Vòng rút thăm Express Entry đầu tiên của tháng 7 đã gửi 920 thư mời thường trú nhân (PR)

Vòng rút thăm Express Entry đầu tiên của tháng 7 đã gửi 920 thư mời thường trú nhân (PR)

Hôm nay, vòng rút thăm Express Entry đầu tiên của tháng 7 đã gửi 920 thư mời nộp đơn (ITA) xin thường trú nhân (PR).

Vòng rút thăm này nhắm mục tiêu vào tất cả các hồ sơ Express Entry có đề cử cấp tỉnh và điểm hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) từ 739 trở lên.

Chỉ riêng đề cử cấp tỉnh đã chiếm 600 điểm CRS, do đó có thể ngầm hiểu rằng các ứng viên được mời có điểm CRS khoảng 139, không bao gồm đề cử cấp tỉnh.

Trong dự đoán về vòng rút thăm Express Entry được chuyên gia di trú BGG công bố tuần trước, chúng tôi dự kiến vòng rút thăm sẽ được thông báo vào khoảng ngày 3 tháng 7 và dự đoán điểm CRS tối thiểu cho PNP là 700.

Điểm tối thiểu 739 chủ yếu là do số lượng thư mời được gửi đi ít hơn so với vòng rút thăm PNP trước đó.

Thông tin chi tiết về vòng rút thăm Express Entry hôm nay

  • Loại: Chương trình Đề cử Tỉnh bang
  • Số lượng thư mời được gửi: 920
  • Thứ hạng yêu cầu để được mời nộp đơn: 920 trở lên
  • Ngày và giờ của vòng rút thăm: 2 tháng 7, 2024, lúc 15:12:05 UTC
  • Điểm CRS của ứng viên được mời có thứ hạng thấp nhất: 739
  • Quy tắc xét duyệt hồ sơ đồng điểm: 2 tháng 2, 2024, lúc 11:38:43 UTC

BGG hy vọng sẽ có thêm một vòng rút thăm nữa trong tuần này, nhiều khả năng là một vòng rút thăm theo hạng mục, nhưng cũng không loại trừ khả năng có các vòng rút thăm chỉ dành riêng cho CEC (Canadian Experience Class).

Sau khi nhận được thư mời nộp đơn, các ứng viên sẽ có 60 ngày để trả lời bằng cách gửi các đơn đăng ký hoàn chỉnh, bổ sung cho dữ liệu đã được sử dụng để tạo hồ sơ Express Entry của họ.

Phân bố điểm CRS gần đây nhất trong nhóm

Phạm vi điểm CRS Số lượng ứng viên
601-1200 940
501-600 16,521
451-500 64,761
491-500 10,295
481-490 12,447
471-480 16,371
461-470 13,883
451-460 11,765
401-450 54,148
441-450 11,031
431-440 11,342
421-430 9,947
411-420 10,876
401-410 10,952
351-400 54,902
301-350 25,752
0-300 5,523
Tổng 222,547

Các Vòng Rút Thăm Express Entry Năm 2024

Ngày Chương trình/Hạng mục Thư mời Điểm CRS tối thiểu
19/6/2024 Chương trình đề cử tỉnh bang 1.499 663
31/5/2024 Lớp kinh nghiệm Canada (CEC) 3.000 522
30/5/2024 Chương trình đề cử tỉnh bang 2.985 676
24/4/2024 Vòng rút thăm dành cho người nói tiếng Pháp 1.400 410
23/4/2024 Chung 2.095 529
11/4/2024 Vòng rút thăm nhắm mục tiêu STEM 4.500 491
10/4/2024 Chung 1.280 549
26/3/2024 Vòng rút thăm dành cho người nói tiếng Pháp 1.500 388
25/3/2024 Chung 1.980 524
13/3/2024 Vòng rút thăm nhắm mục tiêu ngành Giao thông vận tải 975 430
12/3/2024 Chung 2.850 525
29/2/2024 Vòng rút thăm dành cho người nói tiếng Pháp 2.500 336
28/2/2024 Chung 1.470 534
16/2/2024 Vòng rút thăm ngành Nông nghiệp và Thực phẩm nông nghiệp 150 437
14/2/2024 Vòng rút thăm nhắm mục tiêu ngành Chăm sóc sức khỏe 3.500 422
1/2/2024 Vòng rút thăm dành cho người nói tiếng Pháp 7.000 365
31/1/2024 Chung 730 541
23/1/2024 Chung 1.040 543
10/1/2024 Chung 1.510 546