Category Archives: DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI CAO HÙNG

Trường Đại học Giáo dục Quốc gia Bình Đông (NPUE)

Trường Đại học Giáo dục Quốc gia Bình Đông (National Pingtung University of Education, NPUE). Nay đổi tên thành trường đại học quốc gia Bình Đông (National Pingtung University, NPTU). Trường Đại học quốc gia Bình Đông nằm ở thành phố Pingtua – hay còn gọi là Bình Đông, nằm ở phía Nam Đài Loan. […]