Lam Viec Tai Tinh Bang British Columbia Canada Phan 1

Làm việc tại tỉnh bang British Columbia và những bộ luật lao động bạn cần biết (Phần 1)

Luật lao động tại tỉnh bang British Columbia (B.C) đặt ra các tiêu chuẩn về tiền lương, bồi thường và điều kiện làm việc cho hầu hết các ngành nghề. Các tiêu chuẩn này nhằm thúc đẩy tính cởi mở trong giao tiếp, đối xử công bằng và cân bằng giữa cuộc sống và công việc cho người lao động.

Cụ thể, luật quy định các vấn đề như:

 • Taking time off: Nghỉ phép
 • Quit, fired or laid off: Nghỉ việc, bị sa thải, bị cắt giảm nhân sự
 • Hiring employees: Tuyển dụng nhân sự
 • Getting paid for work: Nhận lương cho công việc
 • Hours of work and overtime: Giờ làm việc và làm thêm giờ
 • Statutory holidays: Ngày lễ theo quy định
 • Temporary foreign workers: Lao động tạm thời nước ngoài
 • Licensing: Cấp phép
 • Specific industries: Ngành nghề cụ thể
 • Forms and resources: Mẫu đơn và tài liệu
 • Make a complaint: Nộp đơn khiếu nại
 • Investigations: Điều tra

1/ Quy định về nghỉ phép

Từ ngày 01/01/2022, nhân viên đủ điều kiện có thể nghỉ ốm/bị thương có bảo lưu việc làm lên đến 5 ngày tính lương và 3 ngày không lương

1.1 Nghỉ phép thường niên

Sau một năm làm việc, nhân viên sẽ nhận được ngày nghỉ phép – thời gian nghỉ có lương.

Nhà tuyển dụng có thể cho phép nhân viên sử dụng ngày nghỉ phép để giải quyết các tình huống bất ngờ. Họ có thể lên lịch nghỉ phép của bạn theo nhu cầu của công ty.

1.2 Nghỉ phép đột xuất

Nhân viên có thể xin nghỉ việc do những căn bệnh bất ngờ hoặc hoàn cảnh cá nhân mà không lo mất việc. Nghỉ phép này có thể được dùng cho các lý do như chăm sóc gia đình, ốm đau.

1.3 Xử lý sự vắng mặt của nhân viên

Nhà tuyển dụng cần tuân theo các tiêu chuẩn việc làm của British Columbia (B.C.) nếu hoạt động kinh doanh của họ bị gián đoạn đột xuất hoặc nhân viên phải vắng mặt.

1.4 Các trường hợp nghỉ phép có lương

Nhân viên được nghỉ phép có lương theo các trường hợp sau:

 • Nghỉ ốm/bị thương: Nghỉ để điều trị bệnh tật hoặc phục hồi sau chấn thương.
 • Nghỉ thai sản/nghỉ chăm con: Nghỉ để sinh con và chăm sóc trẻ nhỏ.
 • Nghỉ chăm sóc gia đình: Nghỉ để chăm sóc các thành viên trong gia đình bị ốm đau hoặc gặp khó khăn.
 • Nghỉ chăm sóc người thân bệnh nặng: Nghỉ để chăm sóc người thân mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang trong giai đoạn cuối đời.
 • Nghỉ Covid-19: Nghỉ do mắc Covid-19 hoặc cách ly liên quan đến Covid-19.
 • Nghỉ nghĩa vụ quân sự: Nghỉ để thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 • Nghỉ tìm kiếm con mất tích: Nghỉ để tham gia tìm kiếm con bị mất tích.
 • Nghỉ tang chế con: Nghỉ để tang chế con cái không may mất.
 • Nghỉ bạo lực gia đình/tình dục: Nghỉ để thoát khỏi hoặc xử lý các vấn đề bạo lực gia đình/tình dục.
 • Nghỉ tang chế: Nghỉ để tang chế người thân qua đời.
 • Nghỉ phục vụ bồi thẩm đoàn: Nghỉ để tham gia phiên tòa với tư cách bồi thẩm đoàn.

1.5 Ngày lễ theo quy định

Lưu ý: Ngày lễ theo quy định (statutory holiday) không nhất thiết là ngày nhân viên được nghỉ. Thay vào đó, nhân viên có thể nhận được tiền lương ngày lễ (statutory holiday pay).

Điều này nghĩa là:

 • Nhân viên vẫn có thể phải đi làm vào ngày lễ, tùy thuộc vào ngành nghề và lịch làm việc cụ thể.
 • Tuy nhiên, nếu phải làm việc vào ngày lễ, họ sẽ được nhận mức lương cao hơn, thường là gấp đôi mức lương thông thường.

Bạn có thể tham khảo các ngày lễ tại Canada ở phần 6 bài viết này

2/ Quy định về Nghỉ việc, bị sa thải, bị cắt giảm nhân sự

2.1 Nghỉ việc hay bị sa thải

Người lao động có thể tự thôi việc bất cứ lúc nào. Nếu họ tự nghỉ việc, họ sẽ không nhận được khoản bồi thường nào liên quan đến thời gian công tác.

Nhà tuyển dụng có thể chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động bằng cách thông báo bằng văn bản trước một thời gian nhất định hoặc chi trả tiền bồi thường theo thời gian công tác (gọi là tiền lương báo trước). Họ cũng có thể lựa chọn kết hợp cả văn bản báo trước và tiền bồi thường.

2.2 Nghỉ việc tạm thời

Nghỉ việc tạm thời là trường hợp nhân viên được nhận mức lương ít hơn 50% mức lương tuần tiêu chuẩn của họ – với kế hoạch là nhân viên sẽ quay lại lịch làm việc thông thường sau một khoảng thời gian nhất định.

Nếu nhân viên không quay lại làm việc, việc nghỉ việc sẽ được coi là chấm dứt hợp đồng lao động.

2.3 Nghỉ việc theo nhóm

Nếu do hoàn cảnh yêu cầu, việc chấm dứt hợp đồng lao động với 50 hoặc nhiều nhân viên hơn tại cùng một địa điểm trong vòng hai tháng, nhà tuyển dụng phải thông báo bằng văn bản về việc nghỉ việc theo nhóm cho từng nhân viên bị ảnh hưởng, Bộ trưởng Lao động, và bất kỳ công đoàn nào đại diện cho nhân viên.

3/ Quy định về tuyển dụng nhân sự

Nhà tuyển dụng phải cung cấp hợp đồng lao động đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn tối thiểu, bao gồm:

 • Mức lương tối thiểu
 • Số giờ làm việc tối thiểu
 • Thời gian nghỉ phép và tiền lương nghỉ phép
 • Ngày lễ theo quy định
 • Điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động

3.1 Nhà tuyển dụng và người lao động không thể thỏa thuận những điều kiện làm việc thấp hơn mức tiêu chuẩn tối thiểu.

3.1.1 Giải thích về các tiêu chuẩn tại nơi làm việc:

Nhà tuyển dụng cần phải giao tiếp rõ ràng với người lao động về các quyền lợi của họ khi làm việc tại British Columbia. Họ nên thực hiện điều này bằng cách đăng và chia sẻ thông tin trong các tài liệu sau:

Bản thông tin về Người lao động nước ngoài: Chứa thông tin về các quyền lợi của người lao động nước ngoài theo Luật Bảo vệ Lao động Thời vụ Nước ngoài và Quy chế. Nhà tuyển dụng và người tuyển dụng cần chia sẻ thông tin này với người lao động nước ngoài họ tuyển dụng hoặc tìm kiếm.

Các điều khoản và điều kiện cụ thể của việc làm: Nhà tuyển dụng cũng nên giao tiếp bằng văn bản các điều khoản và điều kiện cụ thể của việc làm. Mặc dù mô tả công việc là không bắt buộc, nhưng nó có thể giúp nhân viên mới biết những gì được mong đợi từ họ.

3.1.2 Không cung cấp thông tin sai lệch về lương hoặc điều kiện làm việc:

Nhà tuyển dụng không được phép đưa ra thông tin sai lệch về việc làm để dụ dỗ người lao động tiềm năng làm việc cho họ.

Họ cũng không thể trả lương cho người lao động ít hơn mức đã thỏa thuận, ngay cả khi người lao động không đạt được hiệu quả như mong đợi. Trong những trường hợp này, nhà tuyển dụng có thể lựa chọn chấm dứt hợp đồng lao động.

4/ Quy định về nhận lương cho công việc

Người lao động phải được trả lương cho công việc họ đã làm. Họ phải nhận được ít nhất là mức lương tối thiểu cho số giờ làm việc trong mỗi kỳ trả lương.

4.1 Nhân viên phải được trả lương hai lần một tháng

Mỗi kỳ trả lương không được quá 16 ngày. Toàn bộ số tiền lương kiếm được, bao gồm cả tiền làm thêm giờ và tiền nghỉ lễ pháp định, phải được trả trong vòng 8 ngày sau khi kết thúc kỳ trả lương. Tiền nghỉ phép năm và lương trong ngân hàng thời gian của nhân viên không cần phải được trả trong kỳ trả lương.

Lương phải được trả bằng tiền tệ Canada. Hình thức thanh toán có thể bằng tiền mặt, séc, ngân phiếu hoặc ủy nhiệm chi. Cũng có thể trả lương bằng cách gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của nhân viên nếu được thỏa thuận bằng văn bản hoặc nếu thỏa thuận này là một phần của thỏa thuận tập thể.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, nhà tuyển dụng phải trả cho nhân viên tiền lương cuối cùng.

4.2 Những quy định về tiền lương

 • Mức lương tối thiểu: Tất cả nhân viên phải được trả ít nhất là mức lương tối thiểu. Mức lương tối thiểu ở British Columbia hiện nay là 16,75 CAD / giờ.
 • Lương tối thiểu theo ngày: Nhân viên có mặt làm việc phải được trả lương cho ít nhất hai giờ, ngay cả khi họ làm việc ít hơn hai giờ.
 • Khấu trừ: Nhà tuyển dụng phải thực hiện một số khoản khấu trừ theo quy định của pháp luật từ mức lương. Chi phí kinh doanh không thể được khấu trừ từ mức lương.
 • Lưu giữ hồ sơ: Nhà tuyển dụng phải lưu giữ hồ sơ về số giờ làm việc của mỗi nhân viên và cung cấp bảng lương sau mỗi kỳ trả lương.
 • Tiền boa và tiền thưởng: Nhà tuyển dụng có thể thu thập tiền boa và phân phối cho tất cả nhân viên có đóng góp trong việc kiếm được khoản tiền này.
 • Đồng phục và trang phục đặc biệt: Quy định về trang phục khác với đồng phục. Nhà tuyển dụng phải cung cấp đồng phục miễn phí cho nhân viên.
 • Nghỉ lễ theo quy định: Nhân viên được hưởng lương nghỉ lễ theo quy định nếu họ đủ điều kiện. Nếu họ làm việc vào ngày nghỉ lễ, họ sẽ được nhận mức lương gấp rưỡi giờ cộng với tiền lương trung bình của một ngày làm việc.
 • Nghỉ phép hưởng lương: Nhân viên có thể tích lũy ngày nghỉ phép hưởng lương. Hầu hết các loại nghỉ phép bảo vệ việc làm không được hưởng lương. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng có nghĩa vụ trả lương cho một số loại nghỉ phép nhất định.

5/ Quy định về giờ làm việc và làm thêm giờ

Các nhà tuyển dụng lên lịch làm việc cho nhân viên. Việc lên lịch có thể được thực hiện hàng ngày hoặc trước nhiều tuần. Nó có thể dựa trên thâm niên, mức độ sẵn có của nhân viên hoặc các tiêu chí khác do nhà tuyển dụng lựa chọn

Nhân viên phải đến làm việc đúng giờ theo lịch đã sắp xếp

5.1 Giờ làm việc tiêu chuẩn

Giờ làm việc tiêu chuẩn là 8 giờ mỗi ngày và 40 giờ mỗi tuần. Một tuần bắt đầu từ Chủ Nhật đến Thứ Bảy.

Trường hợp đặc biệt

Giờ làm việc tiêu chuẩn có thể thay đổi tùy theo trường hợp, chẳng hạn như:

 • Thỏa thuận trung bình hóa giờ làm việc: Nhà tuyển dụng và nhân viên có thể thống nhất về việc trung bình hóa giờ làm việc trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như trong ba tháng. Điều này cho phép nhân viên làm việc nhiều hơn hoặc ít hơn 8 giờ mỗi ngày, miễn là tổng số giờ làm việc trong khoảng thời gian đó bằng 40 giờ mỗi tuần.
 • Biến thể: Trong một số ngành nghề, có thể có quy định cho phép giờ làm việc tiêu chuẩn khác nhau. Chẳng hạn, một nhân viên bán hàng có thể làm việc 10 giờ vào các ngày trong tuần và 5 giờ vào cuối tuần, tổng cộng vẫn là 40 giờ.

5.2 Giờ làm thêm

Nhân viên có thể được yêu cầu làm thêm giờ. Nhân viên làm việc quá 8 giờ mỗi ngày hoặc 40 giờ mỗi tuần sẽ được trả lương theo tỷ lệ một rưỡi hoặc gấp đôi cho các giờ làm thêm.

Về cách tính lương thời gian giờ làm thêm BGG sẽ viết một bài chi tiết khác cho các bạn tham khảo

5.3 Giờ làm việc tối thiểu trong ngày

Nhân viên phải được sắp xếp lịch làm việc ít nhất hai giờ mỗi ngày. Ngay cả khi không có việc làm, nhân viên vẫn sẽ được trả lương nếu họ đã báo cáo đi làm đúng theo lịch.

5.4 Nghỉ ngơi trong tuần

5.4.1 Lên lịch thời gian nghỉ làm

Mỗi tuần, nhân viên phải được nghỉ ít nhất 32 giờ liên tục. Nếu nhân viên phải làm việc trong khoảng thời gian này (ví dụ như do trường hợp khẩn cấp), họ phải được trả lương thêm.

Nhân viên cũng phải được nghỉ ít nhất 8 giờ giữa các ca làm việc. Nếu nhân viên làm việc trong khoảng thời gian này, các giờ làm sẽ được cộng với các giờ làm khác trong ngày. Thông thường, điều này có nghĩa là nhân viên sẽ được trả lương theo tỷ lệ làm thêm giờ.

Ví dụ: Một người làm việc ca 6 giờ (6 giờ sáng đến 12 giờ trưa) 5 ngày một tuần được yêu cầu làm thêm 4 giờ (14 giờ đến 18 giờ). Như vậy, họ đã làm việc 10 giờ trong ngày hôm đó. Họ sẽ được trả lương thêm cho 2 giờ làm theo tỷ lệ làm thêm giờ.

5.4.2 Thay đổi hoặc hủy ca làm việc

Nhà tuyển dụng có thể thay đổi ca làm việc của nhân viên bất cứ lúc nào, miễn là nhân viên vẫn đảm bảo được thời gian nghỉ tối thiểu theo quy định. Nhân viên không được yêu cầu bồi thường nếu họ được thông báo về việc thay đổi hoặc hủy ca trước khi báo cáo đi làm.

5.4.3 Nghỉ giải lao ăn trưa và cà phê

Nghỉ cà phê

Nhà tuyển dụng không bắt buộc phải cung cấp giờ nghỉ cà phê.

Nghỉ ăn trưa

Nhân viên phải được nghỉ ăn trưa không bồi thường trong 30 phút nếu họ làm việc liên tục quá 5 giờ. Nhân viên sẽ được trả lương cho thời gian nghỉ ăn trưa nếu họ bắt buộc phải làm việc (hoặc sẵn sàng làm việc) trong giờ nghỉ ăn. Việc làm việc xuyên qua giờ nghỉ ăn không nhất thiết dẫn đến việc phải trả lương làm thêm giờ

5.4.4 Lên lịch ca làm việc theo kiểu “split shift”

“Split shift” là loại ca làm việc phân chia ngày làm thành các khoảng thời gian riêng biệt, không liền mạch. Giờ làm việc của nhân viên được tính bằng tổng thời gian của tất cả các khoảng thời gian đó.

Một ca “split shift” (bao gồm cả thời gian nghỉ) phải được hoàn thành trong vòng 12 giờ.

5.5 Nhân viên chỉ được trả lương cho thời gian đi công tác khi thời gian đó liên quan trực tiếp đến công việc của họ

5.5.1 Di chuyển đến nơi làm việc

Trong hầu hết các trường hợp, việc di chuyển đến nơi làm việc được coi là đi lại, không phải là thời gian làm việc, ngay cả khi:

 • Nhân viên lái xe do công ty cung cấp
 • Nhân viên được đón bởi công ty hoặc đồng nghiệp khác

Tuy nhiên, thời gian di chuyển sẽ được tính là thời gian làm việc nếu nhân viên:

 • Đang cung cấp dịch vụ cho công ty bằng cách mang theo dụng cụ, thiết bị, vật liệu do công ty cung cấp đến nơi làm việc
 • Được yêu cầu đón các nhân viên khác và đưa họ đến nơi làm việc

Mặc dù thời gian di chuyển không được trả theo mức lương theo giờ thông thường, nhưng nhân viên vẫn phải được trả ít nhất bằng mức lương tối thiểu.

5.5.2 Di chuyển đến địa điểm làm việc xa xôi

Khi nhân viên được yêu cầu tập trung tại một địa điểm (điểm tập trung) và sau đó di chuyển đến một địa điểm làm việc xa xôi, thì hành trình từ điểm tập trung này đến địa điểm làm việc được tính là thời gian làm việc được trả lương.

Ví dụ:

 • Nhân viên tập trung tại sân bay lúc 5:30 sáng để bay đến một khu vực khai thác gỗ. Chuyến di chuyển từ sân bay đến khu vực khai thác gỗ được tính là thời gian làm việc được trả lương.
 • Nhân viên làm nông nghiệp được đón tại một địa điểm cụ thể và đưa đến nơi làm việc. Chuyến đi từ điểm tập trung đến nơi làm việc và quay trở lại đều được tính là thời gian làm việc được trả lương.

5.5.3 Di chuyển giữa các địa điểm làm việc

Nhân viên sẽ được trả lương cho thời gian di chuyển giữa các địa điểm làm việc trong ngày làm việc của họ – đây được coi là thời gian làm việc. Tuy nhiên, thời gian di chuyển đến địa điểm làm việc đầu tiên vẫn được coi là đi lại và không được trả lương.

5.5.4 Di chuyển công tác ngoài tỉnh

Nhân viên sẽ được trả lương cho thời gian di chuyển công tác ngoài tỉnh.

Ví dụ: Một nhân viên đang làm việc tại quận Burnaby được yêu cầu tham dự một cuộc họp tại Kelowna. Họ sẽ được trả lương cho thời gian lái xe hoặc bay đến và từ Kelowna.

6/ Quy định về ngày lễ

Nhân viên được trả lương cho ngày lễ theo luật định nếu đủ điều kiện

Ngày lễ Ngày
New Year’s Day: Tết Dương lịch 01/01/2024
Family Day: Ngày Gia đình 19/02/2024
Good Friday: Thứ Sáu Tuần Thánh 29/03/2024
Victoria Day: Ngày Victoria 20/05/2024
Canada Day: Quốc Khánh Canada 01/07/2024
B.C. Day: Ngày British Columbia 05/08/2024
Labour Day: Ngày Lao động 02/09/2024
National Day for Truth and Reconciliation: Ngày Quốc gia Hòa giải và Hành động vì Sự Thật 30/09/2024
Thanksgiving Day: Lễ Tạ Ơn 14/10/2024
Remembrance Day: Ngày Tưởng niệm 11/11/2024
Christmas Day: Giáng sinh 25/12/2024

Các ngày lễ trong năm 2024

Lưu ý: Chủ nhật Phục Sinh, Thứ Hai Phục Sinh và Ngày tặng quà (Boxing Day) không phải là những ngày nghỉ lễ theo luật định ở tỉnh bang British Columbia (B.C.)

6.1 Nhận tiền lương ngày nghỉ lễ theo luật định

Kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện nhận lương ngày nghỉ lễ theo luật định bằng cách trả lời một loạt câu hỏi về tình hình công việc cụ thể của bạn. Sử dụng công cụ 

Tính lương ngày nghỉ lễ theo luật định. Tiền lương ngày nghỉ lễ theo luật định bằng với mức lương trung bình của một ngày làm việc. Nhân viên được hưởng lương ngày nghỉ lễ bất kể họ có đi làm hay nghỉ lễ.

6.2 Thay thế ngày nghỉ lễ theo luật định

Nhà tuyển dụng và nhân viên có thể thỏa thuận bằng văn bản để thay thế một ngày nghỉ lễ theo luật định bằng một ngày khác. Ngày thay thế này sẽ được hưởng các quyền lợi tương tự như một ngày nghỉ lễ chính thức

Trên đây là Luật lao động tại tỉnh bang British Columbia (B.C) đặt ra các tiêu chuẩn về tiền lương, bồi thường và điều kiện làm việc cho hầu hết các ngành nghề. Các tiêu chuẩn này nhằm thúc đẩy tính cởi mở trong giao tiếp, đối xử công bằng và cân bằng giữa cuộc sống và công việc cho người lao động (Phần 1)

Các bạn cùng đón chờ Phần 2 nhé

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Tổ Chức Giáo Dục BLUE GALAXY GROUP – BGG
 • Trụ sở chính: 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 01, quận Gò Vấp, TP.HCM
 • Fanpage: facebook.com/BGGVietNam/
 • Hotline: 0931406464
 • Zalo: 0931406464
 • Youtube: BGG VIỆT NAM
 • Email: info@bluegalaxygroup.edu.vn
 • Spotify: https://open.spotify.com/show/1H8a2KW9WGGvNFZES9yGns
 • Tiktok: @duhocbluegalaxy