Bo Giao Duc Dai Loan

Bộ Giáo dục mở lớp chuyên ban hợp tác với doanh nghiệp, dự kiến tuyển 320.000 sinh viên quốc tế đến Đài Loan học tập

Ngày 7/9, Bộ Giáo dục bày tỏ, sẽ hợp tác cùng doanh nghiệp theo hình thức liên minh Đại học, thành lập 10 cứ điểm tại hải ngoại, dự kiến đến năm 2030 sẽ tuyển sinh 320.000 sinh viên quốc tế đến Đài Loan học tập. Ngoài ra, sẽ thông qua lớp chuyên ban mới, cung cấp học bổng và trợ cấp thực tập cho sinh viên, dự kiến sẽ có thể giữ lại được 210.000 sinh viên tốt nghiệp ở lại phục vụ cho xã hội Đài Loan.

Bộ Giáo dục báo cáo “Chương trình thực hiện xúc tiến sinh viên quốc tế có thể đến và ở lại Đài Loan sau khi tốt nghiệp” trong cuộc họp Viện Hành chính, và có thông cáo báo chí nói rõ sẽ đẩy mạnh chính sách tuyển sinh viên quốc tế đến Đài Loan học tập. Kế hoạch trong 5 năm (đến năm 2028), sẽ đầu tư 5,2 tỷ Đài tệ để xây dựng 10 cứ điểm ở hải ngoại tại các nước Âu Mỹ và các nước hướng Nam mới.

Bộ Giáo dục bày tỏ, các cứ điểm hải ngoại này sẽ cung cấp lớp học ngôn ngữ tiếng Hoa trước khi sinh viên đến Đài Loan, giao lưu hợp tác quốc tế và tuyển sinh chuyên ban mới. Dự kiến năm 2024 sẽ thành lập 7 cứ điểm hải ngoại, ưu tiên lập cứ điểm tại các quốc gia hướng Nam mới như Việt Nam, Indonesia và Philippine, đến năm 2025 dự kiến thành lập 10 cứ điểm hải ngoại.

Lớp chuyên ban hình thức mới sẽ do các trường Đại học Đài Loan và doanh nghiệp cùng hợp tác, đối tượng tuyển sinh sẽ không hạn chế là sinh viên nước ngoài của những quốc gia có lập cứ điểm hải ngoại. Sẽ ưu tiên tuyển sinh cho các lĩnh vực STEM (lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công trình, toán học), tài chính và bán dẫn…Sinh viên chuyên ban có thể được nhận học bổng trợ học nhiều nhất trong 2 năm của quỹ Hợp tác phát triển quốc tế (ICDF) và trợ cấp thực tập, trợ cấp sinh hoạt của doanh nghiệp, sau khi tốt nghiệp cần phải ở lại Đài Loan làm việc ít nhất 2 năm, để đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Nguồn Radio Taiwan International