Quyen Loi Cua Nguoi Lao Dong O Canada

Người lao động ở Canada có những quyền lợi gì

1/ Tổng quan

Cho dù bạn là thường trú nhân, người lao động nước ngoài tạm thời hay người lao động nhập cư, việc hiểu rõ các quyền của mình là một bước quan trọng trong hành trình đến Canada của bạn. Hướng dẫn này đề cập đến nhiều khía cạnh việc làm như chi tiết về hợp đồng lao động, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người lao động, giải quyết các thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc, xử lý tình trạng mất việc làm, thay đổi người sử dụng lao động, v.v. Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ hiểu rõ về quyền làm việc của mình ở Canada, giúp bạn có nhiều khả năng bảo vệ quyền lợi của mình hơn nếu cần.

2/ Các quyền của tôi ở Canada với tư cách là một lao động là gì?

Ở Canada, quyền của tất cả người lao động, bao gồm cả lao động nước ngoài tạm thời, được pháp luật bảo vệ. Nếu bạn là người lao động nước ngoài tạm thời, bạn có các quyền và sự bảo vệ giống như người Canada và thường trú nhân.

Chủ lao động của bạn phải:

 • Cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến quyền của bạn;
 • Cung cấp cho bạn bản sao hợp đồng lao động có chữ ký của bạn vào hoặc trước ngày làm việc đầu tiên;
 • Trả lương cho bạn theo các điều khoản được nêu trong hợp đồng lao động của bạn, bao gồm cả việc làm thêm giờ nếu được chỉ định;
 • Thực hiện những nỗ lực hợp lý để đảm bảo nơi làm việc không bị lạm dụng và trả thù;
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn tuyển dụng và tuyển dụng của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn làm việc;
 • Nhận và chi trả chi phí bảo hiểm y tế tư nhân bao gồm chăm sóc y tế khẩn cấp cho đến khi bạn đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế cấp tỉnh hoặc lãnh thổ (có thể tìm thấy các trường hợp ngoại lệ trong phần Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe); Và
 • Thực hiện những nỗ lực hợp lý để cấp cho bạn quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu bạn bị thương hoặc bị ốm tại nơi làm việc.

Chủ lao động của bạn không thể:

 • Buộc bạn thực hiện công việc không an toàn hoặc công việc không được phép trong hợp đồng lao động của bạn;
 • Buộc bạn phải làm việc nếu bạn bị ốm hoặc bị thương;
 • Gây áp lực hoặc ép buộc bạn làm thêm giờ mà không có trong hợp đồng lao động của bạn;
 • Trả thù bạn vì đã báo cáo sự ngược đãi, công việc không an toàn, nhà ở không đủ tiện nghi hoặc hợp tác với cuộc thanh tra của nhân viên chính phủ;
 • Thu giữ hộ chiếu hoặc giấy phép lao động của bạn;
 • Trục xuất bạn khỏi Canada hoặc thay đổi tình trạng nhập cư của bạn; Và
 • Yêu cầu hoàn trả các khoản phí liên quan đến tuyển dụng mà họ có thể đã trả để thuê bạn.

3/ Tôi nên biết gì về hợp đồng lao động của tôi ở Canada?

Là người mới làm việc tại Canada:

 • Người sử dụng lao động của bạn phải cung cấp cho bạn bản sao hợp đồng lao động vào hoặc trước ngày làm việc đầu tiên của bạn.
 • Thỏa thuận phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, là ngôn ngữ chính thức của Canada và bạn có thể chọn ngôn ngữ mình thích.
 • Cả bạn và chủ lao động của bạn đều phải ký vào thỏa thuận.
 • Hợp đồng lao động phải phản ánh chính xác nghề nghiệp, tiền lương và điều kiện làm việc như đã nêu trong lời mời làm việc của bạn.
 • Nếu một trong hai bên bị phát hiện là bị ép buộc hoặc ép buộc ký vào văn bản thì đó không phải là một hợp đồng có hiệu lực thi hành.

4/ Những dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào có sẵn cho người lao động ở Canada?

Tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Canada là quyền cơ bản của tất cả người lao động. Là người mới đến, bạn không cần phải có sự cho phép của chủ lao động để được chăm sóc sức khỏe và trong hầu hết các trường hợp, bạn không phải chịu chi phí đi khám bác sĩ hoặc được chăm sóc tại bệnh viện. Khi bạn bắt đầu làm việc tại một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ cụ thể, bạn sẽ được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí thông qua hệ thống bảo hiểm y tế của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ tương ứng.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là có thể phải chờ một thời gian chờ đợi trước khi bạn được bảo hiểm y tế cấp tỉnh hoặc vùng lãnh thổ chi trả sau khi bạn đến Canada. Chủ lao động của bạn có trách nhiệm hỗ trợ bạn thiết lập bảo hiểm y tế cần thiết theo yêu cầu của tỉnh hoặc lãnh thổ của bạn. Trong trường hợp bạn chưa được bảo hiểm y tế cấp tỉnh hoặc vùng lãnh thổ chi trả, chủ lao động của bạn phải cung cấp và chi trả chi phí bảo hiểm y tế tư nhân bao gồm chăm sóc y tế khẩn cấp. Điều quan trọng là phải hiểu rằng chủ lao động của bạn không thể khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào từ tiền lương của bạn cho bảo hiểm y tế tư nhân này.

Cuối cùng, nếu bạn là công nhân nông nghiệp thời vụ đến từ Mexico hoặc Caribe, các thỏa thuận cụ thể giữa các quốc gia này và Canada có thể đã bao gồm các điều khoản về bảo hiểm y tế, khiến yêu cầu này không thể áp dụng cho bạn.

5/ Tôi nên biết những quyền và thủ tục nào nếu tôi bị thương hoặc bị ốm tại nơi làm việc?

Hãy báo cho người giám sát hoặc người sử dụng lao động của bạn càng sớm càng tốt nếu bạn cần được chăm sóc y tế và đảm bảo bạn tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời. Người chủ của bạn có trách nhiệm thực hiện những nỗ lực hợp lý trong việc cung cấp quyền tiếp cận với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ. Điều này có thể bao gồm các hành động như cho bạn thời gian nghỉ để tìm kiếm sự chăm sóc y tế, cung cấp điện thoại cho các dịch vụ khẩn cấp, cung cấp thông tin về nơi cần đến và những gì cần làm để chăm sóc sức khỏe cũng như hỗ trợ bạn vận chuyển đến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng người sử dụng lao động của bạn không có nghĩa vụ phải trả chi phí vận chuyển đến bệnh viện, phòng khám, bác sĩ hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, ngoại trừ các quy định cụ thể áp dụng cho người lao động nông nghiệp thời vụ. Ngoài ra, bạn có quyền trò chuyện riêng với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà không cần sự có mặt của chủ lao động.

6/ Những quyền và lợi ích nào có được nếu tôi mất việc ở Canada?

Người sử dụng lao động của bạn phải đưa ra thông báo hợp lý trước khi sa thải bạn. Trong trường hợp họ không đưa ra thông báo như vậy, họ có nghĩa vụ bồi thường cho bạn khoản tiền chấm dứt hợp đồng. Số tiền trả thôi việc cụ thể tùy thuộc vào thời gian làm việc của bạn và tỉnh hoặc lãnh thổ nơi bạn làm việc.

Nếu bạn thấy mình thất nghiệp không phải do lỗi của bạn hoặc nếu bạn nghỉ việc do bị lạm dụng, bạn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp Bảo hiểm Việc làm.

7/ Quyền và thủ tục của tôi khi thay đổi người sử dụng lao động ở Canada là gì?

Bạn có thể chuyển đổi người sử dụng lao động, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là giấy phép làm việc hiện tại của bạn chỉ có thể cho phép bạn làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại. Đây là trường hợp nếu bạn có giấy phép lao động dựa trên Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA), trái ngược với Giấy phép làm việc mở (OWP). Nếu bạn có giấy phép dựa trên LMIA và muốn làm việc cho một chủ lao động khác, bạn có thể cần phải xin giấy phép lao động mới trước khi bắt đầu làm việc. Ngoài ra, nhà tuyển dụng tiềm năng phải được Chính phủ Canada cho phép thuê bạn làm công nhân nước ngoài tạm thời, điều này có thể liên quan đến việc nộp đơn xin lại LMIA. Lưu ý rằng những người lao động có OWP có thể chuyển đổi người sử dụng lao động của họ bất kỳ lúc nào trong thời hạn của giấy phép, vì điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng hội đủ điều kiện nhập cư trong tương lai.

Đối với người lao động nông nghiệp thời vụ, có thể linh hoạt thay đổi người sử dụng lao động mà không cần xin giấy phép lao động mới.

Để khám phá cơ hội việc làm với các nhà tuyển dụng Canada đang tìm kiếm lao động nước ngoài tạm thời, bạn có thể sử dụng Ngân hàng Việc làm Chính phủ Canada . Các tin tuyển dụng sẽ cho biết liệu người sử dụng lao động đã nộp đơn xin hay nhận được LMIA tích cực hay chưa, đây là yêu cầu để thuê một lao động nước ngoài tạm thời.

8/ Làm cách nào để báo cáo hành vi vi phạm Chương trình Công nhân Nước ngoài Tạm thời?

Tại Canada, tất cả người lao động đều được bảo vệ bởi luật pháp Canada ưu tiên bảo vệ người lao động nước ngoài tạm thời thông qua Chương trình Người lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP). Các hành động nghiêm khắc được thực hiện đối với người sử dụng lao động ngược đãi người lao động hoặc bóc lột chương trình, điều này có thể dẫn đến hình phạt hoặc thậm chí bị cấm tham gia chương trình.

Bất kỳ ai cũng có thể báo cáo các trường hợp lạm dụng, bao gồm chính người lao động, đồng nghiệp, người sử dụng lao động, thành viên của cộng đồng, lãnh sự quán nước ngoài hoặc nhóm vận động chính sách. Các hình thức lạm dụng khác nhau có thể được báo cáo bao gồm đe dọa, bắt nạt hoặc ngược đãi, gây nguy hiểm cho tình trạng nhập cư của một người, bị giam giữ tại nơi làm việc hoặc nơi ở, tịch thu hộ chiếu hoặc tài liệu, không trả lương hoặc từ chối cho nghỉ phép và được giao nhiệm vụ khác với những gì đã được thỏa thuận hoặc nêu trong LMIA của họ.

Khi lập báo cáo, điều quan trọng là phải cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Hãy yên tâm rằng thông tin bạn cung cấp được bảo vệ bởi luật riêng tư của Canada và danh tính người báo cáo của bạn sẽ không bao giờ được tiết lộ cho chủ lao động hoặc bất kỳ ai tại nơi làm việc của bạn. Mặc dù việc cung cấp tên, số điện thoại hoặc số LMIA/giấy phép lao động của bạn là không bắt buộc nhưng nó có thể hỗ trợ trong trường hợp cần thêm thông tin. Thông tin của bạn sẽ không được chia sẻ hoặc sử dụng mà không có sự cho phép của bạn. Tuy nhiên, do các quy định về quyền riêng tư, chúng tôi không thể cung cấp thông tin cập nhật về trạng thái của báo cáo.

Để báo cáo, bạn sẽ cần tên, địa chỉ và số điện thoại của doanh nghiệp hoặc tổ chức có liên quan, cũng như tên hoặc chức vụ của các cá nhân có liên quan đến hành vi lạm dụng. Điều quan trọng là phải mô tả rõ ràng bản chất của hành vi lạm dụng được báo cáo.

9/ Làm cách nào để báo cáo vấn đề về sức khỏe hoặc an toàn tại nơi làm việc?

Hãy liên hệ với văn phòng an toàn và sức khỏe nơi làm việc ở tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của bạn nếu:

 • Bạn được yêu cầu thực hiện công việc nguy hiểm;
 • Điều kiện tại nơi làm việc của bạn không an toàn; và/hoặc
 • Bạn đã bị thương hoặc bị bệnh vì công việc của bạn.

Dưới đây là địa chỉ liên hệ của các văn phòng an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc cấp tỉnh và vùng lãnh thổ:

 • Alberta: 1-866-415-8690
 • British Columbia: 1-888-621-7233
 • Manitoba: 1-855-957-7233
 • New Brunswick: 1-800-222-9775
 • Newfoundland và Labrador: 1-800-563-5471
 • Lãnh thổ Tây Bắc: 1-800-661-0792
 • Nova Scotia: 1-800-952-2687
 • Nunavut: 1-877-404-4407
 • Ontario: 1-877-202-0008
 • Đảo Hoàng tử Edward: 1-800-237-5049
 • Québec: 1-844-838-0808
 • Saskatchewan: 1-800-567-7233
 • Yukon: 1-800-661-0443

10/ Làm cách nào để báo cáo các vấn đề việc làm khác?

Nếu bạn tin rằng bạn không nhận được khoản thanh toán phù hợp, bị đối xử không công bằng hoặc nếu chủ lao động của bạn không tuân thủ thỏa thuận lao động của bạn, bạn nên liên hệ với văn phòng tiêu chuẩn việc làm cấp tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của bạn bằng cách sử dụng thông tin liên hệ sau:

 • Alberta: 1-877-427-3731
 • British Columbia: 1-833-236-3700
 • Manitoba: 1-800-821-4307
 • New Brunswick: 1-888-452-2687
 • Newfoundland và Labrador: 1-877-563-1063
 • Lãnh thổ Tây Bắc: 1-888-700-5707
 • Nova Scotia: 1-888-315-0110
 • Nunavut: 1-877-806-8402
 • Ontario: 1-800-531-5551
 • Đảo Hoàng tử Edward: 1-800-333-4362
 • Québec: 1-800-265-1414
 • Saskatchewan: 1-800-667-1783
 • Yukon: 1-800-661-0408, số máy nhánh 5944

11/ Quyền của tôi liên quan đến việc nghỉ phép và nghỉ lễ ở Canada là gì?

Quyền nghỉ phép hàng năm

Là một nhân viên do liên bang quản lý, bạn có các quyền lợi sau đây trong kỳ nghỉ hàng năm của mình:

 • Sau khi hoàn thành 1 năm làm việc liên tục với cùng một chủ, bạn được hưởng ít nhất 2 tuần nghỉ phép mỗi năm;
 • Sau 5 năm liên tục làm việc cho cùng một chủ, bạn được hưởng ít nhất 3 tuần nghỉ phép mỗi năm; Và
 • Sau 10 năm liên tục làm việc cho cùng một chủ, bạn được hưởng ít nhất 4 tuần nghỉ phép mỗi năm.

Định nghĩa “Năm làm việc”

“Năm làm việc” đề cập đến việc làm việc liên tục cho cùng một người sử dụng lao động, có thể được định nghĩa là:

 • Khoảng thời gian 12 tháng liên tục kể từ ngày người sử dụng lao động thuê bạn;
 • Khoảng thời gian 12 tháng liên tục bắt đầu từ bất kỳ ngày kỷ niệm nào kể từ ngày chủ lao động thuê bạn; hoặc
 • Một năm dương lịch hoặc khoảng thời gian 12 tháng khác do người sử dụng lao động của bạn xác định theo Quy định Tiêu chuẩn Lao động Canada.
 • Việc xác định “năm làm việc” là rất quan trọng vì bạn cần phải hoàn thành nó trước khi đủ điều kiện đi nghỉ. Tiền lương kiếm được trong “năm làm việc” của bạn xác định số tiền lương nghỉ phép bạn sẽ nhận được.

Thời gian nghỉ phép hàng năm

Nói chung, bạn có thể đi nghỉ vào thời điểm mà hai bên đã thỏa thuận với người sử dụng lao động của bạn hoặc do người sử dụng lao động của bạn quy định. Tuy nhiên, kỳ nghỉ của bạn phải bắt đầu không muộn hơn 10 tháng sau khi hoàn thành mỗi “năm làm việc”. Nếu người chủ của bạn xác định thời gian nghỉ phép của bạn, họ phải thông báo cho bạn trước tối thiểu 2 tuần.

Tính lương nghỉ phép hàng năm

Tiền nghỉ hè của bạn được tính bằng phần trăm của tổng thu nhập của bạn trong “năm làm việc” như sau:

 • Đối với kỳ nghỉ 2 tuần, tiền nghỉ hè là 4% thu nhập của bạn.
 • Đối với kỳ nghỉ 3 tuần, tiền nghỉ phép là 6% thu nhập của bạn.
 • Đối với kỳ nghỉ 4 tuần, tiền nghỉ phép là 8% thu nhập của bạn.

Miễn, hoãn hoặc chia kỳ nghỉ hàng năm
Bạn có lựa chọn để:

 • Từ bỏ kỳ nghỉ của bạn.
 • Trì hoãn kỳ nghỉ của bạn.
 • Chia kỳ nghỉ của bạn cho một “năm làm việc” cụ thể.

Tuy nhiên, những lựa chọn này yêu cầu phải có thỏa thuận bằng văn bản với chủ lao động của bạn.

Trì hoãn hoặc gián đoạn kỳ nghỉ hàng năm để nghỉ phép khác

Bạn có thể hoãn hoặc gián đoạn kỳ nghỉ của mình để nghỉ phép như nghỉ phép liên quan đến thai sản, nghỉ thai sản, nghỉ nuôi con, nghỉ chăm sóc nhân ái, v.v.

Tiền nghỉ phép hàng năm trong thời gian nghỉ phép

Trong thời gian nghỉ phép có lương, tình trạng việc làm của bạn không thay đổi và bạn tiếp tục tích lũy các phúc lợi, bao gồm cả tiền lương và thời gian nghỉ phép. Mặt khác, trong thời gian nghỉ phép không lương, thâm niên của bạn tiếp tục được tích lũy và tiền nghỉ hè được tính dựa trên mức lương bạn kiếm được trong “năm làm việc”.

Quyền kết thúc việc làm

Khi công việc của bạn kết thúc, chủ lao động của bạn phải trả cho bạn bất kỳ khoản tiền nghỉ phép nào còn nợ cho “số năm làm việc” đã hoàn thành trong vòng 30 ngày. Bạn cũng có quyền được hưởng tiền nghỉ phép cho năm làm việc hiện tại đã hoàn thành một phần.

Ngày lễ chung

Là một nhân viên do liên bang quản lý, bạn có quyền hưởng 10 ngày nghỉ lễ chung được trả lương mỗi năm:

 • Ngay đầu năm;
 • Thứ sáu tốt lành;
 • Ngày Victoria;
 • Ngày Canada;
 • Ngày lao động;
 • Ngày Quốc khánh Sự thật và Hòa giải (30/9);
 • Ngày lễ Tạ Ơn;
 • Ngày nhớ;
 • Ngày Giáng Sinh; Và
 • Ngày tặng quà.

Xử lý các ngày nghỉ lễ rơi vào ngày không làm việc

Nếu ngày nghỉ lễ chung rơi vào Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, là ngày không làm việc đối với bạn, bạn có quyền được nghỉ lễ có lương vào ngày làm việc ngay trước hoặc sau ngày nghỉ lễ chung đó. Đối với những ngày nghỉ lễ chung khác rơi vào những ngày không làm việc, bạn có thể thêm ngày nghỉ có lương vào kỳ nghỉ hàng năm của mình với sự thỏa thuận chung giữa bạn và người sử dụng lao động.

Thay thế ngày lễ chung

Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn thay thế ngày nghỉ lễ chung bằng một ngày khác. Đối với người lao động theo thỏa ước tập thể thì phải có thỏa thuận bằng văn bản giữa người sử dụng lao động, công đoàn và người lao động. Đối với những nhân viên không có thỏa ước tập thể, cần phải có sự chấp thuận bằng văn bản của bạn hoặc sự đồng ý của ít nhất 70% số nhân viên có liên quan, kèm theo thông báo được người sử dụng lao động đăng trong ít nhất 30 ngày.

Tính toán Lương Ngày lễ Chung

Lương nghỉ lễ chung được tính dựa trên cơ cấu tiền lương của bạn:

 • Đối với hầu hết nhân viên, đó là ít nhất một phần hai mươi (1/20) tiền lương (không bao gồm tiền làm thêm giờ) kiếm được trong khoảng thời gian 4 tuần trước tuần nghỉ lễ chung.
 • Đối với nhân viên được trả toàn bộ hoặc một phần bằng hoa hồng, các cách tính khác sẽ được áp dụng dựa trên thời gian làm việc liên tục.
 • Đối với những người lao động trong ngành công nghiệp đóng tàu dài, có những tính toán cụ thể đối với việc làm của nhiều người sử dụng lao động.

Trả lương ngày lễ chung cho nhân viên bán thời gian

Nhân viên bán thời gian được quyền nhận lương cho 10 ngày nghỉ lễ chung tương tự, được điều chỉnh dựa trên số giờ làm việc.

Thanh toán khi làm việc vào ngày lễ chung

Người sử dụng lao động được phép yêu cầu làm việc vào ngày nghỉ lễ chung nhưng phải cung cấp thêm khoản bồi thường:

 • Đối với người lao động được hưởng lương ngày lễ, làm việc vào ngày nghỉ lễ chung phải được trả ít nhất bằng 1,5 lần mức lương thông thường.
 • Các nhà quản lý và chuyên gia nhận được mức lương thường xuyên và được hưởng kỳ nghỉ có lương vào thời điểm khác.

Lương ngày lễ chung trong thời gian nghỉ phép

Nhân viên nghỉ phép cá nhân, nghỉ phép vì nạn nhân của bạo lực gia đình hoặc nghỉ tang chế được hưởng lương nghỉ lễ chung, được tính dựa trên thu nhập trung bình hàng ngày của họ hoặc theo thỏa thuận trong thỏa thuận tập thể.”

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Tổ Chức Giáo Dục BLUE GALAXY GROUP – BGG
 • Trụ sở chính: 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 01, quận Gò Vấp, TP.HCM
 • Fanpage: facebook.com/BGGVietNam/
 • Hotline: 0931406464
 • Zalo: 0931406464
 • Youtube: BGG VIỆT NAM
 • Email: info@bluegalaxygroup.edu.vn
 • Spotify: https://open.spotify.com/show/1H8a2KW9WGGvNFZES9yGns
 • Tiktok: @duhocbluegalaxy