lịch thi tocfl 2021

Lịch thi Tocfl 2021

Lịch thi Tocfl 2021

Blue Galaxy Group cập nhật lịch thi chứng chỉ tiếng Trung TOCFL thời gian săp tới. Các bạn đang có nhu cầu thi lấy bằng Hoa ngữ có thể tham khảo thông tin cụ thể dưới đây để sắp xếp thời gian phù hợp nhất tham gia kỳ thi.

測驗日期 / 時間
測驗類型
測驗性質
選擇考場
報名期限
Ngày thi / Thời gian thi năm/tháng/ngày Loại hình thi Tính chất kỳ thi Chọn địa điểm thi Thời gian đăng ký
2020/11/27 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 09/28 – 10/27
2020/11/29 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_河靜大學 Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở Cẩm Vịnh) 08/01 – 10/31
2020/12/05 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 10/05 – 11/05
2020/12/06 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_河內人文與社會科學大學BC棟3樓 Tầng 3 Nhà nối BC – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 09/21 – 11/09
2020/12/13 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_胡志明市臺灣學校 Trường Đài Bắc tại TPHCM 10/13 – 11/13
2020/12/19 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_越南蘇聯第一職業技術學院 越南_越南蘇聯第一職業技術學院 10/06 – 11/24
2020/12/20 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_河靜大學 Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở Cẩm Vịnh) 09/01 – 11/22
2021/01/08 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 11/18 – 12/08
2021/01/10 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_胡志明市臺灣學校 Trường Đài Bắc tại TPHCM 11/23 – 12/10
2021/01/10 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_Phong 202 Nha BC Truong Dai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van Ha Noi, So 336 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi, Viet Nam 越南_Phong 202 Nha BC Truong Dai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van Ha Noi, So 336 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi, Viet Nam 11/25 – 12/10
2021/01/24 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_河靜大學 Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở Cẩm Vịnh) 11/24 – 11/29
2021/02/26 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 12/25 – 01/26
2021/02/28 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_河靜大學 Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở Cẩm Vịnh) 11/30 – 01/31
2021/03/12 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 01/08 – 02/10
2021/03/14 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_DH KHXH VA NHAN VAN 越南_DH KHXH VA NHAN VAN 01/01 – 02/14
2021/03/28 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_河靜大學 Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở Cẩm Vịnh) 12/01 – 02/28
2021/04/09 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 02/02 – 03/09
2021/04/11 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_DH KHXH VA NHAN VAN 越南_DH KHXH VA NHAN VAN 01/30 – 03/11
2021/04/23 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 02/23 – 03/23
2021/04/25 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_河靜大學 Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở Cẩm Vịnh) 01/01 – 03/28
2021/05/09 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_DH KHXH VA NHAN VAN 越南_DH KHXH VA NHAN VAN 02/25 – 04/09
2021/05/14 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 03/12 – 04/14
2021/05/28 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 03/26 – 04/28
2021/05/30 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_河靜大學 Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở Cẩm Vịnh) 02/01 – 04/30
2021/06/06 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_DH KHXH VA NHAN VAN 越南_DH KHXH VA NHAN VAN 03/25 – 05/06
2021/06/11 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 04/09 – 05/11
2021/06/25 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 04/23 – 05/25
2021/06/27 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_河靜大學 Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở Cẩm Vịnh) 03/01 – 05/30
2021/07/09 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 05/07 – 06/09
2021/07/11 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_DH KHXH VA NHAN VAN 越南_DH KHXH VA NHAN VAN 04/21 – 06/11
2021/07/25 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_河靜大學 Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở Cẩm Vịnh) 04/01 – 06/27
2021/07/30 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 05/31 – 06/30
2021/08/06 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 06/04 – 07/06
2021/08/08 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_DH KHXH VA NHAN VAN 越南_DH KHXH VA NHAN VAN 05/27 – 07/08
2021/08/20 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 06/18 – 07/20
2021/08/29 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_河靜大學 Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở Cẩm Vịnh) 05/01 – 07/31
2021/09/05 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_DH KHXH VA NHAN VAN 越南_DH KHXH VA NHAN VAN 07/03 – 08/05
2021/09/10 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 07/08 – 08/10
2021/09/24 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 07/26 – 08/24
2021/09/26 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_河靜大學 Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở Cẩm Vịnh) 06/01 – 08/29
2021/10/01 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 08/02 – 09/01
2021/10/10 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_DH KHXH VA NHAN VAN 越南_DH KHXH VA NHAN VAN 07/21 – 09/10
2021/10/22 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 08/20 – 09/22
2021/10/31 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_河靜大學 Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở Cẩm Vịnh) 07/01 – 09/30
2021/11/05 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 09/06 – 10/05
2021/11/07 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_DH KHXH VA NHAN VAN 越南_DH KHXH VA NHAN VAN 08/25 – 10/07
2021/11/19 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 09/20 – 10/19
2021/11/28 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_河靜大學 Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở Cẩm Vịnh) 08/01 – 10/31
2021/12/05 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_DH KHXH VA NHAN VAN 越南_DH KHXH VA NHAN VAN 09/22 – 11/05
2021/12/10 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 10/08 – 11/10
2021/12/17 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_駐越南代表處教育組 Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam 10/15 – 11/17
2021/12/19 (電腦)聽讀測驗
TOCFL Listening & Reading
正式
Formal
越南_河靜大學 Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở Cẩm Vịnh) 09/01 – 11/21

Những lưu ý khi đăng ký dự thi TOCFL

Trên đây chỉ là lịch thi dự kiến, Phòng Giáo dục sẽ có thông báo thi cụ thể cho mỗi đợt thi.

Có 2 hình thức đăng ký thi

Hình thức 1: Đăng ký trực tiếp tại Phòng Giáo dục Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM lịch thi tocfl 2021

Địa điểm đăng ký: Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM (336 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, TPHCM)

Hình thức 2: Đăng ký trực tuyến (online) lịch thi tocfl 2021

Sau khi hoàn thành việc đăng ký online, các bạn vui lòng tiến hành đóng phí bằng hình thức chuyển khoản và sau đó gửi xác nhận với Ban tổ chức để việc đăng ký được hoàn tất. lịch thi tocfl 2021
Vì số lượng thí sinh thi trên máy tính có hạn, Ban tố chức sẽ kết thúc đăng ký dự thi sớm hơn dự kiến nếu thí sinh đăng ký thi đủ số lượng.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM
Điện thoại: 028.38349160 ext 2202-2204
Email: eduvietnam@mail.moe.gov.tw