Sử dụng song Ngữ Anh – Hoa vào năm 2030 tại Đài Loan

Bản tin RTI kể rằng để trở thành quốc gia song ngữ vào năm 2030, chính phủ và ngành giáo dục Đài Loan khởi động giáo dục song ngữ.

Ngày 6/12, Ủy ban Phát triển Quốc gia Đài loan đã báo cáo tại phiên họp Viện hành chính về “Bản đồ phát triển chính sách quốc gia song ngữ”. Ủy ban phát triển quốc gia bày tỏ, viễn cảnh quốc gia song ngữ có thể nâng cao sức cạnh tranh của Đài Loan và tăng cường năng lực nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh của người dân. Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, xây dựng quốc gia song ngữ không phải là để ứng phó việc thi cử, mà là hy vọng có thể tạo nên không khí học tập tiếng Anh trong toàn dân, trong đó “Hoạt hóa song ngữ trong thể chế giáo dục” là chính sách cần được ưu tiên nhất. Thủ tướng Lại Thanh Đức cũng hy vọng các công chức, quan viên các cấp phải nâng cao năng lực tiếng Anh của mình.

Phát ngôn viên Viện Hành Chính bà Kolas Yotaka nói: “Ngoài việc thúc đẩy sách lược trong nghiệp vụ quản lý nhóm khách hàng, công nhân viên chức cũng phải tăng cường năng lực tiếng Anh của mình, các phó chánh trưởng phòng càng phải nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, để có thể phát biểu ngay những thông tin quan trọng trên truyền thông quốc tế.”

Ủy ban Phát triển Quốc gia cũng cho biết thêm, việc thúc đẩy quốc gia song ngữ không tăng thêm dự toán ngân sách, mà là kêu gọi các cơ quan vận dụng kinh phí vốn có của mình, dùng chi phí thấp nhất tạo ra hiệu suất cao nhất. Theo kế hoạch của Ủy ban Phát triển Quốc gia, trang chủ của các cơ quan chính phủ, những công văn liên quan đến người nước ngoài, không gian phục vụ công cộng, thông tin công khai của chính phủ và các điều khoản điều luật liên quan đến người nước ngoài đều phải được tiến hành song ngữ hóa dần trong vòng 1 năm. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ thúc đẩy thực hiện các chương trình bằng tiếng Anh trên sóng truyền hình, Đài phát thanh Giáo dục và Đài phát thanh Cảnh sát cũng sẽ có thêm tiết mục bằng tiếng Anh.

Còn về mặt giáo dục, trong vòng 3 tháng, Bộ Giáo dục sẽ đưa ra dự thảo sửa đổi luật, cho phép các trường công lập thành lập Ban song ngữ, đưa tiếng Anh vào trong giảng dạy ở các cấp.