Du học Đài Loan-Trường Đại học Từ Tế-Tzu Chi University

Đại học Từ Tế được thành lập vào năm 1994 Trường được chia thành 4 trường trực thuộc (Y học, Khoa học đời sống, Khoa học xã hội và nhân văn, Giáo dục và Truyền thông), 18 viện nghiên cứu và 17 khoa. Đại học Từ Tế được thành lập bởi tổ chức tài trợ Từ Tế, tổ chức được sáng lập bởi Thạc sĩ Cheng Yen. Qua thời gian, sứ mệnh thành lập bắt đầu với từ thiện, mở rộng đến giáo dục y học, và văn hóa nhân đạo chủ nghĩa. Để thực hiện sứ mệnh này, nhà sáng lập Từ Tế thiết lập hơn 600 văn phòng tại 50 quốc gia.

Trường Đại học Từ Tế được thành lập ở khu vực phía đông của Đài Loan, trường nhằm nâng cao trình độ chăm sóc y tế, giáo dục, nuôi dưỡng học sinh làm việc tốt và giúp đỡ người khác. Trường Đại học Từ Tế giáo dục sinh viên trở thành những người hiến thân mình để giúp đỡ người khác và phục vụ nhân dân với sự tôn trọng.

Trường có các Chuyên ngành:

Chuyên ngành Y khoa Đại học Từ Tế

Khoa Y tế

Khoa Vi sinh vật học, Miễn dịch học và Sinh hóa.

Khoa Điều dưỡng

Khoa tin học, công nghệ thông tin Y tế

Khoa Y tế công cộng

Khoa Y tế, thí nghiệm Công nghệ sinh học

Khoa Vật lý trị liệu

Chuyên ngành Khoa học đời sống Đại học Từ Tế

Khoa Khoa học đời sống

Khoa Sinh học phân tử và Di truyền học con người.

Chuyên ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn Đại học Từ Tế

Khoa Phát triển con người,

Khoa Ngôn ngữ tiếng Anh và Văn học

Khoa Công tác Xã hộiKhoa Tôn Giáo

Khoa Tôn Giáo

Khoa Truyền thông

Khoa Nghiên cứu Phát triển Trẻ em và gia đình

Khoa Giáo dục

HỌC BỔNG Đại học Từ Tế

Đại học Từ Tế cung cấp một số cơ hội học bổng bao gồm học bổng Dean’s List Scholarship và Service Scholarship. Sinh viên có thể nộp đơn xin học bổng Service Scholarship để miễn học phí và trang trải chi phí sinh hoạt bắt đầu từ năm thứ hai. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc tại các đơn vị theo thỏa thuận như bệnh viện Hualien Tzu Chi hoặc các chi nhánh khác của Tzu Chi. Sinh viên có tên trong danh sách Học bổng của Hiệu trưởng có thể nhận được học bổng trị giá 20.000 Đài Tệ mỗi học kỳ. Ngoài ra, trường cũng tài trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về tài chính.

Các lớp học của Đại học Từ Tế

Mang lại một môi trường học tập thân thiện và tạo điều kiện giao lưu trò chuyện giữa mọi người, một giảng viên thông thường sẽ phụ trách giảng dạy 10 học viên.

Các lớp học nhỏ góp phần tăng cường sự tương tác giữa giáo sư và sinh viên, với sự nhấn mạnh đồng thời vào bài giảng lẫn thảo luận. Trường khuyến khích sinh viên tự giác trong học tập.

Để tăng cường sinh viên học tập và khuyến khích họ tương tác với các giáo sư, Đại học Từ Tế cung cấp các hệ thống giáo dục đa phương tiện, trường cũng sử dụng hệ thống tương tác phản hồi để các giáo sư giảng dạy một cách sinh động và tạo ra giao tiếp hai chiều.