Tìm hiểu Khoa Quản trị Kinh doanh trường đại học Kiện Hành

1/ GIỚI THIỆU KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỆN HÀNH

 • Khoa Quản lý Kinh doanh (sau đây gọi tắt là Khoa) được thành lập năm 1992. Sau khi tái cơ cấu Trường Công nghệ, Trường Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp, Khoa Quản lý Thông tin, Khoa Quản lý Kinh doanh, Khoa Tiếp thị và Quản lý lưu thông, Khoa Quản lý Kinh doanh Quốc tế, Tài chính và Tài chính lần lượt được thành lập Bộ phận và sáu bộ phận khác; Năm 1993, nhằm hợp tác với sự phát triển chung của Nhà trường và nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức, Khoa Quản lý Kinh doanh Quốc tế và Tài chính Tài chính được chuyển ra, đồng thời thành lập trường Kinh doanh kết hợp với Khoa Ngoại ứng dụng. Các ngôn ngữ. Khoa Quản lý Khách sạn và Khoa Quản lý và Vận hành Tài sản được thành lập tại Trung Hoa Dân Quốc vào năm 1993 và chuyển sang Trường Quản lý để hoạt động. Năm 2015, trường được chấp thuận thành lập Trường Cao đẳng Thiết kế Minsheng, sáp nhập Trường Quản lý và Trường Kinh doanh vào Trường Quản lý Kinh doanh, đồng thời chuyển Khoa Quản lý Ăn uống và Lữ hành và Khoa Quản lý và Quản lý Tài sản từ Trường Quản lý thành Trường Cao đẳng Thiết kế Minsheng và hợp nhất trường này thành Bộ Tài chính và Tài chính.
 • Khoa hiện có 5 ngành và 4 phòng ban: ngành Quản lý Công nghiệp (Viện), ngành Quản lý Thông tin (Viện), ngành Quản lý Kinh doanh (Viện), Tài chính (Viện), Quản lý Tiếp thị và Lưu thông. Để nâng cao sự đổi mới và tinh thần kinh doanh, kỹ năng ngoại ngữ và kiến ​​thức pháp lý thương mại và kinh doanh của sinh viên, các khóa học trong lĩnh vực này cũng được thiết kế để khuyến khích sinh viên tham gia các khóa học tự chọn, để trau dồi tài năng quản lý chuyên nghiệp với các hoạt động xuyên quốc gia, nghiên cứu hoạt động toàn cầu , kiến ​​thức quản lý và tích hợp công nghệ.

2/ MỤC TIÊU GIÁO DỤC

mục tiêu giáo dục khoa quản trị kinh doanh trường đại học kiện hành

Mục tiêu giáo dục của Khoa là đào tạo nhân tài quản lý với “sự chú trọng bình đẳng về thái độ và chuyên môn, kết hợp lý thuyết và thực hành”, lấy “năng lực quản lý thực hành”, “thái độ đạo đức” và “đổi mới sáng tạo” là các chỉ số năng lực cốt lõi. Các trọng tâm phát triển chính bao gồm:

 • Nhấn mạnh sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, và tập trung vào hợp tác công nghiệp – đại học.
 • Nâng cao đạo đức doanh nghiệp và trau dồi thái độ của sinh viên đối với nơi làm việc.
 • Trau dồi tài năng quản lý bằng khả năng đổi mới và hội nhập.

 

3/ NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

ngành quản lý doanh nghiệp trường đại học kiện hành

Mục đích chính của việc thành lập ngành này là hợp tác với sự phát triển kinh tế của đất nước và thích ứng với môi trường kinh doanh hiện có để ươm mầm tài năng quản lý với chuyên môn kỹ thuật. Khóa học nhấn mạnh việc cung cấp kiến ​​thức và công nghệ để thiết kế, xây dựng, cải tiến, tái cấu trúc và tích hợp nhân lực, vật liệu, quy trình, thiết bị và thông tin một cách tối ưu trong một môi trường điện tử có hệ thống, dựa trên thông tin và kỹ thuật số, với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, ngành cũng tăng cường đào tạo thực hành và trau dồi triển vọng thế giới để mở rộng tầm nhìn của sinh viên và ươm mầm tài năng quản lý công nghiệp “định hướng điện tử ” bằng cả lý thuyết và thực hành . Trong tương lai, ngành sẽ hướng tới 5 cụm trường đại học bao gồm quản lý chất lượng, điện tử doanh nghiệp, quản lý đo lường, quản lý công nghệ và yếu tố con người, an toàn và sức khỏe công nghiệp, nhằm cung cấp cho sinh viên một con đường sự nghiệp rõ ràng hơn và thành lập một khoa đặc biệt hơn.

4/ NGÀNH QUẢN LÝ THÔNG TIN

ngành quản lý thông tin trường đại học kiện hành

Mục tiêu giáo dục của bộ phận này dựa trên khái niệm giáo dục toàn diện nhằm trau dồi các nhà quản lý thông tin có tư duy độc lập, đổi mới, giao tiếp, ngôn ngữ, triển vọng quốc tế, v.v., cũng như thông tin kiến ​​thức chuyên môn và năng lực quản lý hoạt động. Để đáp ứng nhu cầu của sự phát triển của môi trường công nghiệp, đặc biệt chú trọng cả lý thuyết và thực hành, bằng cách tích hợp các nguồn lực giáo dục và xây dựng và giảng dạy các cơ hội hợp tác, nhằm tăng cường khả năng thực hiện các chủ đề. Bộ môn tích cực tuyển dụng giảng viên tiến sĩ từ các trường đại học trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời giới thiệu kinh nghiệm thực tế trong ngành thông qua hợp tác giữa ngành và trường đại học nhằm đạt được mục đích ứng dụng những gì đã học. Hiện tại, một phòng thí nghiệm tích hợp công nghệ thông tin, một phòng thí nghiệm công nghệ Java và một phòng sản xuất đặc biệt đã được thành lập làm địa điểm giảng dạy các khóa học cơ bản và có thể cung cấp cho sinh viên các khóa thực tập và các sản phẩm thực tế đặc biệt. Trong tương lai, nó có kế hoạch thành lập một phòng thí nghiệm quản lý trí tuệ cạnh tranh, một phòng thí nghiệm điện tử của doanh nghiệp và một phòng thí nghiệm quản lý tri thức không gian.

5/ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

ngành quản trị kinh doanh đại học kiện hành

Ngành lấy việc lập kế hoạch chương trình giảng dạy mạch lạc và nuôi dưỡng tài năng quản lý làm triết lý giáo dục, đồng thời chú trọng đến lý thuyết và thực hành, trau dồi học tập dịch vụ và đạo đức doanh nghiệp, đồng thời sử dụng các cơ hội hợp tác giữa ngành và trường đại học để cho phép sinh viên có năng lực quản lý dự án ngành. Các mục tiêu và đặc điểm giáo dục như sau:

 • Tầm nhìn quốc tế: hoạch định chương trình cấp chứng chỉ chuyên nghiệp về ngôn ngữ và thông lệ quản lý quốc tế.
 • Phát triển đạo đức doanh nghiệp: chú trọng giáo dục phát triển nhân cách, thực hiện đạo đức doanh nghiệp và phục vụ tinh thần học tập.
 • Kết hợp giữa tình huống và thực hành: Giới thiệu phương thức dạy tình huống, mô phỏng hệ thống quản lý của công ty và lập kế hoạch cho chương trình thực tập cuối cùng.
 • Đào tạo kỹ năng chuyên môn: nâng cao khả năng tích hợp năm quản lý của học viên; khả năng viết lập kế hoạch là giai đoạn đầu tiên của chỉ số trau dồi, và kế hoạch kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp lập kế hoạch là giai đoạn đánh giá thứ hai.
 • Phát triển đặc điểm khu vực: Kết hợp với đặc điểm của các ngành xung quanh ở Zhongli, cung cấp nhân sự quản lý tại chỗ cấp trung với các kênh đào tạo sâu hơn, tích hợp nhân lực và nguồn lực của ngành, và dẫn dắt sinh viên tạo ra sự nghiệp mới với tính chuyên nghiệp của giáo viên.

6/ NGÀNH TÀI CHÍNH

ngành tài chính trường đại học kiện hành

Bộ môn nhấn mạnh nguyên tắc bình đẳng giữa lý thuyết và thực hành, đào sâu cơ sở lý thuyết, nâng cao kỹ năng chuyên môn, chú trọng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tài chính, kỹ năng viết đơn, củng cố tài chính, chứng khoán, đầu tư thông tin và quản lý tài chính và các kiến ​​thức chuyên môn khác và ứng dụng thực tế, Sử dụng hiệu quả lý thuyết và thực hành để xác nhận lẫn nhau, nâng cao tính nhạy cảm và khả năng phản hồi của sinh viên đối với thông tin tài chính quốc tế, tập trung vào đào tạo lý thuyết và nghiên cứu điển hình về quản lý tài chính doanh nghiệp và kiểm toán kiểm soát nội bộ. Trau dồi quan điểm tài chính toàn cầu và nâng cao thế giới quan của sinh viên. Với khả năng tài chính và tài chính chuyên nghiệp của đội ngũ giáo viên vững vàng, cùng với việc cung cấp thiết kế chương trình giảng dạy quốc tế và hướng tới tương lai, phương pháp tiếp cận hai hướng cho phép sinh viên thành thạo trong việc thăng tiến hoặc việc làm, đồng thời hỗ trợ sinh viên lấy được giấy phép chuyên môn tài chính để trở thành tài chính các chuyên gia.

7/ NGÀNH TIẾP THỊ VÀ QUẢN LÝ LƯU THÔNG

ngành tiếp thị và quản lý lưu thông

Bộ môn này hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có năng lực chuyên môn, thực tế, trách nhiệm và bền vững như mục tiêu giáo dục, đồng thời trau dồi các chuyên gia tiếp thị và quản lý lưu thông với sự chú trọng đồng đều giữa lý thuyết và thực hành. Trong chuỗi cung ứng giá trị của ngành, “tiếp thị” và “lưu thông” đã trở thành những mắt xích quan trọng nhất trong toàn bộ chuỗi giá trị. Mục đích của bộ phận này là hỗ trợ sinh viên trở thành những nhân tài có thể tham gia ngay vào hoạt động tiếp thị và lưu thông tại nơi làm việc thông qua các chương trình đào tạo có hệ thống và hiệu quả.

Kế hoạch khóa học của bộ phận này bao gồm ba khóa học “Thực hành lập kế hoạch tiếp thị”, “Quản lý dịch vụ lưu thông” và “Quản lý và vận hành cửa hàng”. Cốt lõi của việc giảng dạy là “Tiếp thị và quản lý lưu thông” để thiết lập các khái niệm và kỹ năng tiếp thị đúng đắn cho sinh viên , đặc biệt chú trọng vào việc phát triển lập kế hoạch và thực hiện tiếp thị, ứng dụng thông tin trong quản lý lưu thông, quản lý chuỗi cung ứng, kinh doanh theo mạng và quản lý hệ thống giao thông thông minh.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Tổ Chức Giáo Dục BLUE GALAXY GROUP – BGG
 • Trụ sở chính: 241 Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Bình Thạnh, TP.HCM
 • Fanpage: facebook.com/BGGVietNam/
 • Hotline: 0931406464 – 0906557605 (Ms Linh)
 • Zalo: 0931406464
 • Youtube: BGG VIỆT NAM
 • Email: info@bluegalaxygroup.edu.vn
 • Instagram: instagram.com/bluegalaxygroup/
 • Tiktok: duhocbluegalaxy