Điều gì khiến du học sinh Việt Nam đến Đài Loan tăng đột biến trong năm 2019?

Bởi vì học sinh các nước Đông Nam Á – Đặc biệt là học sinh Việt Nam sẽ nhận được một ưu đãi rất lớn từ chính sách “Tân Hướng Nam” do Tổng Thống Thái Anh Văn đề ra.

Chính sách “Tân hướng nam” ra đời trong hoàn cảnh nào?

Từ năm 2017, cả nước có hơn 5.400 công ty Đài Loan đầu tư vào Việt Nam và con số sẽ còn tăng mạnh trong năm 2018. Số doanh nghiệp càng tăng dẫn đến nhu cầu về nhân lực có bằng cấp càng nhiều.

Một trong những chính sách của Tân Hướng Nam là tuyển sinh người Việt sang học Đại học Đài Loan sau đó trở về nước làm cán bộ quản lý – kỹ thuật cho công ty Đài Loan.

Chính sách “Tân hướng nam” có lợi như thế nào đối với du học sinh Việt Nam?

  • Có cơ hội học tập ở môi trường quốc tế, trải nghiệm cuộc sống độc lập ở môi trường nước ngoài.
  • Học tập và thực hành các nội dung được học từ những THÁNG ĐẦU TIÊN khi học Đại học.
  • Khi so sánh với các nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, tổng chi phí du học tại Đài Loan luôn giữ mức thấp nhất. 
  • Nhà trường cam kết hỗ trợ giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp tại Đài Loan hoặc về Việt Nam.