cảm nghĩ của học viên

Trần Thị Kiều Oanh – Đại học Quốc lập Kim Môn

Cảm ơn trường đã biến mong ước của em thành hiện thực, mọi người là anh, là chị và đồng thời cũng là những người bạn sát cánh bên em trong suốt gần 1 năm trời.