Lương cơ bản ở Đài Loan tăng 23100 Đài tệ trong năm 2019

Ngày 16/8/2018 Bộ Lao động tổ chức cuộc họp Ủy ban xét duyệt mức cơ bản, sau khi tham vấn ý kiến các bên tham gia đã thống nhất điều chỉnh mức lương cơ bản hàng tháng từ 22000 tệ thành 23100 tệ, mức lương theo giờ từ 140 tệ lên 150 tệ. Mức lương mới dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 01/1/2019. Theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Lao động, mức lương cơ bản được Ủy ban đánh giá mức lương thông qua sẽ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Viện Hành chính (Chính phủ)

Hội nghị đánh giá mức lương cơ bản lần thứ 33 được tổ chức tại Bộ Lao động dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Lao động Hứa Minh Xuân.

Ủy ban xét duyệt mức cơ bản được tổ chức định kỳ vào quý III hàng năm. Trước mỗi kỳ họp Bộ Lao động, các thành viên Ủy ban sẽ gặp gỡ, trao đổi quan điểm với các nhà tuyển dụng và người lao động. Thành viên Ủy ban gồm 21 người, trong đó có 7 thành viên đại diện người lao động, 7 thành viên người sử dụng lao đông và 7 thành viên là học giả đại diện cho các bộ ngành. Các bên sẽ căn cứ vào những số liệu thống kê như chỉ số giá tiêu dùng, thu nhập bình quân đầu người để cân nhắc, xác định điều chỉnh mức lương cơ bản.

Hàng năm mỗi dịp Ủy ban xét duyệt mức cơ bản nhóm họp, không ít người lao động đều mong muốn điều chỉnh tăng mức lương cơ bản.

Theo Khoản 1, Điều 21, Luật Lao động được ban hành năm 1984: “Tiền lương được thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, nhưng không được thấp hơn mức lương cơ bản”. Tuy nhiên dưới ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997, nền kinh tế phát triển chậm lại, theo đó là thời kỳ đóng băng 10 năm tiếp sau. 3 năm  sau khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ vào năm 2008, từ năm 2011 mức lương cơ bản đã tăng lên từng năm, mức tăng giao động từ 1 – 5%.

Theo nghiên cứu cơ chế điều chỉnh tiền lương tối thiểu (cơ bản) tại các nước lớn của Bộ Lao động cho thấy: Đài Loan đã điều chỉnh mức lương cơ bản gần như hàng năm kể từ năm 2009, nhưng tỷ lệ điều chỉnh trung bình hàng năm không đến 2%, thấp hơn mức trung bình ở các quốc gia khác. Nếu dựa trên mức lương tối thiểu tuyệt đối bằng USD thì Đài Loan là nước thấp nhất. Ngoài ra tiền lương cơ bản của Đài Loan trong những năm gần đây chiếm khoảng 40.42% mức lương trung bình, thấp hơn ở Đức, Pháp, HongKong, Mỹ, Úc, Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc hiện ở mức 44.85%.