cảm nghĩ của học viên

Trịnh Bích Vân – Đại học Văn Hóa Trung Quốc

Cảm ơn trung tâm đã giúp đỡ e rất nhiều trong việc chuẩn bị đến hoàn thành hồ sơ du học. Mặc dù hồ sơ của em cũng gặp nhiều vấn đề nhưng tt vẫn hỗ trợ hết mình 💕💕