Tag Archives: https://bgg.edu.vn/dai-hoc-quoc-lhttps://bgg.edu.vn/dai-hoc-quoc-lap-trung-uong/ap-trung-uong/

Giới thiệu về trường đại học Quốc lập Trung Ương Đài Loan (NCU)

đại học quốc lập trung ương

Giới thiệu về trường đại học Quốc lập Trung Ương Đài Loan (NCU)   Trường Đại Học Quốc lập Trung Ương (NCU) là một ngôi trường nổi tiếng được thành lập vào năm 1902 tại Nam Kinh, Trung Quốc và tái lập tại Đài Loan năm 1962. Ban đầu, đại học NCU được xây dựng […]