Yêu cầu chứng minh tài chính mới của Express Entry năm 2024

Sở Di trú, Người tị nạn và Quyền công dân Canada (IRCC) đã cập nhật bảng chứng minh tài chính của Express Entry với các yêu cầu mới cho năm 2024.

IRCC cập nhật các con số này hàng năm dựa trên 50% tổng mức thu nhập tối thiểu.

Ứng viên Express Entry có hồ sơ trong nhóm cần cập nhật hồ sơ với số tiền định cư dựa trên các yêu cầu mới trước ngày 27/5/2024.

Các yêu cầu mới sẽ có hiệu lực vào ngày 28/5.

Theo IRCC, nếu có trường hợp bằng điểm, bạn sẽ giữ nguyên thứ hạng của mình, vì việc cập nhật hồ sơ không thay đổi ngày và giờ IRCC nhận được hồ sơ.

Ai cần chứng minh tài chính cho Express Entry?

Số tiền tối thiểu cần thiết để định cư tại Canada chính là số tiền chứng minh tài chính của chương trình Express Entry.

Chứng minh tài chính là bắt buộc đối với Chương trình Lao động Chuyên môn Liên bang (FSWP) và Chương trình Thương mại Chuyên môn Liên bang (FSTP).

Tuy nhiên, nếu người nộp đơn có việc làm hợp lệ và giấy phép lao động cho Canada, họ không cần cung cấp chứng minh tài chính cho FSWP và FSTP.

Ngoài ra, ứng viên Chương trình Kinh nghiệm Canada (CEC) của Express Entry không cần chứng minh tài chính.

Hiện tại, hệ thống yêu cầu mọi hồ sơ đều phải nộp tài liệu chứng minh nguồn tiền. Nếu không cần chứng minh tài chính, bạn phải tải lên thư nêu rõ rằng bạn có việc làm hợp lệ hoặc được mời nộp đơn theo Chương trình Kinh nghiệm Canada.

Tính toán Số tiền Định cư

Số tiền chứng minh tài chính của Express Entry phụ thuộc vào số thành viên trong gia đình của người nộp đơn.

Trong khi tính toán số tiền định cư, cần phải bao gồm cả bản thân (người nộp đơn), vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ chồng của người nộp đơn, cả con cái phụ thuộc của người nộp đơn (nếu có) và con cái phụ thuộc của vợ/chồng (nếu có).

Bạn phải tính toán số tiền định cư cùng với vợ/chồng hoặc con cái phụ thuộc, ngay cả khi vợ/chồng hoặc bất kỳ con cái phụ thuộc nào không đi cùng người nộp đơn đến Canada.

Yêu Cầu Số Tiền Mới Của Express Entry Năm 2024

Số thành viên trong gia đình Yêu cầu về Quỹ Định cư mới có hiệu lực từ ngày 28 tháng 5 (CAD) Yêu cầu số tiền cũ (CAD)
1 $14,690 $13,757
2 $18,288 $17,127
3 $22,483 $21,055
4 $27,297 $25,564
5 $30,690 $28,994
6 $34,917 $32,700
7 $38,875 $36,407
Nếu có nhiều hơn 7 người thì tính thêm mỗi thành viên trong gia đình $3,958 $3,706

Chứng Minh Tài Chính Hợp Lệ cho Express Entry

Theo trang web của IRCC, chứng minh tài chính hợp lệ phải dưới dạng thư chính thức từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

Thư cần liệt kê:

Tất cả tài khoản ngân hàng và đầu tư hiện có

Các khoản nợ hiện có, bao gồm cả vay ngân hàng và nợ thẻ tín dụng

Lá thư này cũng phải được in trên giấy tiêu đề của tổ chức tài chính. Ngoài ra, nó cũng cần bao gồm các chi tiết sau:

 • Thông tin liên hệ của ngân hàng hoặc tổ chức (địa chỉ, số điện thoại và email)
 • Tên của bạn
 • Các khoản nợ hiện có của bạn (chẳng hạn như nợ thẻ tín dụng và vay ngân hàng)
 • Các chi tiết này cho từng tài khoản ngân hàng và đầu tư hiện có của bạn với họ
  • Số tài khoản
  • Ngày mở từng tài khoản
  • Số dư tài khoản hiện tại
  • Số dư trung bình trong 6 tháng qua

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Tổ Chức Giáo Dục BLUE GALAXY GROUP – BGG
 • Trụ sở chính: 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 01, quận Gò Vấp, TP.HCM
 • Fanpage: facebook.com/BGGVietNam/
 • Hotline: 0931406464
 • Zalo: 0931406464
 • Youtube: BGG VIỆT NAM
 • Email: info@bluegalaxygroup.edu.vn