Danh Sach Postcode Gia Han Visa 462 Nam 2 Nam 3

Danh sách Postcode gia hạn Visa 462 năm 2 năm 3

Một trong những điều kiện quan trọng để gia hạn visa 462 năm 2 và năm 3 là bạn phải làm công việc tại các vùng gia hạn 462 theo quy định của Bộ Di trú Úc.

Nước Úc được chia thành các đơn vị địa chính có các mã vùng – postcode tương ứng. Những vùng này không có cơ quan hành chính mà chỉ đơn giản là một vùng được mã hóa kí hiệu để chuyển phát thư của bưu điện Úc.

Mã vùng postcode là duy nhất, bao gồm 4 chữ số, tuy nhiên một số vùng gần cạnh nhau có thể chung postcode. Mỗi bang được bắt đầu bằng một chữ số khác nhau,. Bạn có thể dễ dàng search tên vùng trên Google Map và mã postcode luôn kèm theo tương ứng. Ví dụ : NSW Mullaway 2456 NSW là kí hiệu bang New South Wales, Mullaway là tên của vùng, 2456 là mã postcode của vùng này.

1/ Các khu vực remote & very remote Úc

Tạm dịch là vùng sâu vùng xa 

Công việc Du lịch, Nhà hàng và Lưu trú được thực hiện từ ngày 22 tháng 6 năm 2021 tại các vùng sau đây của nước Úc sẽ được coi là công việc cụ thể đủ điều kiện cho mục đích xin visa 462 năm thứ hai hoặc thứ ba nộp từ ngày 5 tháng 3 năm 2022.

Tiểu Bang Postcode
Northern Territory (NT) 0822-0840-0845-0846-0847-0850-0852-0853-0854-0860-0862-0870-0872-0873-0874-0875-0880-0885-0886
New South Wales (NSW) 2356-2386-2387-2396-2405-2406-2672-2675-2825-2826-2829-2832-2833-2834-2835-2836-2838-2839-2840-2873-2878-2879-2898-2899
Victoria (VIC) 3424-3506-3509-3512-3889-3890-3891-3892
Queensland (QLD) 4025-4183-4417-4418-4419-4420-4422-4423-4426-4427-4428-4454-4461-4462-4465-4467-4468-4470-4472-4474-4475-4477-4478-4479-4480-4481-4482-4486-4487-4488-4489-4490-4491-4492-4493-4494-4496-4497-4705-4706-4707-4709-4713-4721-4722-4723-4724-4725-4726-4727-4728-4730-4731-4732-4733-4735-4736-4743-47-46-4801-4803-4804-4821-4822-4823-4824-4825-4828-4829-4830-4874-4875-4876-4890-4891-4892-4895
South Australia (SA) 5220-5221-5222-5223-5302-5303-5304-5440-5576-5577-5582-5583-5602-5603-5604-5605-5606-5607-5611-5630-5631-5632-5633-5640-5641-5642-5650-5651-5652-5653-5654-5655-5660-5661-5670-5671-5680-5690-5713-5715-5717-5719-5720-5722-5723–5724-5725-5730-5731-5732-5733-5734
Western Australia (WA) 6161-6335-6336-6337-6338-6341-6343-6346-6348-6350-6351-6352-6353-6355-6356-6357-6358-6359-6361-6363-6365-6367-6368-6369-6373-6375-6385-6386-6418-6419-6420-6421-6422-6422-6423-6424-6425-6426-6427-6428-6429-6431-6434-6436-6437-6438-6440-6443-6445-6446-6447-6448-6450-6452-6466-6467-6468-6470-6472-6473-6475-6477-6479-6480-6484-6487-6488-6489-6490-6515-6517-6518-6519-6536-6537-6605-6606-6608-6609-6612-6613-6614-6616-6620-6623-6625-6627-6628-6630-6631-6632-6635-6638-6639-6640-6642-6646-6701-6705-6707-6710-6711-6712-6713-6714-6716-6718-6720-6721-6722-6725-6726-6728-6731-6733-6740-6743-6751-6753-6754-6758-6760-6762-6765-6770-6798-6799
Tasmania (TAS) 7139-7255-7256-7257-7466-7467-7468-7469-7470

2/ Khu vực phía bắc nước Úc

Khu vực phía Bắc nước Úc được định nghĩa ở đây là toàn bộ Lãnh thổ Bắc Úc – Northern Territory và các khu vực nằm ở phía trên của đường Chí tuyến Nam của 2 bang WA và QLD.

Công việc trong lĩnh vực xây dựng, du lịch và khách sạn, trồng trọt và chăn nuôi, lâm nghiệp và đánh cá, ngọc trai tại các khu vực của miền bắc Úc đủ điều kiện là công việc được chỉ định cho mục đích của visa 462.

Tiểu Bang Postcode
Northern Territory (NT) Toàn bộ lãnh thổ Bắc Úc đạt điều kiện gia hạn cho các công việc kể trên
Queensland (tất cả các khu vực phía bắc chí tuyến) 4472
4478
4481 --> 4482
4680
4694 --> 4695
4697
4699 --> 4707
4709 --> 4714
4717
4720 --> 4728
4730 --> 4733
4735 --> 4746
4750 --> 4751
4753 --> 4754
4756 --> 4757
4798 --> 4800
4801 --> 4812​​
4814 --> 4825
4828 --> 4830
4849 --> 4850
4852
4854 --> 4856
4858 --> 4861
4865
4868 --> 4888
4890 --> 4892
4895
Western Australia (tất cả các khu vực phía bắc chí tuyến) 0872
6537
6642
6646
6701
6705
6707
6710 --> 6714
6716
6718
6720 --> 6722
6725 --> 6726
6728
6740
6743
6751
6753 --> 6754
6758
6760
6762
6765
6770

Như vậy toàn bộ các công việc thuộc nhóm trên thực hiện tại Lãnh thổ Bắc Úc – Northern Territory đạt điều kiện.

3/ Khu vực Regional

Có thể tạm dịch là vùng hẻo lánh, không quá xa xôi, đi lại khó khăn như vùng remote nên là nơi có cuộc sống nhẹ nhàng hơn cho các bạn tìm việc gia hạn.

Chỉ có các công việc thuộc lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng tại các vùng này đủ điều kiện cho mục đích gia hạn năm 2 và năm 3 của visa 462. Khu vực Canberra không được coi là regional. Quần đảo Norfolk được coi là regional, mà cái đảo này ở giữa Thái Bình Dương chắc không ai ra đây làm gì ^^.

Tiểu Bang Postcode
New South Wales 2311 --> 2312
2328 --> 2411
2420 --> 2490
2536 --> 2551
2575 --> 2594
2618 --> 2739
2787 --> 2898

Lưu ý: Không bao gồm Sydney, Newcastle, Central Coast và Wollongong.

Norfolk Island Tất cả khu vực trên Đảo Norfolk đều đủ điều kiện
Queensland 4124 --> 4125
4133
4211
4270 --> 4272
4275
4280
4285
4287
4307 --> 4499
4510
4512
4515 --> 4519
4522 --> 4899

Lưu ý: Không bao gồm khu vực Greater Brisbane và Gold Coast

South Australia Toàn bộ bang Nam Úc đều đủ điều kiện
Tasmania Toàn bộ bang Tasmania đều đủ điều kiện
Victoria 3139
3211 --> 3334
3340 --> 3424
3430 --> 3649
3658 --> 3749
3753
3756
3758
3762
3764
3778 --> 3781
3783
3797
3799
3810 --> 3909
3921 --> 3925
3945 --> 3974
3979
3981 --> 3996

Lưu ý: Không bao gồm khu vực đô thị Melbourne.

Western Australia 6041 --> 6044
6055 --> 6056
6069
6076
6083 --> 6084
6111
6121 --> 6126
6200 --> 6799

Lưu ý: Không bao gồm Perth và các vùng lân cận.

4/ Các khu vực bị ảnh hưởng bởi cháy rừng

Công việc khắc phục hậu quả cháy rừng được thực hiện sau ngày 31 tháng 7 năm 2019 trong các lĩnh vực sau đây là công việc được chỉ định đủ điều kiện cho việc gia hạn Visa 462 năm thứ 2 hoặc thứ 3

Tiểu Bang Postcode
New South Wales 2069 to 2076, 2083
2173, 2178
2224 to 2234, 2250 to 2251, 2256 to 2265, 2267, 2278, 2280 to 2287, 2289 to 2290
2305 to 2306, 2312, 2320 to 2331, 2333 to 2338, 2340, 2344 to 2347, 2350 to 2356, 2358 to 2361, 2365, 2369 to 2372, 2382, 2386, 2388, 2390, 2396, 2399
2400 to 2404, 2408 to 2411, 2415, 2422 to 2431, 2439 to 2441, 2443 to 2450, 2452 to 2456, 2460, 2462 to 2466, 2469 to 2490
2508, 2535 to 2541, 2545 to 2546, 2548 to 2551, 2555, 2560, 2568 to 2583, 2588, 2590, 2594
2611, 2619 to 2623, 2625 to 2633, 2640, 2642, 2644, 2646, 2649 to 2653, 2656, 2658 to 2661
2701 to 2702, 2720, 2722, 2725, 2727, 2729 to 2730, 2745, 2747 to 2750, 2752 to 2759, 2765, 2773 to 2780, 2782 to 2787, 2790, 2795
2844 to 2850, 2852
Queensland 4124, 4157 to 4161, 4163 to 4165, 4183 to 4184
4207 to 4218, 4220 to 4230, 4270 to 4272, 4275, 4285, 4287
4300 to 4301, 4303 to 4307, 4309 to 4313, 4340 to 4347, 4350, 4352 to 4365, 4370 to 4378, 4380 to 4383, 4385
4400 to 4405, 4407
4514, 4515, 4517 to 4519, 4550 to 4575, 4580 to 4581
4600 to 4601, 4605, 4614 to 4615, 4630, 4650, 4660, 4670 to 4671, 4673 to 4674, 4676 to 4678, 4680, 4694 to 4695, 4697
4701 to 4706, 4710, 4711
South Australia 5052, 5072 to 5073, 5076, 5110, 5112 to 5118, 5120 to 5121, 5131 to 5134, 5136 to 5142, 5144, 5151 to 5157
5201, 5220 to 5223, 5231 to 5238, 5240 to 5245, 5250 to 5255, 5259 to 5261, 5264 to 5267, 5271, 5273, 5275
5301 to 5304, 5320, 5321, 5351, 5353, 5354, 5356, 5357, 5374
5552, 5558, 5570 to 5573, 5575 to 5577, 5580 to 5583
5605 to 5607, 5630 to 5632
Tasmania 7017, 7026, 7027, 7030
7119, 7120, 7140, 7150, 7190
7212 to 7216, 7264
7304
Victoria 3159
3213, 3218, 3264 to 3265, 3268, 3270 to 3287, 3289, 3292 to 3294
3300 to 3305, 3309 to 3312, 3314 to 3315, 3317, 3321 to 3322, 3328 to 3333, 3342, 3350 to 3352, 3355 to 3357, 3360 to 3361, 3363 to 3364, 3373 to 3375, 3377 to 3381, 3384, 3387 to 3388
3401, 3407, 3444, 3453, 3467 to 3469, 3475, 3477 to 3478, 3480
3515 to 3516, 3523, 3550 to 3551, 3555 to 3559, 3570
3607 to 3608, 3610, 3612, 3631, 3664 to 3666, 3669 to 3670, 3675, 3677 to 3678, 3682 to 3683, 3685, 3687 to 3688, 3690 to 3691, 3694 to 3695, 3697 to 3699
3700 to 3701, 3704 to 3705, 3707 to 3709, 3713, 3715, 3720, 3722 to 3723, 3732 to 3733, 3735, 3737 to 3741, 3744, 3746 to 3747, 3749, 3781 to 3783
3807 to 3810, 3812 to 3816, 3818, 3820 to 3825, 3831 to 3833, 3835, 3840, 3842, 3844, 3847, 3850 to 3852, 3854, 3856 to 3860, 3862, 3864 to 3865, 3869 to 3871, 3873 to 3875, 3878, 3880, 3882, 3885 to 3893, 3895 to 3896, 3898
3900, 3902 to 3904, 3909, 3950, 3953, 3962, 3966 to 3967, 3971, 3978, 3980 to 3981, 3984, 3987 to 3988

Nguồn: https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/specified-work-462

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Tổ Chức Giáo Dục BLUE GALAXY GROUP – BGG
  • Trụ sở chính: 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 01, quận Gò Vấp, TP.HCM
  • Fanpage: facebook.com/BGGVietNam/
  • Hotline: 0931406464 – 0906557605 (Ms Linh)
  • Zalo: 0931406464
  • Youtube: BGG VIỆT NAM
  • Email: info@bluegalaxygroup.edu.vn
  • Spotify: https://open.spotify.com/show/1H8a2KW9WGGvNFZES9yGns
  • Tiktok: @duhocbluegalaxy