ngành quản lý sức khỏe đại học y nguyên bội

Tìm hiểu ngành quản lý sức khỏe trường Y Nguyên Bội

Năm 1965, Khoa này là cơ sở đầu tiên giảng dạy về quản lý chuyên nghiệp về hồ sơ, thông tin y tế và chăm sóc sức khỏe. Bằng cách phát triển các khóa học thực tế và mời các chuyên gia đến giảng dạy và hỗ trợ giảng dạy, Khoa đảm bảo sinh viên của mình có kiến ​​thức nâng cao và các kỹ năng liên quan. Khoa đã tích cực hợp tác với một số cơ sở y tế về các dự án nghiên cứu và chương trình thực tập tại Đài Loan và với các trường Đại học ở nước ngoài về các chương trình trao đổi sinh viên và đã mang lại lợi ích cho rất nhiều sinh viên.

ngành quản lý sức khỏe đại học y nguyên bội

1/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

TÊN KHÓA HỌC SỰ MIÊU TẢ
Lý thuyết cơ bản của y học Trung Quốc Khóa học này tập trung vào lý thuyết cơ bản của y học Trung Quốc và chẩn đoán bệnh TCM nhằm nâng cao kiến ​​thức cơ bản của y học Trung Quốc. Tích hợp theo chiều ngang phổ biến hơn trong y học Trung Quốc, điều dưỡng y học Trung Quốc, chế độ ăn uống y học, khoa học chấn thương, châm cứu và điều trị bệnh, đặc biệt là trong thực hành y học Trung Quốc, và có thể thiết lập khái niệm về y học Trung Quốc, do đó trong quá trình thực hành điều dưỡng lâm sàng, có nhiều nhà y học Trung Quốc hơn. Khái niệm tổng thể của khái niệm.
Lý thuyết cơ bản của y học Trung Quốc Y học Trung Quốc, được phát triển từ nhiều kinh nghiệm lâm sàng trong vài nghìn năm qua, là kho tàng quan trọng nhất của văn hóa y học. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu y học. Vì vậy, khóa học này nhằm mục đích giới thiệu các lý thuyết cơ bản của y học cổ truyền Trung Quốc, bao gồm các lý thuyết y học hiện đại và văn học hiện đại của y học Trung Quốc
Sức khỏe cộng đồng Khóa học này nhằm mục đích nâng cao hiểu biết của sinh viên về sức khỏe cộng đồng, lịch sử của sức khỏe cộng đồng và các khái niệm về phòng chống bệnh tật. Hơn nữa, sinh viên cũng sẽ tìm hiểu về các chiến lược phòng chống về dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm, sự phát triển của các tổ chức y tế hành chính và hệ thống chăm sóc sức khỏe cũng như tầm quan trọng của an toàn thực phẩm và môi trường.
Thống kê sinh học Sinh viên trong khóa học này có thể sử dụng phần mềm phân tích SPSS để hiểu các khái niệm và phương pháp thống kê sinh học thông qua các cuộc khảo sát thực hành.
Sinh lý học Thiết kế của khóa học này là giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của sinh lý con người, bao gồm sinh lý học tế bào và vai trò sinh lý của từng cơ quan để giúp học sinh hiểu cấu trúc của cơ thể con người và chức năng sinh lý của nó, đồng thời học cách tôn trọng cuộc sống.
Thực hành yêu cầu bảo hiểm y tế Khóa học này nhằm giới thiệu các thủ tục kê khai phí bảo hiểm y tế quốc gia và hướng dẫn sinh viên cách kê khai. Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên sẽ trở nên cạnh tranh hơn trong ngành y tế.
Giới thiệu phương pháp nghiên cứu Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu các phương pháp nghiên cứu để viết luận văn. Học viên sẽ nhanh chóng học cách viết luận văn và báo cáo với các phương pháp được giảng dạy.
Giới thiệu phương pháp nghiên cứu Khóa học này nhằm mục đích cho phép sinh viên học cách giới thiệu các phương pháp nghiên cứu để viết luận văn. Thông qua việc học và nắm rõ các phương pháp nghiên cứu, các em có thể nhanh chóng hiểu và viết được các luận văn, báo cáo chuyên môn.
Hành vi người tiêu dùng Khóa học này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về các hành vi và lý thuyết đằng sau việc bệnh nhân sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Khóa học này sẽ tích hợp tâm lý học, xã hội học và khoa học hành vi để thảo luận về logic và hành vi mua trong việc sử dụng dịch vụ y tế của bệnh nhân.
Bệnh lý học Khóa học này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về bệnh lý, và giới thiệu các bệnh thông thường và những thay đổi bệnh lý trong các hệ thống khác nhau của cơ thể con người.
Kinh tế học Thiết kế của khóa học này là giới thiệu các khái niệm kinh tế cơ bản và các kỹ năng EXCEL để sinh viên làm quen với các khái niệm kinh tế và các tình huống thực tế trên thị trường. sinh viên được mong đợi sẽ được đào tạo để xác định tốt hơn các hành vi kinh tế.
Thương mại điện tử Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu các khái niệm cơ bản về Internet và phát triển các kỹ năng máy tính của học sinh. Thông qua các bài tập thực hành, sinh viên được kỳ vọng sẽ tìm hiểu về tiếp thị trực tuyến và thương mại điện tử, đồng thời nhận ra cách các nguyên tắc 4P có thể được sử dụng trong tiếp thị cộng đồng và tiếp thị cá nhân.
Cảnh sát và Luật trong chăm sóc sức khỏe Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu các quy định liên quan đến ngành y tế bao gồm Đạo luật Chăm sóc Y tế, Đạo luật Tổ chức Y tế, Đạo luật Bác sĩ và Đạo luật Nhân sự Điều dưỡng. Học sinh cũng sẽ học cách phát hiện ra các vấn đề, đánh giá các chính sách quản lý và tạo các báo cáo. Các chủ đề khác bao gồm cấu trúc của hệ thống y tế ở các quốc gia khác nhau và các chính sách y tế chính ở Đài Loan bao gồm phòng chống dịch bệnh, sức khỏe môi trường, bảo hiểm y tế và các tổ chức chăm sóc dài hạn.
Sức khỏe môi trường Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về vệ sinh môi trường.
Bệnh viện thực hành Khóa học này nhằm giới thiệu các khái niệm về quản lý y tế và quản lý chất lượng trong các viện y tế thông qua các chuyến tham quan thực tế.
Bệnh viện thực hành (1) Viết kế hoạch tập sự và báo cáo tập sự (2) Tham quan thực tế tại các cơ sở y tế (3) Viết kế hoạch thực tập
Xã hội học Y tế Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu các tác động xã hội học và các lý thuyết liên quan đến sức khỏe và bệnh tật. Các chủ đề khác bao gồm mối liên hệ giữa xã hội học và y tế, cấu trúc quyền lực và những thay đổi của lĩnh vực y tế, hệ thống y tế, chính sách y tế và chăm sóc y tế.
Quản lý tài chính cho bệnh viện Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu các khái niệm cơ bản về kế toán để sinh viên áp dụng trong các ước tính tài chính, quá trình ra quyết định tài chính và phân tích tỷ số tài chính, … Thông qua việc tìm hiểu các quy trình tài chính trong bệnh viện, sinh viên sẽ học cách lập và phân tích báo cáo tài chính cũng như lập kế hoạch ngân sách.
Kinh tế của Y tế và Chăm sóc Sức khỏe Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu ngành y tế và chăm sóc sức khỏe ở góc độ vĩ mô. Học sinh cũng sẽ học cách phân tích các vấn đề của ngành từ các góc độ của nền kinh tế và động não các giải pháp.
Dược học Khóa học này nhằm giới thiệu các khái niệm cơ bản về phản ứng thuốc thông qua hóa sinh, bệnh lý và hệ thống miễn dịch của con người. Sinh viên sẽ hiểu việc sử dụng thuốc trong các bệnh khác nhau và tác dụng giảm đau của chúng, một kỹ năng cần thiết để thực hiện mua sắm và phân tích hồ sơ y tế tại các viện y tế.
Ban quản lý Khóa học này, được thiết kế dành cho sinh viên hành chính chăm sóc sức khỏe, với lý do đào tạo sinh viên trở thành nhà quản lý hoặc lãnh đạo chăm sóc sức khỏe có năng lực.
Tổ chức và quản lý bệnh viện Thông qua một chương trình giảng dạy có hệ thống, khóa học này được thiết kế để giới thiệu các khái niệm cơ bản về quản lý y tế, một khóa học cơ bản để học cho các khóa học chuyên môn khác.
Tâm lý Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về các lý thuyết khác nhau của tâm lý học, những suy nghĩ chủ đạo và tác động của chúng. Học sinh sẽ học cách kiểm tra bản thân và những người khác và tôn trọng cuộc sống trong khóa học này.
Quản lý chất lượng trong chăm sóc sức khỏe Khóa học này nhằm giới thiệu các khái niệm về quản lý chất lượng trong bệnh viện một cách có hệ thống. Thông qua các nghiên cứu điển hình và thảo luận, sinh viên sẽ dần hiểu được tầm quan trọng của quản lý chất lượng y tế.
Quản lý Tiếp thị cho Chăm sóc Sức khỏe Khóa học này nhằm trang bị cho sinh viên khả năng phát hiện vấn đề, đánh giá các chính sách quản lý và tạo báo cáo. Sinh viên cũng sẽ tìm hiểu về các khái niệm về quản lý tiếp thị và những thách thức mà bệnh viện phải đối mặt. Các thao tác khác nhau sẽ được giảng dạy để tích hợp với chất lượng chăm sóc y tế và đánh giá của bệnh viện.
Quản trị nhân sự Môn học này nhằm giới thiệu các khái niệm và lý thuyết về nguồn nhân lực nhằm trang bị cho sinh viên những kiến ​​thức về quản trị nguồn nhân lực. Sinh viên cũng sẽ học cách tích hợp các chuyên gia y tế khác nhau tại các cơ sở y tế.
Thống kê sinh học và phần mềm Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu Gói Thống kê cho Khoa học Xã hội (SPSS), bao gồm các biểu đồ thống kê, thống kê mô tả, thống kê suy luận, thiết kế thử nghiệm và phân tích hồi quy, v.v. Thông qua phân tích thống kê, sinh viên sẽ hiểu được ý nghĩa của các báo cáo và tạp chí.
Toán quản lý Toán học quản lý là một bộ môn được các nhà quản lý sử dụng để phân tích các vấn đề và đưa ra quyết định. Mục tiêu của khóa học này là đào tạo sinh viên ứng dụng các công cụ toán học trong các vấn đề quản lý thực tế. Trong suốt khóa học, sinh viên sẽ học cách phát triển các kỹ năng lập luận, giải quyết vấn đề và tính toán, đồng thời trau dồi thái độ chuyên nghiệp và tích cực đối với các vấn đề quản lý định lượng.
Tài liệu thực hành trong bệnh viện Tập huấn cho sinh viên hiểu rõ phương pháp và kỹ thuật thực hành tài liệu tại bệnh viện.
Tài liệu thực hành trong bệnh viện Khóa học này nhằm mục đích dạy sinh viên tìm kiếm tài liệu y khoa và học cách đánh giá kết quả đọc của họ.
Chính sách Y tế Công cộng Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu lịch sử và xu hướng của quản lý y tế công cộng, các tổ chức y tế hành chính ban đầu ở Đài Loan và chức năng của chúng, các chính sách liên quan đến quản lý y tế ở Đài Loan, chính sách quản lý nhân viên y tế cũng như quản lý và chính sách vệ sinh công cộng.
Bảo hiểm y tế Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu định nghĩa, quy định, hình thức thanh toán và các khoản thanh toán theo phương pháp số hóa của chương trình bảo hiểm y tế quốc gia.
Bảo hiểm y tế Thiết kế của khóa học này là giúp sinh viên hiểu được ý nghĩa, định mức, đối tượng, hình thức thanh toán, thanh toán điều trị y tế và các khái niệm liên quan khác về hệ thống bảo hiểm y tế của Trung Quốc.
Quản lý vật tư bệnh viện Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu các khái niệm và lý thuyết về quản lý vật tư. Sinh viên cũng sẽ học cách áp dụng các phương pháp quản lý trong lĩnh vực y tế, và trau dồi một thái độ có trách nhiệm.
Tin học Y tế (II) Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu các khái niệm và thuật ngữ chuyên môn của lĩnh vực y tế, cơ sở dữ liệu được sử dụng trong bệnh viện, thông tin y tế, chiến lược của các tổ chức y tế và các hệ thống y tế khác nhau. Sinh viên cũng sẽ học các quy trình và hoạt động của hệ thống thông tin y tế, các khái niệm về bệnh án điện tử, hoạt động của hệ thống thông tin y tế và phương pháp tính toán chi phí y tế.
Thực hành mã hóa ICD-9-CM Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu mối tương quan giữa chẩn đoán bệnh, điều trị phẫu thuật và chăm sóc y tế. Sinh viên cũng sẽ học các ứng dụng của phân loại bệnh trong điều trị lâm sàng, nghiên cứu và thanh toán y tế.
Tin học Y tế (I) Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu các khái niệm và thuật ngữ chuyên môn của lĩnh vực y tế, cơ sở dữ liệu được sử dụng trong bệnh viện, thông tin y tế, chiến lược của các tổ chức y tế và các hệ thống y tế khác nhau. Sinh viên cũng sẽ học các quy trình và hoạt động của hệ thống thông tin y tế, các khái niệm về bệnh án điện tử, hoạt động của hệ thống thông tin y tế và phương pháp tính toán chi phí y tế.
Dịch tễ học Khóa học này nhằm mục đích nâng cao hiểu biết của sinh viên về các nguyên tắc dịch tễ học ngành quản lý sức khỏe
Nguyên lý và Thí nghiệm Giải phẫu Người Khóa học này sẽ hướng dẫn chi tiết về giải phẫu, bao gồm hệ thống máu, tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và bạch huyết cùng với một số thuật ngữ giải phẫu. Khóa học sẽ trang bị cho học viên kiến ​​thức vững chắc về giải phẫu bệnh lý lâm sàng.
Thuật ngữ y học Khóa học này được thiết kế để giới thiệu các thuật ngữ và tiếng Anh chuyên ngành y tế, vì vậy sinh viên có thể làm quen với các thuật ngữ được sử dụng tại nơi làm việc.
Quản lý Khủng hoảng trong Chăm sóc Sức khỏe Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu nguyên nhân của các tranh chấp y tế, và dạy sinh viên giao tiếp và tôn trọng quyền của bệnh nhân.
Lập kế hoạch và thiết kế các cơ sở chăm sóc sức khỏe Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu thiết kế quy hoạch tổng thể của bệnh viện và đào tạo sinh viên chú ý hơn đến quy hoạch và thiết kế của các viện y tế.
Hệ thống cơ sở dữ liệu và ứng dụng Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu các thuộc tính và ứng dụng của cơ sở dữ liệu. Học sinh cũng sẽ được đào tạo để sử dụng và thiết kế một cơ sở dữ liệu đơn giản.
Lao động an toàn và sức khỏe Khóa học này được thiết kế trên cơ sở “Hướng dẫn giáo dục an toàn vệ sinh lao động”, nhằm cung cấp cho học viên sự hiểu biết về an toàn và sức khỏe lao động cũng như các quy định tương ứng. Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ dễ dàng tham gia các hội thảo đào tạo tại các cơ sở y tế hơn.
Nghiên cứu về sự sống và cái chết Môn học này chủ yếu khám phá đại cương và lý thuyết cơ bản của khoa học sự sống và cái chết, đồng thời dạy cho sinh viên hiểu nội hàm của khoa học sự sống và cái chết từ nhận thức và phản ánh về bản thân và môi trường xung quanh. phóng sự, đánh giá phim, để hướng dẫn học sinh khám phá cuộc sống và thực hiện cuộc sống, từ đó từ cuộc sống hàng ngày để trải nghiệm giá trị và ý nghĩa của cuộc sống.
Nghiên cứu về sự sống và cái chết Khóa học này nhằm đào tạo sinh viên hiểu và đối mặt với vấn đề của sự sống và cái chết. Học sinh phải hiểu rõ mục đích của cuộc sống, giá trị của cuộc sống, ý nghĩa thực sự của cái chết, và lần lượt tìm ra những giá trị cá nhân của bản thân.
Y tế lâm sàng Thiết kế của khóa học này là giới thiệu các khái niệm y khoa tổng quát và thuật ngữ chuyên môn, đồng thời huấn luyện sinh viên đọc các bài báo y khoa và hiểu các thuật ngữ y tế.
Mã hóa Icd-9-Cm nâng cao Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu mối tương quan giữa chẩn đoán bệnh, điều trị phẫu thuật và chăm sóc y tế. Sinh viên cũng sẽ học các ứng dụng của phân loại bệnh trong điều trị lâm sàng, nghiên cứu và thanh toán y tế.
Nâng cao sức khỏe Khóa học này được thiết kế để nâng cao hiểu biết của sinh viên về các khái niệm và nguyên tắc nâng cao sức khỏe, bao gồm định nghĩa, lịch sử và sự phát triển cũng như lập kế hoạch, đánh giá và cơ sở lý thuyết của các phương pháp nâng cao sức khỏe.
Lý thuyết và Thực hành Quản lý Dự án Khóa học này nhằm đào tạo sinh viên lập kế hoạch, tạo và thực hiện các dự án. Thông qua sự hướng dẫn của quản lý và đào tạo, sinh viên sẽ học cách theo dõi quy trình làm việc thông qua hệ thống thông tin quản lý dự án, các kỹ năng quản lý và các công cụ hỗ trợ.
Lý thuyết và Thực hành Quản lý Dự án Để biết lý thuyết và thực hành của dự án。
Kiểm soát lây nhiễm Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu các khái niệm về bệnh truyền nhiễm. Thông qua việc thúc đẩy các khái niệm và thực hành phòng chống dịch bệnh, sinh viên sẽ học được các quy trình và kỹ thuật phòng chống dịch bệnh và áp dụng vào thị trường việc làm trong tương lai.
Khảo sát và phân tích dữ liệu Môn học này nhằm đào tạo sinh viên phân tích dữ liệu thông qua bảng câu hỏi với phương pháp thống kê. Học sinh cũng sẽ học cách trích xuất thông tin hữu ích từ dữ liệu và rút ra kết luận.
Quản lý sức khỏe Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu việc quản lý sức khỏe thông qua nhận thức về cấu tạo cơ thể của họ, các cách để duy trì sức khỏe và tập thể dục.
Lập kế hoạch nguồn lực chăm sóc sức khỏe Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu hệ thống thông tin chính trong bệnh viện và dạy sinh viên áp dụng các khái niệm đã được giảng dạy.
Kế toán và Thực hành Thiết kế của khóa học này là giới thiệu các khái niệm và thủ tục kế toán, bao gồm việc ghi sổ kế toán, tạo báo cáo tài chính và kiểm tra và điều chỉnh.
Thay đổi hành vi và sức khỏe Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu các lý thuyết về các hành vi liên quan đến sức khỏe và các khái niệm về vệ sinh. Thông qua các thí nghiệm thực hành sẽ giúp học sinh đạt được kết quả học tập tốt nhất.
Giới thiệu về Khoa học và Công nghệ An sinh Môn học giới thiệu các ứng dụng của khoa học và công nghệ phúc lợi trong quản lý sức khỏe, nâng cao và chăm sóc sức khỏe. Thông qua các công cụ hỗ trợ và video, học sinh có thể nhanh chóng hiểu các khái niệm về khoa học và công nghệ phúc lợi, đồng thời học cách vận hành thiết bị trong môi trường mô phỏng nhằm nâng cao sức khỏe và tinh thần nhân đạo về sức khỏe. ngành quản lý sức khỏe
Quản lý hồ sơ y tế và thông tin sức khỏe Thiết kế của khóa học này là đào tạo sinh viên vận hành hệ thống bệnh án điện tử và tiến hành phân tích cấu trúc của bệnh án. ngành quản lý sức khỏe
Quản lý dịch vụ y tế Khóa học này được thiết kế để hỗ trợ sinh viên phát triển kiến ​​thức làm việc về các khái niệm quản lý hoạt động và phương pháp kỹ thuật để họ có thể áp dụng chúng trong môi trường ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên sẽ có thể có được bức tranh toàn cảnh về quy trình hoạt động của ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe và có thể đưa ra các mô hình định lượng phù hợp để ra quyết định và phân tích các vấn đề trong ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

2/ HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

 Để thu hút nhiều sinh viên hơn đến học tại Yuanpei, Trường cung cấp nhiều cơ hội cho các sinh viên của mình để đạt được giải thưởng và giải thưởng.

Sinh viên trong nước

 • Học bổng dành cho những ai đã đăng ký vào YUMT và duy trì điểm trung bình 80 trên 100 điểm mỗi học kỳ.
 • Giảm học phí cho những ai đã tham gia YUMT thông qua các gói cụ thể.
 • Trợ cấp chỗ ở cho những người cư trú ở vùng sâu, vùng xa.

Sinh viên quốc tế

 • Đăng ký chính thức lên YUMT.
 • Đạt trung bình 80 trên 100 điểm mỗi học kỳ.
 • Các cơ hội tài trợ khác theo từng trường hợp.

3/ CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐỘC ĐÁO

Bảo tàng hình ảnh Y học

bảo tàng y học đại học y nguyên bội

Bảo tàng Hình ảnh Y học đầu tiên của Đài Loan được thành lập tại Đại học Công nghệ Y tế Yuanpei nhằm thúc đẩy giáo dục về lịch sử của công nghệ X quang, ghi lại các tạp chí và sách có giá trị cũng như bảo tồn các đồ tạo tác quan trọng về hình ảnh y tế. ngành quản lý sức khỏe

Trung tâm kỹ năng lâm sàng

Trung tâm kỹ năng lâm sàng đại học y nguyên bội

Được thành lập vào năm 2016, Trung tâm này được thành lập để hỗ trợ Kiểm tra Lâm sàng Cấu trúc Mục tiêu (OSCE) với tối đa 12 phòng lâm sàng, nơi sinh viên điều dưỡng của chúng tôi có thể học và thực hành các kỹ thuật của họ. Cơ sở vật chất hiện đại của chúng tôi cũng được sử dụng bởi các tổ chức đào tạo chuyên nghiệp. ngành quản lý sức khỏe

Trung tâm chẩn đoán hình ảnh y tế

Trung tâm chẩn đoán hình ảnh y tế đại học y nguyên bội

Được thành lập vào tháng 5 năm 2018, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh Y học được trang bị đầy đủ máy MRI (Chụp cộng hưởng từ) 0.3 và máy chụp CT Scanner để sinh viên thực hành trên động vật và nông sản. Khóa đào tạo này củng cố khả năng chẩn đoán của sinh viên liên quan đến kỹ năng hình ảnh y tế và X quang và cho phép họ áp dụng kiến ​​thức này để phân tích và nghiên cứu trong các lĩnh vực hình ảnh y tế và X quang. ngành quản lý sức khỏe ngành quản lý sức khỏe ngành quản lý sức khỏe

Trung tâm thị giác

Trung tâm thị giác đại học y nguyên bội

Trung tâm thị giác khai trương vào tháng 3 năm 2019, có sự tích hợp của Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ tiên tiến liên quan đến xe tầm nhìn e. Được trang bị Máy phân tích sóng tiên tiến 700 Medica- một thiết bị chẩn đoán mắt đa chức năng và các thiết bị nhãn khoa khác. Sinh viên được yêu cầu phải có kinh nghiệm thực tế trong việc sử dụng các thiết bị này sẽ giúp họ tự tin cho sự nghiệp chuyên môn của mình sau khi tốt nghiệp. ngành quản lý sức khỏe

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Tổ Chức Giáo Dục BLUE GALAXY GROUP – BGG
 • Trụ sở chính: 241 Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Bình Thạnh, TP.HCM
 • Fanpage: facebook.com/BGGVietNam/
 • Hotline: 0931406464 – 0906557605 (Ms Linh)
 • Zalo: 0931406464
 • Email: info@bluegalaxygroup.edu.vn
 • Youtube: BGG VIỆT NAM
 • Instagram: instagram.com/bluegalaxygroup/
 • Tiktok: duhocbluegalaxy