Lo Trinh Du Hoc Canada

5 lộ trình du học Canada dành cho 2k5

Lộ trình du học Canada dành cho 2K5 là từ khoá được nhiều học sinh cấp 3 quan tâm để tiếp tục học chuyển tiếp, kiếm suất học bổng, ngành học tại Canada. Dưới đây là 5 lộ trình du học Canada dành cho những học sinh 2K5

1. Lộ trình du học Canada sau THPT

  • Sau khi tốt nghiệp THPT, sinh viên có thể chọn học thạc sĩ hoặc đại học tại Canada.
  • Để được nhận vào trường đại học hoặc cao đẳng, sinh viên cần có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, kết quả thi IELTS hoặc TOEFL đạt yêu cầu của trường và hồ sơ thành công.

2. Lộ trình du học Canada sau khi học tiếng Anh:

  • Sinh viên có thể chọn học các khóa học tiếng Anh tại Canada để nâng cao trình độ tiếng Anh và chuẩn bị cho chương trình đại học hoặc cao đẳng.
  • Các trường tiếng Anh nổi tiếng ở Canada bao gồm ILAC, Kaplan và ELS.

Canada Công Bố Kế Hoạch Tiếp Nhận 1,3 Triệu Người Nhập Cư - Mức Cao Nhất Trong Lịch Sử

3. Lộ trình du học Canada tại trường trung học:

  • Sinh viêncó thể chọn học tại trường trung học ở Canada để trải nghiệm học tập và sinh hoạt tại đất nước này.
  • Để được nhận vào trường trung học, sinh viên cần có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, kết quả thi IELTS hoặc TOEFL đạt yêu cầu của trường và hồ sơ thành công.

4. Lộ trình du học Canada sau khi hoàn thành chương trình cấp 3:

  • Sinh viên có thể chọn học chương trình Cao đẳng hoặc Đại học tại Canada sau khi hoàn thành chương trình cấp 3 tại Việt Nam.
  • Để được nhận vào trường đại học hoặc cao đẳng, sinh viên cần có bằng tốt nghiệp cấp 3 hoặc tương đương, kết quả thi IELTS hoặc TOEFL đạt yêu cầu của trường và hồ sơ thành công.

định cư Canada

5. Lộ trình du học Canada thông qua chương trình trao đổi sinh viên:

  • Sinh viên có thể tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa trường đại học của Việt Nam và Canada để trải nghiệm học tập và sinh hoạt tại đất nước này trong một khoảng thời gian ngắn.
  • Để tham gia chương trình trao đổi sinh viên, sinh viên cần đáp ứng các yêu cầu của trường đại học và phải được đề cử bởi trường của mình.

Tư vấn Lộ trình du học Canada