Điều kiện chương trình Alberta Opportunity Stream

Điều kiện chương trình Alberta Opportunity Stream và cách nộp đơn

Chương Trình Alberta Opportunity Stream (AOS) hay còn gọi là Dòng Cơ Hội Alberta thuộc Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Alberta (PNP) dành cho lao động nước ngoài tạm thời đang làm việc toàn thời gian tại Alberta.

Alberta đã đổi tên PNP thành AAIP (Chương trình Nhập cư Ưu tiên Alberta) vào tháng 02/2022. Trước đây, AAIP được gọi là Chương trình Đề cử Người nhập cư Alberta (AINP).

Nhìn chung, AAIP đã cấp tổng cộng 2.245 đề cử trong số 5.393 đề cử được phân bổ cho năm 2024.

Theo cập nhật mới nhất của AAIP, Chương trình Alberta Opportunity Stream sẽ mở đợt nhận hồ sơ vào ngày 11/6 với mục tiêu chấp nhận 430 hồ sơ.

Chương trình sẽ đóng đối với các hồ sơ mới sau khi nhận được 430 hồ sơ cho đến ngày tiếp nhận tiếp theo theo lịch trình là ngày 9/7 để chấp nhận 444 hồ sơ.

Hiện tại, AAIP đang đánh giá các hồ sơ nhận được trước ngày 26/10/2023 và có 3.659 hồ sơ đang được xử lý.

Điều kiện chương trình Alberta Opportunity Stream

Yêu cầu về ngôn ngữ

Khi nộp đơn, bạn phải chứng minh đã đạt các bài kiểm tra ngôn ngữ sau bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

Bạn phải đạt điểm yêu cầu dựa trên một kết quả kiểm tra duy nhất.

Cấp độ Kỹ năng Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) Điểm kiểm tra Năng lực Ngôn ngữ Canada (CLB) Điểm kiểm tra tiếng Pháp Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC)
Nếu bạn đang làm việc trong nhóm nghề TEER 0, 1, 2, hoặc 3 (NOC 0, A hoặc B) Tối thiểu 5 cho mỗi kỹ năng tiếng Anh Tối thiểu 5 cho mỗi kỹ năng tiếng Pháp
Nếu bạn đang làm việc trong nhóm nghề TEER 4 hoặc 5 (NOC C hoặc D) Tối thiểu 4 cho mỗi kỹ năng tiếng Anh Tối thiểu 4 cho mỗi kỹ năng tiếng Pháp

Khi bạn nộp đơn, kết quả kiểm tra chính thức phải không quá hai năm

Ngày bạn tham gia kỳ thi là ngày được sử dụng để xác định kỳ hạn của kết quả kiểm tra của bạn.

Yêu cầu về nghề nghiệp

Khi bạn nộp đơn, bạn phải làm việc trong một ngành nghề đủ điều kiện ở Alberta tại thời điểm đánh giá hồ sơ của bạn.

Các yêu cầu về nghề nghiệp áp dụng cho kinh nghiệm làm việc và thư mời làm việc của bạn.

Ngoài ra, hầu hết các ngành nghề trong Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) TEER 0, 1, 2, hoặc 3, 4 và 5 đều đủ điều kiện.

Người có Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp

Nếu bạn có Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP), ngành nghề của bạn ở Alberta cũng phải liên quan đến lĩnh vực học tập của bạn.

Những người làm việc trong các ngành nghề được liệt kê dưới đây không đủ điều kiện để nộp đơn

Mã NOC 2021 Danh mục TEER Nghề nghiệp
00010 0 Nhà lập pháp
40021 0 Hiệu trưởng và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học và trung học
40030 0 Các nhà quản lý trong các dịch vụ xã hội, cộng đồng và cải huấn
40041 0 Trưởng phòng cứu hỏa và sĩ quan chữa cháy cấp cao
60040 0 Quản lý tiệm Massage
41100 1 Thẩm phán
41220 1 Giáo viên trung học
41221 1 Giáo viên tiểu học và mẫu giáo
51111 1 Nhà văn (trừ kỹ thuật)
51122 1 Nhạc sĩ và ca sĩ
42200 2 Thẩm phán hòa bình
42202 2 Các nhà giáo dục mầm non không có chứng nhận thông qua Văn phòng Chứng nhận Nhân viên Chăm sóc Trẻ em của Dịch vụ Trẻ em Alberta hoặc những người đã được chứng nhận là Nhà giáo dục Mầm non Cấp 1 (trước đây là Trợ lý Phát triển Trẻ em)
43100 3 Trợ lý giáo viên tiểu học và trung học
43109 3 Các giảng viên khác
53121 3 Diễn viên, diễn viên hài và nghệ sĩ xiếc
53122 3 Họa sĩ, nhà điêu khắc và nghệ sĩ tạo hình khác
53124 3 Các nghệ nhân và thợ thủ công
53200 3 Vận động viên
63101 3 Đại lý và nhân viên bán hàng bất động sản
33100 3 Trợ lý phòng thí nghiệm nha khoa và công nhân bàn ghế
44100 4 Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà
44101 4 Nhân viên hỗ trợ tại nhà, người chăm sóc và các nghề liên quan
64321 4 Nghề sòng bài
55109 5 Người biểu diễn khác
65109 5 Các công việc khác liên quan đến bán hàng
65211 5 Người điều hành và người phục vụ trong các hoạt động vui chơi giải trí, thể thao
65229 5 Các nghề hỗ trợ khác trong dịch vụ cá nhân
65329 5 Các nghề dịch vụ hỗ trợ khác
75200 5 Tài xế và tài xế taxi và xe limousine
85101 5 Công nhân thu hoạch
85102 5 Người lao động nuôi trồng thủy sản và khai thác biển
85104 5 Người đánh bẫy và thợ săn
85110 5 Công nhân mỏ
85121 5 Nhân viên chăm sóc cảnh quan và sân vườn

Danh sách nghề nghiệp không đủ điều kiện tham gia chương trình Alberta Opportunity Stream

Yêu cầu về giấy phép lao động và cư trú

Khi bạn nộp đơn và Chương trình Nhập cư Ưu tiên Alberta (AAIP) đánh giá hồ sơ, bạn phải có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ ở Canada cho phép bạn làm việc, ví dụ như giấy phép lao động nước ngoài tạm thời.

Để giấy phép lao động có hiệu lực, chúng phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 • Có Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) tích cực, hoặc
 • Miễn LMIA cho người lao động dựa trên các điều sau:
  • Hiệp định thương mại quốc tế
  • Người lao động được chuyển nhượng trong một công ty
  • Kinh nghiệm Quốc tế Canada
  • Mobilité Francophone (Chương trình của chính phủ Canada nhằm thu hút người lao động nói tiếng Pháp đến làm việc tại Canada)
 • Có giấy phép lao động mở (Open Workpermit) do IRCC cấp.
  • Dành cho người lao động dễ bị tổn thương chứng minh rằng họ có nguy cơ bị lạm dụng hoặc đang bị lạm dụng trong nội dung việc làm của họ ở Canada. Nó bao gồm miễn trừ theo Giấy phép Lao động Mở cho Người Lao động Dễ bị tổn thương (VWOWP)
  • Thành viên gia đình của một công nhân dễ bị tổn thương đủ điều kiện được miễn VWOWP
 • Giấy phép Lao động Sau Tốt nghiệp (PGWP) được cấp cho sinh viên tốt nghiệp Giáo dục Nâng cao Alberta, một cơ sở giáo dục sau trung học được tài trợ công
  • Người có PGWP cũng phải đáp ứng các yêu cầu về nghề nghiệp, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của họ.
 • Giấy phép lao động mở được cấp theo một trong các chính sách công về giấy phép lao động mở của IRCC:
  • Giấy phép phải do sinh viên tốt nghiệp Giáo dục Nâng cao Alberta, là sinh viên tốt nghiệp cơ sở giáo dục sau trung học được tài trợ công nắm giữ. Sau những thay đổi chính sách tạm thời đối với Chương trình Giấy phép Lao động Sau Tốt nghiệp (PGWPP).
 • Các yêu cầu khác về giấy phép lao động mở:
  • Giấy phép lao động mở được cấp theo chính sách công dành cho sinh viên tốt nghiệp gần đây ở Hồng Kông, hoặc
  • Theo các biện pháp nhập cư Ukraine của IRCC

Về yêu cầu, ứng viên phải có Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) tích cực hoặc một trong các giấy phép lao động được miễn LMIA được chấp nhận.

Ứng viên cũng phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về cư trú và loại giấy phép lao động, nghề nghiệp, ngôn ngữ, trình độ học vấn, lời mời làm việc tại Alberta và kinh nghiệm làm việc.

Yêu cầu về trình độ học vấn cho chương trình Alberta Opportunity Stream

Ngoại trừ người có Giấy phép Lao động Sau Tốt nghiệp, tất cả ứng viên phải hoàn thành tối thiểu trình độ học vấn trung học phổ thông tương đương với tiêu chuẩn của Canada khi nộp đơn vào ngày 1/1/2021.

Người nộp đơn phải cung cấp bản sao Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) do một tổ chức được IRCC phê duyệt cấp cho trình độ học vấn cao nhất của họ.

Bạn không đáp ứng tiêu chí về trình độ học vấn nếu báo cáo ECA của bạn cho thấy chứng chỉ của bạn không tương đương với việc hoàn thành chương trình trung học phổ thông của Canada hoặc nếu cơ sở giáo dục nước ngoài không được công nhận.

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc

Khi bạn nộp đơn, bạn phải có một trong hai điều kiện sau:

 • 12 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong nghề nghiệp hiện tại của bạn ở Alberta trong vòng 18 tháng gần nhất, hoặc
 • Tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong nghề nghiệp hiện tại của bạn ở Canada hoặc ở nước ngoài trong vòng 30 tháng trước, hoặc cả hai – kinh nghiệm làm việc này có thể là sự kết hợp của kinh nghiệm tích lũy ở Alberta, ở Canada (ngoài Alberta) hoặc ở nước ngoài.

Người có Giấy phép Lao động Sau Tốt nghiệp (PGWP) phải có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong nghề nghiệp hiện tại của họ ở Alberta trong vòng 18 tháng gần nhất.

Kinh nghiệm làm việc trong thời gian đủ điều kiện được yêu cầu đối với tất cả các ứng viên, kể cả những người có Giấy phép Lao động Sau Tốt nghiệp (PGWP).

 • Kinh nghiệm làm việc toàn thời gian tối thiểu 30 giờ một tuần.
 • Kinh nghiệm làm việc trong cùng một nghề nghiệp với nghề nghiệp hiện tại của bạn.
 • Có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ và giấy phép lao động được IRCC ủy quyền khi làm việc tại Alberta hoặc Canada.
 • Kinh nghiệm làm việc có được trong khi học không được tính trừ khi bạn đang tham gia PGWP và hoàn thành kỳ thực tập hưởng lương như một phần của chương trình học tại một cơ sở giáo dục sau trung học của Alberta. Kỳ thực tập phải có các điều kiện sau:
  • Tối thiểu 30 giờ mỗi tuần, được trả lương và toàn thời gian.
  • Kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp hiện tại của bạn và
  • Tất cả kinh nghiệm làm việc đã đạt được ở Alberta.

Tất cả các ứng viên, bao gồm cả người có PGWP, phải hoàn thành các yêu cầu về giấy phép, đăng ký và chứng nhận sau đây tại thời điểm bạn nộp đơn và AAIP đánh giá đơn của bạn:

 • Để làm việc trong nghề nghiệp hiện tại của bạn ở Alberta, bạn phải có giấy phép, đăng ký hoặc chứng nhận cần thiết.
 • Bạn phải có chứng chỉ thương mại được phê duyệt của Alberta Apprenticeship and Industry Trade (AIT) hợp lệ nếu bạn làm việc trong một ngành nghề được yêu cầu ở Alberta.
 • Nếu bạn làm việc như một nhân viên chăm sóc trẻ em, bạn phải được chứng nhận là Nhà giáo dục Mầm non Cấp độ 2 (trước đây là Nhân viên Phát triển Trẻ em) hoặc Nhà giáo dục Mầm non Cấp độ 3 (trước đây là Giám sát Phát triển Trẻ em).

Ứng viên không đủ điều kiện

Những cá nhân sau đây không đủ điều kiện để nộp đơn hoặc được đề cử cho Chương trình Cơ hội Alberta:

 • Cá nhân liên quan đến quy trình kháng cáo hoặc trục xuất liên bang: AAIP không can thiệp vào các yêu cầu tị nạn, kháng cáo hoặc thủ tục trục xuất của liên bang.
 • Cư dân tạm thời của Canada sống hoặc làm việc tại một tỉnh hoặc lãnh thổ không phải Alberta, hoặc
 • Công dân nước ngoài sống hoặc làm việc tại Canada nhưng không có tư cách cư trú tạm thời hợp pháp.
 • Nếu bạn đăng ký AAIP dưới mã NOC 33102 (phụ tá y tá, hộ lý và cộng sự dịch vụ bệnh nhân), bạn phải có CLB 7 cho mỗi kỹ năng tiếng Anh hoặc NCLC 7 cho mỗi kỹ năng tiếng Pháp.

Cách nộp đơn đăng ký chương trình Alberta Opportunity Stream

Nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện được liệt kê ở trên, bạn có thể tự mình đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin Alberta Advantage Immigration hoặc với sự trợ giúp của chuyên gia di trú BGG

Chương trình Alberta Opportunity Stream mở ra cơ hội định cư hấp dẫn cho những người lao động nước ngoài đang làm việc tại Alberta. Tuy nhiên, để nắm bắt cơ hội này, ứng viên cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về giấy phép lao động, cư trú, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và các yêu cầu khác. Hy vọng rằng, với những thông tin chi tiết trên, bạn đã có cái nhìn tổng quan và đầy đủ về chương trình này, từ đó chuẩn bị hồ sơ một cách tốt nhất để hiện thực hóa giấc mơ định cư tại Canada.

Liên hệ ngay với chuyên gia di trú BGG qua Hotline 0931406464 hoặc Zalo để được tư vấn và thẩm định hồ sơ miễn phí

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Tổ Chức Giáo Dục BLUE GALAXY GROUP – BGG
 • Trụ sở chính: 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 01, quận Gò Vấp, TP.HCM
 • Fanpage: facebook.com/BGGVietNam/
 • Hotline: 0931406464
 • Zalo: 0931406464
 • Youtube: BGG VIỆT NAM
 • Email: info@bluegalaxygroup.edu.vn