giới thiệu khoa thực phẩm và khoa học sức khỏe học viện kinh quốc

Giới thiệu Khoa Thực phẩm và Khoa học Sức khỏe Học viện Kinh Quốc

1 / GIỚI THIỆU KHOA

  • Khoa Thực phẩm và Khoa học sức khỏe (Khoa Khoa học Thực phẩm và Sức khỏe) được thành lập năm 1988 với chương trình kéo dài 5 năm. Trong các năm 2001, 2004 và 2008, bộ phận đã đạt được ba lần công nhận nhất từ ​​MOE cho thành tích xuất sắc. Bây giờ, Khoa cung cấp một chương trình đại học bốn năm cho Ban ngày và Ban đêm.
  • Mục tiêu của Khoa là đào tạo các chuyên gia đánh giá dinh dưỡng, phát triển chức năng. kiểm tra và phân tích bảo vệ sinh thực phẩm, v.v. cơ hội đào tạo thực tế. Do đó, sinh viên có thể phát triển chuyên môn thứ hai và làm cho mình có năng lực hơn trong trường thay đổi nhanh chóng.
  • Khoa có nhiều phòng thí nghiệm Giảng dạy phục vụ cho các nghiên cứu và giảng dạy. Mỗi phòng thí nghiệm đều được trang bị đầy đủ các thiết bị phân tích tinh vi. Ngoài ra, Khoa thiết lập trình mô phỏng để giúp sinh viên có giấy phép chuyên nghiệp trên
    “Chuyên gia kỹ thuật thực phẩm”, “Kiểm tra thực phẩm & Phân tích”, “Nấu món Trung Quốc” và “Nướng thực hiện phẩm ”.

2 / ĐIỂM ĐẾN CỦA KHOA

  • Chuẩn bị cho sinh viên ba thị trường làm việc – “Quản lý quy trình và sản xuất sức khỏe”, “dịch vụ thiết lập và tiếp thị thiết bị sức khỏe”, và “Nghiên cứu thiết lập sức khỏe và kết thúc giáo dục phát triển ”. Giảng dạy chương trình nhấn mạnh và ứng dụng của công nghệ và nhân văn để tăng cường khả năng cạnh tranh của sinh viên. Sắp xếp cho sinh viên đến các ngành liên quan đến thực hiện, thiết bị sức khỏe, cơ sở vật chất, cơ quan y tế và nghiên cứu cơ sở để học nghề.

3 / CÁC KHÓA HỌC

Khoá học cho chương trình 04 năm

CÁC KHÓA HỌC BẮT BUỘC
Thực hiện biến Thực hiện biến chế độ thí nghiệm
Vi sinh thực phẩm Dinh dưỡng Norman
Hóa sinh Thí nghiệm Hóa sinh
Thực phẩm phân tích Thực phẩm phân tích thí nghiệm
Hóa thực phẩm
Sinh lý học Hóa học nói chung
Thí nghiệm Hóa học đại cương Vi Duplicate
Maketing quản lý Thí nghiệm vi sinh
Cơ sở hữu ích hóa học Cơ sở hữu hóa thí nghiệm
Eat Standard Thí nghiệm vi sinh thực phẩm
Chuẩn thực hành được thực hiện Thử nghiệm Dinh dưỡng thường xuyên
Vệ sinh an toàn thực phẩm Vệ sinh và An toàn Thực phẩm & Thử nghiệm
Parse learning Thí nghiệm Hóa học Phân tích
Giới thiệu về thực phẩm tốt cho sức khỏe
Chất lượng quy trình sản xuất Thực phẩm và Quản lý Thục hành Chất lượng quy trình sản xuất Thực phẩm và Quản lý
Làm bánh Thực hành làm bánh
Hội thảo

 

CÁC KHÓA HỌC TỰ CHỌN
Giới thiệu về sản phẩm
Thực hiện lập kế hoạch ăn uống Thử nghiệm Dinh dưỡng.
Phẩm chất đo ô Client row
Phân phối quản lý Thống kê sinh học
Dữ liệu phân tích và ứng dụng trong thống kê Cơ sở phân tích trong khoa học thực phẩm
Công cụ phân tích Khoa học Thực phẩm Biển
Hóa thực phẩm Công nghệ sinh học thực phẩm
Tìm kiếm học sinh và sử dụng Kiểm tra bên ngoài chất lượng trong thực phẩm
Thí nghiệm đánh giá cảm quan Hệ thống An toàn thực phẩm
Thực hiện và kiểm tra cân nặng trong ăn kiêng Nấu ăn bằng thảo mộc Trung Quốc cho sức khỏe
Áp dụng Luật Vệ sinh Thực phẩm Gen thay đổi thực phẩm
Phụ gia thực phẩm Thực phẩm nhà quản lý
Thực hiện lập kế hoạch ăn uống Thử nghiệm dưỡng dữ liệu
Phẩm chất đo ô Client row
Phân phối quản lý Thống kê sinh học
Dữ liệu phân tích và áp dụng trong thống kê Cơ sở phân tích trong khoa học thực phẩm
Công cụ phân tích Nguồn sinh học và sử dụng
Kiểm tra bên ngoài chất lượng trong thực phẩm Thí nghiệm đánh giá cảm quan
Hệ thống an toàn thực phẩm Thực hiện và kiểm tra cân nặng trong ăn kiêng
Nấu ăn bằng thảo mộc Trung Quốc cho sức khỏe Áp dụng thực phẩm bảo vệ
Gen thay đổi thực phẩm Phụ gia thực phẩm
Thực phẩm nhà quản lý

THÔNG TIN LIÊN HỆ