AIP sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút lao động

AIP sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút lao động

Nhập cư có ý nghĩa sống còn đối với tương lai của các cộng đồng trên khắp Canada và đặc biệt là Đại Tây Dương Canada. Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương (AIP) đã chào đón hơn 12.700 người nhập cư mới trong khu vực, điều này đã giúp củng cố cộng đồng và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thành công.

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã công bố Chương trình nhập cư Đại Tây Dương sẽ trở thành chương trình chính thức và lâu dài. Điều này được quyết định dựa trên sự cần thiết trong việc xây dựng chương trình nhập cư thành công khi Canada tiếp tục phục hồi sau đại dịch và giải quyết tình trạng thiếu lao động trên khắp vùng Đại Tây Dương.

Sean Fraser, Bộ trưởng Bộ Di Trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada đã thông báo rằng các đơn đăng ký cho chương trình nhập cư Đại Tây Dương sẽ được tiếp nhận vào ngày 6 tháng 3 năm 2022. Các ứng viên với sự chứng thực hợp lệ từ một doanh nghiệp Canada ở Đại Tây Dương giờ đây sẽ có thể nộp đơn thường trú theo chương trình thường trú mới. Chương trình này sẽ giúp các tỉnh bang Đại Tây Dương thu hút thêm những người mới có tay nghề cao để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng các vấn đề xã hội trong khu vực.

Kể từ năm 2017, các nhà tuyển dụng tham gia đã đưa ra hơn 9.800 lời mời làm việc trong các lĩnh vực, bao gồm chăm sóc sức khỏe, sản xuất, dịch vụ lưu trú và dịch vụ ăn uống. Đáng chú ý hơn, hơn 90% người nộp đơn vẫn sống trong khu vực sau 1 năm trở thành thường trú nhân. Đây là một minh chứng cho bản chất và sự thành công trong việc chào đón người nhập cư của các cộng đồng ở Đại Tây Dương.

Chương trình nhập cư Đại Tây Dương giúp xây dựng vùng này trở thành một điểm đến hàng đầu cho những người lao động có tay nghề cao và sinh viên quốc tế. Nó đáp ứng trực tiếp với những thách thức kinh tế và thách thức về nhân khẩu học của khu vực, đồng thời sẽ giúp xây dựng một tương lai sôi động và thịnh vượng khu vực phía đông Canada.

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nhà tuyển dụng và chính quyền các tỉnh bang để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ giữa chương trình thí điểm và chương trình chính thức. Để biết thêm thông tin về chương trình nhập cư Đại Tây Dương và cách đăng ký, hãy truy cập website của chúng tôi .

Trích lời Bộ trưởng

“Những người mới đến đã đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố các cộng đồng trên khắp Đại Tây Dương Canada và giúp các doanh nghiệp thành công. Bằng cách hợp tác chặt chẽ với các nhà tuyển dụng và các chính quyền tỉnh bang, chương trình nhập cư Đại Tây Dương sẽ thu hút lao động có tay nghề cao và sinh viên quốc tế đến khu vực, đồng thời điều này sẽ giúp xây dựng lại nền kinh tế, giải quyết tình trạng thiếu lao động và xây dựng một tương lai thịnh vượng cho Đại Tây Dương Canada. ”   

– Sean Fraser, Bộ trưởng Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada.

Thông tin khác

  • Là một phần của chiến lược tăng trưởng Đại Tây Dương của Chính phủ Canada, chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển của nền kinh tế Đại Tây Dương Canada và được thiết kế để thử nghiệm các phương pháp tiếp cận mới nhằm thu hút và giữ chân những người nhập cư có tay nghề cao trong khu vực. Chương trình giúp Chính quyền các tỉnh bang giải quyết những thách thức kinh tế và thách thức về nhân khẩu học của khu vực, bao gồm tăng trưởng chậm, thị trường lao động thiếu hụt lâu dài, lực lượng lao động già và khó thu hút và giữ chân người nhập cư.
  • Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương hiện đã đóng, hồ sơ không còn được nhận.
  • Các quy định cho Chương trình nhập cư Đại Tây Dương chính thức sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022.
  • Với kế hoạch chào đón ít nhất 6.000 người nhập cư hàng năm, chương trình nhập cư Đại Tây Dương sẽ bổ sung cho các Chương trình đề cử tỉnh bang ở mỗi tỉnh bang Đại Tây Dương.
  • Trong năm 2018–2019, các tỉnh bang Đại Tây Dương có mức tăng dân số cao nhất kể từ những năm 1970, với nhập cư, bao gồm cả từ các chương trình thí điểm.