học bổng các trường đại học anh

Học bổng các trường Đại học tại Vương quốc Anh 2021

Trong kỳ nhập học tháng 9/2021 này, các trường Đại học tại Vương quốc Anh dành rất nhiều suất học bổng cho các sinh viên quốc tế. Cùng BGG cập nhật danh sách học bổng siêu hấp dẫn này nhé.

Tên trường Đại học Tên học bổng Học phí Giá trị học bổng
1. Arts University of Bournemouth

– Wallisdown, Poole BH 12 5HH

EU and International Scholarships

16,950 GBP – 18,500 GBP / năm

 

 

Sẽ được thông báo sau khi nhận được hồ sơ
2. Bangor University

– Wales

Đại học, Thạc sỹ, PhD 15,000 GBP – 19,500 GBP / năm 3000 GBP (chia 50/50 trừ vào học phí và nhà ở)

1000 GBP cho năm 2 & 3

3. University of Bristol

– Bristol

Thạc sỹ 17,800 GBP / năm 5,000 GBP – 10,000 GBP – 20,000 GBP
4. Edinburgh Napier University

– Edinburgh

 

 

Học bổng chương trình Đại học ngành Toán học

 

12,850 GBP – 15,755 GBP / năm

 

 

5,000 GBP
Học bổng Robertson Quốc tế

 

1,000 GBP
Học bổng Quốc tế của Trường Khoa học Thú y Hoàng gia (Dick)

 

5,000 GBP mỗi năm
5. London South Bank University – Chương trình dự bị đại học

– London

Học bổng cho sinh viên quốc tế 14,900 GBP / năm 1,570 GBP lên đến 4,000 GBP
6. University of Birmingham

– Birmingham

 

 

 

 

Học bổng sinh viên xuất sắc

 

 

19,020 GBP – 19,740 GBP / năm

 

 

 

 

1,000 GBP – 3,000 GBP
Học bổng sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực thể thao

 

1,500 GBP cho mỗi năm và cấp cho toàn bộ 3 năm
Học bổng Vice-Chancellor’s khóa đại học (2 suất), thạc sỹ (2 suất)

 

Toàn bộ học phí 4 năm Đại học hoặc 2 năm thạc sỹ
Học bổng Aviva – khóa Thạc sỹ

Dành cho con cái của khách hàng Aviva

 

20% học phí
Học bổng Dean’s Academic

 

10,000 GBP
7. University of Dundee

– Dundee

Đại học 14,950 GBP – 17,950 GBP / năm 50% cho năm 1, duy trì năm tiếp theo có điểm trung bình từ 70% là 5,000 GBP
8. University of Stirling

– Scotland

Học bổng Đại học và Thạc sỹ

 

 

12,450 GBP – 15,950 GBP / năm 4,000 GBP
9. University of Plymouth

– Plymouth

Học bổng Đại học và Thạc sỹ

 

 

12,500 GBP / năm Từ 2,000 GBP đến 50% học phí
10. University of Worcester

– Worcester

Học bổng Đại học và Thạc sỹ

 

 

13, 100 GBP – 14,100 GBP / năm 1,000 GBP – 2,200 GBP –
11. University of Hertfordshire

– Hatfield

Học bổng Chancellor’s International

 

 

13,000 GBP / năm 500 GBP – 4,000 GBP
12. University of Law

– Birmingham, Bristol,  Chester, Guildford, Leeds, London, Manchester, Nottingham

Học bổng sinh viên quốc tế

 

 

 

 

13,750 GBP / năm Quỹ học bổng 2 triệu GBP
13. University of South Wales

– Wales

Học bổng sinh viên quốc tế

 

 

13,500 GBP – 15,300 GBP / năm Xét hồ sơ

Lên đến 2,500 GBP

14. Aston University

– Birmingham

 

 

Học bổng Vice – Chancellor’s Quốc tế

 

17,060 GBP – 18,620 GBP / năm

 

 

8,000 GBP
Học bổng Global Ambassador Scholarship

 

3,000 GBP
Học bổng Global Excellent Scholarship

 

Từ 2,000 GBP đến 5,000 GBP
15. City University of London

– London

 

 

Học bổng SHS Quốc tế khóa Đại học

 

16,510 GBP – 17,510 GBP

 

 

1,000 GBP – 3,000 GBP
Học bổng Aviva dành cho sinh viên có cha mẹ là khách hàng của Aviva tại một trong nước sau: Trung Quốc, HongKong, Indonesia, Singapore, Taiwan and Vietnam

 

20% học phí
Học bổng Thạc sỹ City Star

 

25%, 30%, 35%
16. University of Strathclyde

– Glasgow

Học bổng Đại học và Thạc sỹ

 

 

16,000 GBP – 22,500 GBP Từ 2,000 GBP đến 10,000 GBP
17. Teesside University

– Middlesbrough and  Darlington

 

 

Học bổng tự động

 

13,000 GBP – 15,000 GBP

 

 

1,500 GBP
Học bổng Vice – Chancellor

 

5,000 GBP
Học bổng của Hội đồng Anh dành cho nữ giới

 

35,000 GBP
18. University of York

– York

 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế

 

19,030 GBP – 20,840 GBP

 

2,500 GBP – 7,500 GBP
Học bổng Vice-Chancellor’s

 

10,000 GBP – 20,000 GBP
19. Bath Spa University

– Bath

Học bổng dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc

 

13,650 GBP – 14,650 GBP / năm 5,000 GBP cho năm 1
20. University of Greenwich

– London

Khóa Đại học , Thạc sỹ 14,500 GBP Từ 500 GBP – 3,000 GBP
21. De Montfort University

– Leicester

Khóa Đại học, Thạc sỹ 14,250 GBP – 15,836 GBP 4,000 GBP
22. UCLAN University of Central Lancashire

– Preston

Khóa Đại học, Thạc sỹ 13,000 GBP – 15,600 GBP 3,000 GBP
23. University for the Creative Arts (UCA)

– Farnham

Học bổng Vice Chancellor’s 16,950 GBP 3,000 GBP
24. Robert Gordon University

– Aberdeen

 

Học bổng khóa Đại học, Thạc sỹ

 

15,000 GBP

 

2,000 GBP – 3,000 GBP
Học bổng Vice – Chancellor’s

 

Toàn bộ học phí năm đầu tiên
25. University of Salford

– Manchester

Học bổng dành cho học sinh Đông Nam Á

 

14,400 GBP – 16,740 GBP 3,000 GBP
26. Lancaster University

– Lancaster

 

 

Học bổng học sinh cũ của trường  (đã từng theo học tại đây)

 

18,140 GBP – 20,270 GBP / năm

 

 

 

 

10% – 20% học phí
Học bổng sinh viên quốc tế đủ 21 tuổi

 

Cao nhất 2.500 GBP
Học bổng thạc sỹ

 

15,000 GBP
27. Kingston University London

– Kingston

 

 

Học bổng sinh viên  quốc tế

 

 

13,500 GBP – 16,500 GBP

 

 

2,000 GBP
Giảm cho sinh viên đã từng theo học tại Kingston

 

10% – 15% học phí
Học bổng dành cho người thân trong gia đình

 

10% học phí
28. Nottingham Trent University

– Nottingham

 

 

Học bổng thạc sỹ cho sinh viên Việt Nam

 

15,800 GBP

 

 

7,550 GBP
Học bổng MBA

 

50% học phí
Học bổng Đại học

 

2,500 GBP – 3,000 GBP
29. Queen University Belfast

– Belfast

Học bổng tự động cho sinh viên quốc tế 17,400 GBP 20% học phí
30. University of Huddersfield

– Huddersfield

Học bổng sinh viên Đông Nam Á 15,000 GBP – 18,000 GBP 1,000 GBP – 8,000 GBP
31. University of Liverpool

– Liverpool

 

 

Học bổng cho sinh viên quốc tế

 

18,500 GBP – 23,000 GBP

 

 

Từ 1,000 – 2,500 GBP
Học bổng sinh viên Đông Nam Á – Thạc sỹ

 

50% học phí
Học bổng Aviva

 

20% học phí

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ