó chỉ hiển thị các tiêu chuẩn dịch vụ của IRCC, thể hiện mục tiêu xử lý đơn đăng ký nhanh của IRCC. Tiêu chuẩn dịch vụ hiếm khi được sửa đổi.

Phần lớn các dịch vụ quốc tịch và thường trú hiện cung cấp lịch trình xử lý cho 80% đơn đăng ký, được cập nhật hàng tuần dựa trên số liệu thống kê trong sáu tháng qua.

Những cập nhật này cung cấp thông tin chính xác hơn về khối lượng xử lý cũng như mọi thay đổi đối với khả năng xử lý đơn đăng ký của IRCC.

Khung thời gian xử lý đơn xin tạm trú cũng được cập nhật hàng tuần dựa trên số liệu thống kê từ 8 hoặc 16 tuần trước đó.

Thời gian xử lý này nhằm mục đích cung cấp cho những người nhập cư và người xin thị thực tiềm năng ở Canada ý tưởng về việc sẽ mất bao lâu để quyết định có chấp nhận đơn đăng ký của họ hay không.

Điều này không có nghĩa là đơn đăng ký của bạn sẽ được xử lý trong cùng một khoảng thời gian.

Vì dựa trên thời gian xử lý của 80% người nộp đơn, thời gian xử lý đơn đăng ký của bạn có thể dài hơn hoặc ngắn hơn so với quy định.

Kiểm tra thời gian xử lý cho

 • Thẻ PR & Quốc tịch
 • Bảo lãnh thân nhân
 • Hộ chiếu Canada
 • Thường trú nhân diện đóng góp kinh tế
 • Thị thực tạm trú
 • Thẻ PR & Quốc tịch

Bảng thống kê thời gian xét duyệt hồ sơ

1/ Thẻ thường trú & Nhập quốc tịch

Loại hồ sơ Thời gian xử lý hiện tại Thay đổi kể từ ngày 26/03 Thay đổi kể từ ngày 19/03 Thay đổi kể từ ngày 12/03 Thay đổi kể từ ngày 05/03
Nhập tịch 14 tháng Không thay đồi Không thay đồi Không thay đồi Không thay đồi
Chứng nhận quốc tịch* 7 tháng Không thay đồi Không thay đồi Không thay đồi Không thay đồi
Khôi phục quốc tịch Không đủ dữ liệu Không thay đồi Không thay đồi Không thay đồi Không thay đồi
Từ bỏ quốc tịch 13 tháng -1 tháng -1 tháng -1 tháng -1 tháng
Tra cứu hồ sơ lý lịch quốc tịch 13 tháng Không thay đồi Không thay đồi Không thay đồi Không thay đồi
Đăng ký thẻ thường trú mới 47 ngày Không thay đồi +1 ngày +2 ngày +9 ngày
Gia hạn thẻ thường trú 59 ngày -3 ngày -4 ngày -4 ngày -6 ngày

*Chứng nhận quốc tịch: Yêu cầu từ các quốc gia khác ngoài Mỹ và Canada có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý.

IRCC hiện đang gửi thư hoặc email AOR tới những người nộp đơn xin quốc tịch đã nộp đơn trên giấy hoặc trực tuyến trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 3 năm 2024.

2/ Bảo lãnh thân nhân

Loại hồ sơ Thời gian xử lý hiện tại Thay đổi kể từ ngày 26/03 Thay đổi kể từ ngày 19/03 Thay đổi kể từ ngày 12/03 Thay đổi kể từ ngày 05/03
Vợ/chồng hoặc bạn đời sống chung đang ở ngoài Canada (dự định sinh sống ngoài Quebec) 12 tháng Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi
Vợ/chồng hoặc bạn đời sống chung đang ở ngoài Canada (dự định sinh sống ở Quebec) 28 tháng -2 tháng -2 tháng -2 tháng -2 tháng
Vợ/chồng hoặc bạn đời sống chung ở Canada (dự định sinh sống ngoài Quebec) 8 tháng -1 tháng -1 tháng -1 tháng -1 tháng
Vợ/chồng hoặc bạn đời sống chung ở Canada (dự định sinh sống ở Quebec) 24 tháng -1 tháng -1 tháng -1 tháng -1 tháng
Bảo lãnh ba/mẹ hoặc ông/bà lên thường trú (dự định sinh sống ngoài Quebec) 27 tháng +1 tháng +1 tháng +1 tháng +1 tháng
Bảo lãnh ba/mẹ hoặc ông/bà lên thường trú (dự định sinh sống ở Quebec) 38 tháng -13 tháng -13 tháng -13 tháng -13 tháng

IRCC sẽ thông báo thời gian xử lý khác nhau cho các đơn xin bảo lãnh thân nhân ở Quebec và những bang khác ở Canada.

3/ Hộ chiếu Canada

Loại hồ sơ Thời gian xử lý hiện tại Thay đổi so với
tuần trước
Hộ chiếu mới (Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Canada – Dịch vụ hộ chiếu) 10 ngày làm việc Không thay đổi
Hộ chiếu mới (Hồ sơ được nộp qua bưu điện đến Trung tâm Dịch vụ Canada – Dịch vụ hộ chiếu) 20 ngày làm việc Không thay đổi
Đến trực tiếp nhận hộ chiếu khẩn Đến cuối ngày làm việc tiếp theo Không thay đổi
Nhận hộ chiếu qua đơn vị chuyển phát nhạnh 2-9 ngày làm việc Không thay đổi
Hồ sơ cấp hộ chiếu được gửi từ ngoài lãnh thổ Canada 20 ngày làm việc Không thay đổi

4/ Thường trú nhân diện đóng góp kinh tế

Loại hồ sơ Thời gian xử lý hiện tại Thay đổi kể từ ngày 26/3 Thay đổi kể từ ngày 19/3 Thay đổi kể từ ngày 12/3 Thay đổi kể từ ngày 5/3
Lao động có kinh nghiệm tại Canada (CEC) 5 tháng Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi
Lao động tay nghề Liên bang (FSWP) 5 tháng -1 tháng -1 tháng -1 tháng -1 tháng
Nhóm thợ lành nghề Liên bang (FSTP) (không được IRCC cập nhật kể từ ngày 1 tháng 3

vì hiện tại
có thể không có đơn đăng ký nào đang được xử lý cho FSTP

Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi
Chương trình Đề cử tỉnh bang (PNP) liên kết Express Entry 6 tháng Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi
Chương trình Đề cử tỉnh bang (PNP) cơ bản 12 tháng Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi
Lao động tay nghề Quebec (QSW) 9 tháng Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi
Diện Kinh Doanh tại Quebec:+ Doanh nhân+ Nhà đầu tư+ Tự kinh doanh 54 tháng -3 tháng -3 tháng -3 tháng -4 tháng
Kinh doanh tự do Liên bang 52 tháng Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi
Chương trình Định cư Khu vực Đại Tây Dương (AIP) 6 tháng Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi
Visa diện Khởi nghiệp 37 tháng Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi

5/ Visa tạm trú

Loại hồ sơ Thời gian xử lý hiện tại Thay đổi kể từ ngày 26/3 Thay đổi kể từ ngày 19/3 Thay đổi kể từ ngày 12/3 Thay đổi kể từ ngày 5/3
Visa du lịch (thời gian xử lý khác nhau theo từng nước) Ấn Độ: 20 ngày
Nigeria: 160 ngày
Hoa Kỳ: 13 ngày
Pakistan: 112 ngày
Philippines: 20 ngày
-1 ngày đối với Ấn Độ
+3 ngày đối với Nigeria
Không thay đổi đối với Hoa Kỳ
Không thay đổi đối với Pakistan
-3 ngày đối với Philippines
-1 ngày đối với Ấn Độ
+5 ngày đối với Nigeria
Không thay đổi đối với Hoa Kỳ
Không thay đổi đối với Pakistan
-1 ngày đối với Philippines
-3 ngày đối với Ấn Độ
+6 ngày đối với Nigeria
-1 ngày đối với Hoa Kỳ
+2 ngày đối với Pakistan
-7 ngày đối với Philippines
-5 ngày đối với Ấn Độ
+8 ngày đối với Nigeria
-1 ngày đối với Hoa Kỳ
+5 ngày đối với Pakistan
-7 ngày đối với Philippines
Visa tạm trú Trực tuyến: 13 ngày

Trên giấy: 33 ngày kể từ ngày 20 tháng 12

+2 ngày +2 ngày +2 ngày +1 ngày
Super Visa cho cha/mẹ hoặc ông/bà (thời gian xử lý khác nhau theo từng nước) Ấn Độ: 56 ngày
Nigeria: 172 ngày
Hoa Kỳ: 232 ngày
Pakistan: 227 ngày
Philippines: 174 ngày
Không thay đổi đối với Ấn Độ
+7 ngày đối với Nigeria
-44 ngày đối với Hoa Kỳ
-4 ngày đối với Pakistan
-5 ngày đối với Philippines
Không thay đổi đối với Ấn Độ
+11 ngày đối với Nigeria
+26 ngày đối với Hoa Kỳ
+69 ngày đối với Pakistan
+2 ngày đối với Philippines
+1 Ngày đối với Ấn Độ
+37 Ngày đối với Nigeria
+47 Ngày đối với Hoa Kỳ
+116 Ngày đối với Pakistan
+2 Ngày đối với Philippines
+2 Ngày đối với Ấn Độ
+104 Ngày đối với Nigeria
-44 Ngày đối với Hoa Kỳ
+102 Ngày đối với Pakistan
+25 Ngày đối với Philippines
Giấy phép học tập ngoài Canada 11 tuần Không thay đổi Không thay đổi +1 tuần +1 tuần
Gia hạn Visa du lịch Trực tuyến: 74 ngày

Trên giấy: 113 ngày tính đến ngày 20 tháng 12

+2 ngày +2 ngày -1 ngày +1 ngày
Giấy phép học tập ở Canada 10 tuần +1 tuần +3 tuần +3 tuần +3 tuần
Gia hạn giấy phép học tập Trực tuyến: 77 ngày

trên giấy: 71 ngày tính đến ngày 20 tháng 12

-9 Ngày -10 ngày Không thay đổi +2 ngày
Giấy phép lao động ngoài Canada (thời gian xử lý khác nhau theo từng nước) Ấn Độ: 20 tuần
Nigeria: 10 tuần
Hoa Kỳ: 29 tuần
Pakistan: 41 tuần
Philippines: 13 tuần
Không thay đổi đối với Ấn Độ
-1 tuần đối với Nigeria
Không thay đổi đối với Hoa Kỳ
-14 tuần đối với Pakistan
Không thay đổi đối với Philippines
Không có thay đổi đối với Ấn Độ
-1 tuần đối với Nigeria
+1 tuần đối với Hoa Kỳ
+3 tuần đối với Pakistan
+1 tuần đối với Philippines
Không có thay đổi đối với Ấn Độ
-1 tuần đối với Nigeria
+1 tuần đối với Hoa Kỳ
-13 tuần đối với Pakistan
+1 tuần đối với Philippines
+1 Tuần đối với Ấn Độ
-2 Tuần đối với Nigeria
+2 Tuần đối với Hoa Kỳ
-13 Tuần đối với Pakistan
+1 Tuần đối với Philippines
Giấy phép lao động ở Canada Trực tuyến: 102 ngày

trên giấy: 15 ngày kể từ ngày 20 tháng 12

+1 ngày +4 ngày +5 ngày +3 ngày
Diện Trải nghiệm Quốc tế Canada (IEC) – thời điểm hiện tại 4 tuần +1 tuần +1 tuần +1 tuần +1 tuần
Chương trình Công nhân nông nghiệp thời vụ (SAWP) 27 ngày +2 ngày +6 ngày +9 ngày +10 ngày
Visa điện tử (eTA) 5 phút Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi

Hiện tại, IRCC đang ưu tiên nộp đơn xin giấy phép lao động cho các ngành nghề ưu tiên. Nếu bạn không tìm kiếm việc làm trong một ngành nghề quan trọng, thời gian xử lý của bạn có thể lâu hơn.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Tổ Chức Giáo Dục BLUE GALAXY GROUP – BGG
 • Trụ sở chính: 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 01, quận Gò Vấp, TP.HCM
 • Fanpage: facebook.com/BGGVietNam/
 • Hotline: 0931406464
 • Zalo: 0931406464
 • Youtube: BGG VIỆT NAM
 • Email: info@bluegalaxygroup.edu.vn