Quốc Hậu – Đài Loan – Đại Học Khoa học Kỹ thuật Y Trung Hoa

Từng là một học sinh trường Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, quyết định tạm dừng việc học để sang Đài Loan du học là một quyết định mà em đã suy nghĩ rất kỹ. Mặc dù có nhiều khó khăn về việc giao tiếp do tiếng Trung của em chưa được tốt, nhưng dù sao hiện tại em cũng đã thích nghi được với cuộc sống tại đây.