IRCC đang thực hiện 8 thay đổi mới đối với PGWP dành cho sinh viên quốc tế

Thay đổi mới đối với PGWP. Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đang khảo sát 8 thay đổi tiềm năng đối với chương trình Giấy phép Lao động Sau Tốt nghiệp (PGWP) dành cho sinh viên quốc tế.

Những cải cách mới này được xem xét nhằm mục đích gắn kết sinh viên quốc tế với nhu cầu thị trường lao động “đồng thời giảm tổng số lượng người sở hữu PGWP.”

Những thay đổi mới này về tiêu chí đủ điều kiện đang được xem xét để áp dụng cho cả sinh viên quốc tế đã ở Canada và các nhóm sinh viên tương lai.

Chương trình PGWP đã là một yếu tố quan trọng trong việc thu hút sinh viên quốc tế vì nó cung cấp cơ hội làm việc sau khi hoàn thành chương trình học.

Tuy nhiên, Canada đã thực hiện những thay đổi lớn đối với chương trình này trong năm nay để ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống và hiện nay, một cuộc khảo sát mới gồm 8 câu hỏi đã xuất hiện, cho thấy việc tinh chỉnh thêm chương trình này đang được xem xét.

8 câu hỏi khảo sát về những thay đổi mới với PGWP
8 câu hỏi khảo sát về những thay đổi mới với PGWP

Trong bài viết này, hãy cùng chuyên gia di trú BGG thảo luận tất cả 8 câu hỏi trong cuộc khảo sát và ý nghĩa của chúng đối với sinh viên quốc tế đã đang học tập tại Canada và sinh viên nước ngoài trong tương lai có kế hoạch du học Canada.

Dựa trên các câu hỏi được đặt ra trong cuộc khảo sát gửi tới các trường Cao đẳng và Đại học, có vẻ như sinh viên sẽ được yêu cầu hoàn thành các chương trình liên quan đến tình trạng thiếu hụt lao động và đáp ứng các yêu cầu mới về ngôn ngữ để đủ điều kiện nhận PGWP sau khi hoàn thành chương trình học.

Điều này sẽ gợi ý các chương trình được thiết kế để đáp ứng các điều kiện tiên quyết về giáo dục cho các vị trí dự kiến ​​sẽ gặp tình trạng thiếu hụt lao động trong tương lai.

Các chương trình học sẽ được phân loại theo phân loại nghề nghiệp quốc gia của Canada (NOC), như được chỉ ra bởi cuộc khảo sát 8 qua 8 câu hỏi.

Ví dụ, thợ mộc sẽ được phân vào một trong ba lĩnh vực nghiên cứu: thương mại xây dựng, nghề mộc, hoặc chế biến gỗ/chung.

8 câu hỏi khảo sát về những thay đổi mới với PGWP

Câu hỏi 1: Nếu việc đủ điều kiện PGWP bị giới hạn chỉ dựa trên các ngành nghề đang thiếu hụt và các chương trình học tương ứng, thì nên đưa vào các ngành nghề nào dựa trên nhu cầu trong khu vực của bạn? Vui lòng cho biết nếu có bất kỳ ngành nghề nào đang thiếu hụt mà đáng lẽ nên được phản ánh trong tài liệu lập bản đồ, cùng với lý do của bạn.

Câu hỏi đầu tiên đặt ra vấn đề liệu có bất kỳ công việc nào khác cần được thêm vào danh sách hay không nếu các tiêu chí đủ điều kiện cụ thể theo ngành nghề được thiết lập, ngoài những công việc mà IRCC và ESDC đã lập bản đồ bằng cách sử dụng hệ thống Phân loại Chương trình Giảng dạy (CIP).

Một phần của cuộc khảo sát này cho thấy các chương trình học tương ứng với các ngành nghề đủ điều kiện để lựa chọn theo danh mục trong vòng rút thăm Express Entry có nhiều khả năng sẽ được đưa vào.

Sau khi nhận được phản hồi từ các tổ chức giáo dục ở các tỉnh khác nhau, IRCC hy vọng sẽ đạt được sự đồng thuận về việc bổ sung các ngành nghề mới đang có nhu cầu, ngoài những ngành nghề đã được ESDC và IRCC liệt kê, cũng như những ngành nghề đã đủ điều kiện để tham gia các vòng rút thăm mục tiêu của Express Entry.

Câu hỏi 2: Những nhóm nào, nếu có, nên được miễn trừ khỏi những thay đổi này, chẳng hạn như sinh viên nói tiếng Pháp, các chương trình sau đại học hoặc những nhóm khác? Vui lòng cho biết lý do.

Câu hỏi thứ hai của cuộc khảo sát dự kiến sẽ nhằm mục đích quyết định việc miễn trừ nếu các tiêu chí đủ điều kiện PGWP mới được đặt ra, chẳng hạn như đối với sinh viên có trình độ tiếng Pháp cao hoặc các chương trình cấp bằng nhất định.

Điều này có phần tương tự như những gì chúng ta đã thấy trong các thay đổi PGWP, như ưu tiên sinh viên tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ bằng cách cấp PGWP 3 năm bất kể thời gian của chương trình học của họ.

Tuy nhiên, các thay đổi mới được đề xuất nhằm xác định xem các tiêu chí đủ điều kiện chương trình học dựa trên nghề nghiệp đối với PGWP có nên miễn trừ một số chương trình cấp bằng nhất định hay dựa trên trình độ thông thạo tiếng Pháp hay không.

Câu hỏi 3: Sinh viên quốc tế có nên được yêu cầu chứng minh bằng chứng về một lời mời làm việc phù hợp với danh sách thiếu hụt nghề nghiệp để được giữ PGWP quá một năm không?

Câu hỏi này nhằm mục đích giải quyết vấn đề gia tăng cư dân tạm trú, chủ yếu là người sở hữu PGWP, tại Canada.

Nếu điều kiện này được thêm vào tiêu chí đủ điều kiện PGWP, thì sinh viên sẽ phải nộp bằng chứng về lời mời làm việc để tiếp tục làm việc trên PGWP.

Điều này dường như không phải là phổ biến, mà chỉ dành cho các chương trình học sẽ được điều chỉnh theo danh sách thiếu hụt nghề nghiệp được đề cập trong câu hỏi đầu tiên.

Câu hỏi 4: Có nên áp dụng bất kỳ tiêu chí đủ điều kiện nào khác (ngôn ngữ, sự hỗ trợ của tỉnh, v.v.), ngoài việc có thư mời làm việc, đối với những người sở hữu PGWP muốn gia hạn giấy phép của họ quá một năm không?

Đây là phần mở rộng về tính đủ điều kiện hơn nữa so với câu hỏi số 3.

Nó cho thấy sinh viên có thể được yêu cầu nộp một bài kiểm tra trình độ ngôn ngữ khác và/hoặc sự chấp thuận của tỉnh để tiếp tục làm việc trên PGWP sau năm đầu tiên.

Câu hỏi 5: Quan điểm của bạn về việc áp dụng những thay đổi dựa trên thị trường lao động này đối với điều kiện PGWP cho tất cả sinh viên tốt nghiệp sau khi thông báo trong năm nay, thay vì áp dụng dần cho sinh viên đã đang học tại Canada tại thời điểm thực hiện?

Câu hỏi thứ năm là một điểm quan trọng, gần như đang treo một thanh kiếm trên đầu những sinh viên hiện đang ở Canada và đang theo học một chương trình học.

Câu hỏi này chỉ ra rằng các thay đổi về điều kiện PGWP dựa trên thị trường lao động có thể được công bố trong năm nay và bộ phận di trú đang xem xét có nên miễn trừ cho sinh viên hiện tại hay không.

Thông thường, bất kỳ chính sách mới nào của chính phủ sẽ miễn trừ cho các nhóm hiện tại, nhưng có vẻ như Bộ trưởng Miller đã sẵn sàng thực hiện một bước đi mạnh mẽ.

Tuy nhiên, ông muốn đảm bảo vị trí của mình về vấn đề này và dự kiến sẽ đưa ra quyết định dựa trên phản hồi cho câu hỏi này từ các tổ chức giáo dục.

Câu hỏi 6: Danh sách thiếu hụt nghề nghiệp nên được xem xét lại bao lâu một lần và sau đó nên áp dụng cho những sinh viên đang theo học tại thời điểm nào?

Đây dường như là một câu hỏi tự giải thích vì nhu cầu thị trường lao động luôn thay đổi.

Bộ phận này đang yêu cầu các bên liên quan xác định tần suất xem xét lại các ngành nghề có nhu cầu và thời điểm chúng nên có hiệu lực.

Ví dụ: danh sách nghề nghiệp này nên được xem xét lại hàng năm, hai năm một lần hoặc ba năm một lần.

Và một khi danh sách được xem xét lại, tại thời điểm nào nó nên được áp dụng cho sinh viên đang theo học? như có hiệu lực từ học kỳ tiếp theo hoặc có hiệu lực sau 6 tháng kể từ khi tạo danh sách mới.

Câu hỏi 7: Liệu những thay đổi đối với PGWP đang được xem xét có phù hợp với hồ sơ của các ứng viên mà bạn muốn giữ lại làm việc trong khu vực của mình trong dài hạn không?

Câu hỏi khảo sát này nhằm mục đích xác định xem liệu các tiêu chí đủ điều kiện mới đối với giấy phép làm việc sau tốt nghiệp có thể giữ chân sinh viên ở lại khu vực hoặc tỉnh của tổ chức giáo dục trong dài hạn hay không.

Câu hỏi 8: Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) của bạn có được định vị để cung cấp một con đường khả thi để trở thành thường trú nhân cho sinh viên tốt nghiệp quốc tế có thư mời làm việc trong các lĩnh vực trọng yếu này không? Có bất kỳ khoảng cách nào giữa nhu cầu thị trường lao động mà bạn đã xác định và các luồng hiện có của PNP của bạn không? Liệu có cần sửa đổi bất kỳ luồng PNP nào để đảm bảo chúng tiếp tục đáp ứng nhu cầu của sinh viên tốt nghiệp và người sở hữu PGWP trong các ngành nghề cụ thể (ví dụ: các ngành nghề được quy định) không?

Câu hỏi số 8 của khảo sát này dường như nhằm đảm bảo rằng sinh viên được thiết lập một con đường để định cư vĩnh viễn và được chủ động điều chỉnh theo các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) của một tỉnh cụ thể.

Nó cũng nhằm mục đích xác định xem liệu các luồng PNP hiện tại có được điều chỉnh tối ưu theo nhu cầu thị trường lao động của tỉnh hay không và cần cải cách cho một số ngành nghề nhất định, chẳng hạn như các ngành nghề được quy định yêu cầu cấp phép.

Đây là một sáng kiến tốt để ít nhất giúp sinh viên nước ngoài thành công bằng cách tăng cơ hội chuyển đổi từ cư trú tạm thời sang cư trú vĩnh viễn.

Nhận định của chuyên gia di trú BGG

8 câu hỏi khảo sát của IRCC về những thay đổi mới đối với PGWP đã hé lộ những thay đổi đáng kể có thể ảnh hưởng đến cả sinh viên quốc tế hiện tại và tương lai tại Canada. Việc tập trung vào các ngành nghề thiếu hụt lao động, yêu cầu về ngôn ngữ và khả năng liên kết với các chương trình PNP của tỉnh có thể định hình lại cách sinh viên quốc tế tiếp cận cơ hội làm việc và định cư sau khi tốt nghiệp tại Canada.

Tuy những thay đổi này có thể gây ra một số lo ngại cho sinh viên hiện tại, nhưng chúng cũng thể hiện nỗ lực của chính phủ trong việc đảm bảo rằng chương trình PGWP đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động Canada và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi từ tình trạng tạm trú sang thường trú cho sinh viên quốc tế có tay nghề.

Những tháng tới sẽ rất quan trọng khi IRCC xem xét phản hồi từ các bên liên quan và đưa ra quyết định cuối cùng về việc thực hiện các thay đổi này. Sinh viên quốc tế nên theo dõi sát sao các thông báo chính thức và chuẩn bị cho những thay đổi mới đối với PGWP có thể ảnh hưởng đến kế hoạch học tập và làm việc của họ tại Canada.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Tổ Chức Giáo Dục BLUE GALAXY GROUP – BGG
  • Trụ sở chính: 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 01, quận Gò Vấp, TP.HCM
  • Fanpage: facebook.com/BGGVietNam/
  • Hotline: 0931406464
  • Zalo: 0931406464
  • Youtube: BGG VIỆT NAM
  • Email: info@bluegalaxygroup.edu.vn