học bổng mỹ

Học bổng mỹ 50-100% đại học rogers state university (phần 2)

Học bổng mỹ 50-100% đại học rogers state university

HỌC BỔNG MỸ 50-100% ĐẠI HỌC ROGERS STATE UNIVERSITY

1. Các chi phí

Lệ phí đăng ký nhập học quốc tế là 20 đô la Mỹ. Sinh viên quốc tế có thị thực không di dân (F, M, J, L, A, v.v.) được coi là “người không cư trú” vì các mục đích học phí. Các chi phí sau đây là các chi phí ước tính cho một năm học (9 tháng). Chi phí có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Sinh viên phải trả  các lệ phí liên quan đến việc xét chứng nhận bảng điểm của Dịch vụ Giáo dục Thế giới (WES). Sinh viên phải trả các lệ phí SEVIS (hệ thống các thông tin về sinh viên và khách du lịch). Tổng số tiền để kê khai đảm bảo đủ khả năng tài chính tối thiểu là 25.000 đô la Mỹ.

Mục Chi phí ước tính (Đô la Mỹ)
Học phí và lệ phí 13.630
Sách và Chi phí sinh hoạt 9.950
Bảo hiểm y tế 1.275
Tổng chi phí ước tính cho 1 năm 24.855

* Ước tính dựa trên các chi phí cho năm học 2015-16 và sinh viên nhập học 15 giờ tín chỉ/học kỳ, sống tại cơ sở lưu trú trong khu học xá và khẩu phần ăn tại trường. Chi phí trên không bao gồm chi phí đi lại. Chi phí trên cũng không bao gồm các chi phí cá nhân; mua sắm, ăn uống tại các nhà hàng, hay giải trí. Đây chỉ là ước tính, chi phí thực tế của sinh viên có thể khác nhau. Xin vui lòng xem thêm tại trang rsu.edu để biết chi tiết.

học bổng mỹ
học bổng mỹ

2. So sánh chi phí

Tên trường đại học Chi phí ước tính (Đô la Mỹ) Tiết kiệm trong 1 năm tại RSU (Đô la Mỹ) Tiết kiệm trong 2 năm tại RSU (Đô la Mỹ)
Rogers State University 24.855 Chưa có thông tin Chưa có thông tin
University of Oklahoma 35.689 10.834 21.668
Oklahoma State University 31.860 7.005 14.010
University of Tulsa (trường tư) 55.212 30.357 60.714

 

3. Học tập những gì?

Những sinh viên tốt nghiệp RSU là kế toán, nhà khoa học, y tá/điều dưỡng, nhà doanh nghiệp, giám đốc điều hành và thực sự là ở mọi ngành nghề. Điều quan trọng bạn phải làm là cam kết theo đuổi hành trình. Nỗ lực hết sức mình cho quá trình học tập và chúng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy con đường của mình tại RSU.

học bổng mỹ
học bổng mỹ

BẬC THẠC SỸ

Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

BẬC CỬ NHÂN

Công nghệ Ứng dụng, Cử Nhân Công Nghệ (*)

 • Ngành lựa chọn: Quản lý Năng Lượng Tái tạo: Sinh Học, Cử Nhân Khoa học
 • Ngành lựa chọn: Bảo Tồn Môi Trường
 • Ngành lựa chọn: Y học và Phân tử, Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Khoa học
 • Ngành lựa chọn: Kế Toán
 • Ngành lựa chọn: Khởi nghiệp Kinh Doanh
 • Ngành lựa chọn: Kế Toán Pháp lý
 • Ngành lựa chọn: Quản Trị Nhân Sự
 • Ngành lựa chọn: Quản trị (*)
 • Ngành lựa chọn: Marketing
 • Ngành lựa chọn: Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Công Nghệ Thông Tin Trong Kinh Doanh, Cử Nhân Khoa học

 • Ngành lựa chọn: Quản Trị Mạng Máy tính (*)
 • Ngành lựa chọn: Phát triển Phầm mềm và Đa phương tiện (*)
  học bổng mỹ
  học bổng mỹ

Truyền thông, Cử nhân Nghệ thuật

 • Ngành lựa chọn: Nghệ Thuật Truyền Thông
 • Ngành lựa chọn: Truyền Thông Doanh Nghiệp
 • Ngành lựa chọn: Phát Thanh và Truyền Hình

Tham Vấn Cộng Đồng, Cử Nhân Khoa học

Giáo Dục Tiểu Học (Đại học RSU và Đại học Cameron)

Phát triển Game, Cử nhân Khoa học

Nghiên cứu tổng quát, Cử nhân Nghiên cứu Tổng quát

Quản Trị Tư Pháp, Cử Nhân Khoa học

Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Nghệ thuật

 • Ngành lựa chọn: Tiếng Anh (*)
 • Ngành lựa chọn: Nhân văn học toàn cầu (*)

Lịch Sử Quân sự, Cử Nhân Nghệ thuật

Y tá/Điều Dưỡng, Cử Nhân Khoa học

Lãnh đạo Tổ chức, Cử Nhân Khoa học

 • Lĩnh vực chuyên sâu: Nghiên cứu Kinh doanh (*)
 • Lĩnh vực chuyên sâu: Chiến lược Truyền thông (*)
 •  Lĩnh vực chuyên sâu: Nghiên Cứu Khoa Học Xã hội và Nhân Văn (*)
 • Lĩnh vực chuyên sâu: Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội (*)

Hành chính Công, Cử Nhân Nghệ thuật

 •  Ngành lựa chọn: Kế toán Và Ngân sách
 • Ngành lựa chọn: Quản Lý Tổng quan
 • Ngành lựa chọn: Quản lý Nhân Sự
 • Ngành lựa chọn: Quản lý Công
 • Ngành lựa chọn: Nghiên cứu và Phân tích

Doanh nghiệp Xã hội, Cử Nhân Nghệ thuật

học bổng mỹ
học bổng mỹ

Khoa học Xã hội, Cử Nhân Khoa Học

 • Ngành lựa chọn: Nghiên cứu Môi Trường
 • Ngành lựa chọn: Lịch sử
 • Ngành lựa chọn: Khoa học Chính trị
 • Ngành lựa chọn: Tâm lý học
 • Ngành lựa chọn: Xã Hội Học

Quản lý Thể Thao, Cử Nhân Khoa học

 • Ngành lựa chọn: Kinh doanh Thể thao
 • Ngành lựa chọn: Quản lý Thể dục Thể thao

Nghệ thuật Trực quan, Cử Nhân Mỹ thuật

 • Ngành lựa chọn: Thiết Kế Đồ Hoạ
 • Ngành lựa chọn: Đa Phương Tiện
 • Ngành lựa chọn: Nghệ Thuật Nhiếp ảnh
 • Ngành lựa chọn: Nghệ Thuật Phim ảnh

(*) Bậc học có thể hoàn tất toàn bộ trực tuyến.

4.Nộp hồ sơ như thế nào?

 1. Đơn đăng ký nhập học và phí nộp hồ sơ là 20 Đô la Mỹ
 2. Bảng điểm PTTH đã được đánh giá bởi WES, nếu có thể áp dụng được.
 3. Điểm thi ACT hoặc SAT, nếu có thể áp dụng được
 4. Bảng điểm Cao đẳng được đánh giá bởi WES, nếu có thể áp dụng được
 5. Hồ sơ chứng minh hỗ trợ tài chính
 6. Hồ sơ chứng minh tiếng Anh thành thạo
 7. Hồ sơ chứng minh nhà ở tại Oklahoma
 8. Bản sao hộ chiếu

5. Những thời điểm quan trọng

 • Học kỳ mùa Thu: Tháng 8 – 12
 • Định hướng & Lớp học bắt đầu: Tháng 8
 • Kỳ nghỉ mùa Thu: Tháng 10
 • Lớp học kết thúc: Tháng 12
 • Học kỳ mùa Xuân: Tháng 1 – 5
 • Định hướng & Lớp học bắt đầu: Tháng 1
 • Kỳ nghỉ mùa Xuân: Tháng 3
 • Lớp học kết thúc: Tháng 5
 • Giai đoạn mùa Hè: Tháng 6 – 7
  học bổng mỹ
  học bổng mỹ