Những con số bất ngờ về Du học sinh học tập tại Úc

Úc là một điểm đến học tập phổ biến với sinh viên từ khắp nơi trên thế giới vói một nền chất lượng hàng đầu. Trong năm 2015, 645,185 du học sinh đã được ghi danh vào chương trình giáo dục tại Úc. Trong số này, đã có 272,095 du học sinh ghi danh trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Chương trình giáo dục nào mà du học sinh chọn học tại Úc?

Hầu hết tất cả sinh viên quốc tế học tại Úc đã lựa chọn chương trình Giáo dục Đại học, tiếp theo là chương trình Giáo dục và đào tạo (VET), Chương trình Anh ngữ chuyên sâu cho du học sinh (ELICOS) và Trường học.

Nhiều dữ liệu cho thấy ELICOS là con đường phổ biến để du học sinh có thể chuyển qua học chương trình VET và các chương trình Giáo dục đại học (khoảng 37%). Các chương trình về khóa học dự bị cũng đang tăng phổ biến (tăng 18%)

Chương trình Sinh viên quốc tế tuyển sinh
Giáo dục đại học 272,095
VET 169,700
ELICOS 145,298
Trường học 20,596
Không học bổng 37,496
Tổng số                        645,185                                        

 

Các tiểu bang và vùng lãnh thổ mà các du học sinh đang học tập?

New South Wales và Victoria là khu vực học tập được yêu thích nhất tại Úc. Các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác có số lượng sinh viên quốc tế nhỏ hơn.

Du học sinh học tập tại các tiểu bang và vùng lãnh thổ

New South Wales (NSW) 243,260
Victoria (VIC) 195,804
Queensland (QLD) 103,251
Western Australia (WA) 50,484
South Australia (SA) 32,089
Australian Capital Territory (ACT) 12,803
Tasmania (TAS) 5,269
Northern Territory (NT) 2,160

 

Các bạn du học sinh tại Úc đến từ đâu?

Số lượng lớn du học sinh trong chương trình Giáo dục Đại học đến từ Ấn Độ, Malaysia và Trung quốc; trong chương trình VET phần lớn là các du học sinh đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc; chương trình ELICOS là du học sinh đến từ Trung Quốc, Brazil và Thái Lan và Nhiều nhất trong chương trình Trường học là các du học sinh đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc.

Quốc tịch Số lượng du học sinh
Trung Quốc 170,212
Ấn Độ 72,504
Việt Nam 29,575
Hàn Quốc 28,725
Thái Lan 27,965
Brazil 24,672
Malaysia 24,123
Nepal 19,807
Indonesia 19,300
Pakistal 16,091
Tổng                        645,185

 

Dữ liệu về số lượng du học sinh ở bài viết này có nguồn gốc từ Sở Giáo dục và Đào tạo của Chính phủ Úc vào năm 2015