danh sách các trường đại học đài loan 2021

Danh sách các trường Đại học Đài Loan

Danh sách các trường Đại học Đài Loan

1. Danh sách các trường Đại học Quốc Gia Đài Loan

danh sách các trường đại học đài loan danh sách các trường đại học đài loan danh sách các trường đại học đài loan danh sách các trường đại học đài loan danh sách các trường đại học đài loan

Tên Trường Năm thành lập Vị trí Lĩnh vực nổi bật Sinh viên Sinh viên Quốc Tế
Đại học Quốc gia Trung Ương 1915 Đào Viên Kinh doanh, quản trị và luật, Khoa học tự nhiên, toán học và thống kê, nghệ thuật và nhân văn, khoa học xã hội, báo chí và thông tin thư viện, kỹ thuật, chế tạo và xây dựng 12368 425
Đại học Sư phạm Quốc Gia Changhua 1971 Quận Chương Hóa Giáo dục, nghệ thuật và nhân văn, khoa học xã hội, báo chí và thông tin thư viện, kinh doanh, quản trị và luật, khoa học tự nhiên, toán học và thống kê, CNTT và truyền thông 8230 38
Đại học Quốc Gia Cheng Kung 1931 Đài Nam Kỹ thuật, sản xuất và xây dựng, CNTT và truyền thông, y tế và phúc lợi xã hội, nghệ thuật và nhân văn, kinh doanh, quản trị và luật, khoa học tự nhiên, toán học và thống kê 21154 862
Đại học Quốc Gia Chengchi 1927 Đài Bắc Giáo dục, Nghệ thuật và nhân văn, khoa học xã hội, báo chí và thông tin thư viện, kinh doanh, quản trị và luật, khoa học tự nhiên, toán học và thống kê, CNTT và truyền thông 16961 608
Đại học Quốc Gia Chi Nan 1995 Quận Nantou Giáo dục, Nghệ thuật và nhân văn, khoa học xã hội, báo chí và thông tin thư viện, kinh doanh, quản trị và luật, Kỹ thuật, sản xuất và xây dựng, CNTT và truyền thông 6623 62
Đại học Quốc Gia Chiao Tung 1958 Tân Trúc
13289 590
Đại học Quốc gia Chiayi
1919 Gia Nghĩa
12214 84
Đại học Quốc gia Chung Cheng
1989 Gia Ngĩa
11671 136
Đại học Quốc gia Chung Hsing
1919 Đài Trung
15354 307
Đại học Quốc gia Dong Hwa

 

1994 Hoa Liên
10247 273
Đại học quốc gia Ilan
1926 Quận Yilan

 

5154 175
Đại học Sư phạm Quốc gia Cao Hùng
1954 Cao Hùng

 

6105 745
Đại học Quốc gia Pingtung
2014 Quận PingTung

 

8891 21
Đại học Quốc gia Quemoy
2003 Kim Môn

 

4364 53
Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn
1980 Cao Hùng

 

9307 293
Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Trung
1899 Đài Trung

 

12898 330
Đại học quốc gia Đài Bắc
1949 Đài Bắc

 

9813 47
Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Bắc
1895 Đài Bắc

 

6123 207
Đại học Quốc gia Đài Đông
1948 Huyện Đài Đông

 

4341 93
Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan
1922 Đài Bắc

 

16829 1403
Đại học hải dương quốc gia Đài Loan
1953 TP Keelung

 

8626 95
Đại học thể thao quốc gia Đài Loan
1987 Đào Viên

 

2452 15
Đại học Quốc gia Đài Loan
1928 Đài Bắc

 

33922 2121
Đại học nghệ thuật quốc gia Đài Loan
1955 Đài Bắc mới Nghệ thuật và nhân văn 5740 300
Đại học thể thao quốc gia Đài Loan
1961 Đài Trung

 

3170 10
Đại học Quốc gia Tsing Hua
1911 Tân Trúc

 

17218 564
Đại học quốc gia thống nhất
1969 Quận Miaoli
8127 6
Đại học Quốc gia Cao Hùng
2000 Cao Hùng
6521 612
Đại học quốc gia Đài Nam
1899 Đài Nam

 

5844 152
Đại học Quốc gia Yang-Ming
1975 Đài Bắc

 

4429 94
Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Nam
1996 Đài Nam Nghệ thuật và nhân văn 1577 18
Đại học nghệ thuật quốc gia Đài Bắc
1982 Đài Bắc Nghệ thuật và nhân văn 3593 298
Đại học Đài Bắc
1945 Đài Bắc

 

7801 27
Đại học Công nghệ Chienkuo
1965 Quận Chương Hóa

 

8727 155
Đại học Công nghệ Chin-Yi Quốc gia
1971 Đài Trung 11140 114
Đại học quốc gia Formosa
1980 Huyện Yunlin

 

10142 51
Đại học Khách sạn và Du lịch Quốc gia Cao Hùng
1995 Cao Hùng Chưa xác định 4891 86
Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Penghu
1991 Quận Penghu Chưa xác định 3069 42
Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Pingtung
1924 Quận Pingtung

 

11717 595
Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Trung
1919 Đài Trung

 

9915 10
Đại học Kinh doanh Quốc gia Đài Bắc
1917 Đài Bắc

 

8089 370
Đại học Y tá và Khoa học Sức khỏe Quốc gia Đài Bắc
1947 Đài Bắc

 

4859 52
Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Bắc
1912 Đài Bắc

 

10162 1100
Cao đẳng nghệ thuật biểu diễn quốc gia Đài Loan
1957 Đài Bắc Nghệ thuật và nhân văn 1533 1
Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan
1974 Đài Bắc

 

12739 1465
Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Yunlin
1991 Huyện Yulin

 

9715 830

2. Danh sách các trường Tư thục tại Đài Loan

Tên Trường Năm thành lập Vị trí Lĩnh vực nổi bật Sinh viên Sinh viên Quốc Tế
Đại học Aletheia
1882 Đài Bắc Mới
6363 76
Đại học Châu Á
2001 Đài Trung
12447 159
Đại học Chang Gung
1987 Đào Viên
7176 187
Đại học Chang Jung Christian
1993 Đài Nam
10329 45
Đại học Y khoa Trung Quốc Đài Loan
1958 Đài Trung 7629 480
Đại học văn hóa Trung Quốc
1962 Đài Bắc
26634 330
Đại học Chung Hua
1990 Tân Trúc
7856 103
Đại học Cơ đốc giáo Chung Yuan
1955 Đào Viên
16690 259
Đại học Da-Yeh
1990 Quận Chương Hóa
22401 187
Đại học Feng Chia
1961 Đài Trung

 

22538 1300+
Đại học Fo Guang
2000 Quận Yilan

 

3727 92
Đại học Công giáo Fu Jen
1925 Đài Bắc Mới

 

28946 1400
Đại học Hsuan Chuang
1997 Tân Trúc

 

5603 146
Đại học Huafan
1990 Đài Bắc Mới

 

2342 22
Đại học I-Shou
1986 Cao Hùng

 

15831 1480
Đại học Kainan
2000 Đào Viên
8466 554
Đại học Y Cao Hùng
1954 Cao Hùng

 

7039 143
Đại học Ming Chuan
1957 Đài Bắc

 

20154 805
Đại học MingDao

 

1970 Quận Chương Hóa
4651 92
Đại học Nanhua

 

1996 Chiayi
5822 353
Đại học Providence

 

1956 Đài Trung
12792 688
Đại học Shih Chien

 

1958 Đài Bắc
15571 111
Đại học Shih Hsin

 

1933 Đài Bắc
12638 800
Đại học Soochow

 

1900 Đài Bắc
15726 88
Đại học Y khoa Đài Bắc

 

1960 Đài Bắc
6581 635
Đại học Shoufu Đài Loan

 

2000 Đài Nam
 
3375 70
Đại học Tamkang

 

1950 Đài Bắc Mới
25382 747
Đại học Tatung

 

1956 Đài Bắc
3941 6
Đại học Tunghai

 

1955 Đài Trung
16936 284
Đại học Tzu Chi
1994 Quận Hoa Liên

 

3822 362
Đại học Kang Ning
1968 Đài Nam

 

5279 17
Đại học Yuan Ze
1989 Đào Viên

 

9635 271
Học viện nghệ thuật tự do Dharma Drum
2014 Đài Bắc Mới

 

312 45
Đại học Khoa học và Công nghệ Chang Gung
2011 Đào Viên

 

7070 0
Đại học Công nghệ Chaoyang
1994 Đài Trung

 

16336 195
Đại học Cheng Shiu
1965 Cao Hùng

 

17841 614
Đại học Khoa học và Dược khoa Chia Nan
1966 Đài Nam

 

12489 120
Đại học Chien Hsin
1966 Đào Viên
7455 594
Đại học Công nghệ Chihlee

 

1964 Đài Bắc Mới

 

11820 16
Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc

 

1967 Đài Bắc Mới

 

5808 1
Đại học Công nghệ Trung Quốc

 

1965 Đài Bắc
Chưa cập nhật Chưa cập nhật
Đại học Khoa học và Công nghệ Chung Chou

 

1969 Quận Chương Hóa
5045 124
Đại học Công nghệ Y tế Chung Hwa

 

1968 Đài Nam
9823 387
Đại học Viễn đông

 

1968 Đài Nam
6656 179
Đại học Fooyin

 

1958 Cao Hùng
6589 9
Đại học Hsing Wu

 

1965 Đài Bắc Mới
5890 597
Đại học Khoa học và Công nghệ Hsiuping

 

1965 Đài Trung

 

4965 88
Đại học Hungkuang

 

1967 Đài Trung
14013 700
Đại học Công nghệ Hungkuo Delin

 

1972 Đài Bắc Mới
744 0
Học viện Công nghệ Hwa Hsia
1966 Đài Bắc Mới

 

4078 6
Đại học Khoa học và Công nghệ Jinwen

 

1990 Đài Bắc Mới
8271 574
Đại học Kao Yuan

 

Cao Hùng
3616 477
Đại học Kun Shan

 

1965 Đài Nam
13522 515
Học viện Công nghệ LeeMing

 

1969 Đài Bắc Mới
5300 300
Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa

 

1969 Đào Viên
12133 1067
Cao đẳng Y khoa, Điều dưỡng và Quản lý Mackay

 

1970 Đài Bắc

 

Chưa cập nhật Chưa cập nhật
Đại học Meiho

 

1966 Quận Pingtung

 

8343 293
Đại học Công nghệ Ming Chi

 

1963 Đài Bắc Mới

 

4637 78
Đại học Khoa học và Công nghệ Minghsin

 

1965 Tân Trúc 14849 1205
Đại học Công nghệ Nan Kai

 

1971 Quận Namtou
5849 11
Học viện Công nghệ Phương Đông

 

1968 Đài Bắc Mới
4686 1
Đại học Hoa kiều

 

1964 Đài Trung
10652 120
Đại học Shu-Te

 

1997 Cao Hùng
11457 500
Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Đài Loan

 

1969 Đài Nam

 

18864 314
Đại học St. John’s

 

1967 Đài Bắc Mới

 

4575 121
Đại học Khoa học và Công nghệ Ta Hwa

 

1967 Tân Trúc
3712 121
Đại học Công nghệ Đài Nam

 

1964 Đài Nam
 

 

12928 17
Đại học Khoa học & Công nghệ Thành phố Đài Bắc

 

1971 Đài Bắc
 

 

7337 93
Đại học Tajen

 

1966 Quận Pingtung
 
6726 111
Đại học TransWorld

 

1992 Huyện Yunlin
4352 613
Đại học Tungnan

 

1970 Đài Bắc Mới

 

6968 57
Đại học Khoa học và Công nghệ Tử Chi

 

1989 Quận Hoa Liên
3186 171
Đại học Vanung

 

1972 Đào Viên
10587 383
Đại học ngôn ngữ Wenzao Ursuline

 

1966 Cao Hùng
9799 326
Đại học WuFeng

 

1965 Chiayi County

 

5226 92
Đại học Công nghệ Y tế Yuanpei

 

1964 Tân Trúc
7138 364

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ danh sách các trường đại học đài loan