Những loại visa Úc có thể “tự tin” bảo lãnh người thân

Việc bảo lãnh vợ/chồng hoặc người sắp kết hôn, cha mẹ, con cái và người thân tại Úc đơn giản hơn nhiều nước. Định cư Úc theo diện bảo lãnh sẽ được hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân, có thể nhập quốc tịch theo điều kiện của luật định. Vậy có những loại Visa nào để bảo lãnh được người thân sang Úc?

Visa 300 – Bão lãnh Vợ/ Chồng hoặc người sắp kết hôn

Visa này được sự bảo lãnh của người mang quốc tịch Úc, thường trú hoặc công dân New Zealand đang sinh sống tại Úc.

Người bảo lãnh phải chưa bảo lãnh quá 2 người khác vào Úc theo diện vợ/chồng và chưa bảo lãnh cho ai khác hay chính mình là người được bảo lãnh theo diện vợ/chồng trong 5 năm trở lại đây.

Visa 309 – Vợ/chồng bảo lãnh

Visa này cho phép bạn tạm trú tại Úc trong thời gian 2 năm. Sau 2 năm, khi mối quan hệ giữa bạn và người bảo lãnh vẫn còn tiếp diễn thì bạn được chuyển sang thường trú.

Trong thời gian ở Úc, bạn có thể làm việc, học tập, sinh sống tại Úc và có thể hưởng bảo hiểm sức khỏe Medicare.

 

Portrait of a family with two young children posing together outside

Visa 103 – Bảo lãnh cha mẹ (Cha mẹ không đóng tiền)

Visa 103 cho phép cha mẹ di trú đến Úc sinh sống vĩnh viễn cùng con cái của họ đang ở Úc. Bên cạnh đó, chính sách bảo lãnh cha mẹ không đóng tiền là hình thức bảo lãnh thân nhân nên đối tượng gồm 3 nhóm là người được bảo lãnh, người bảo lãnh và người phụ thuộc.

Được hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội trong trường hợp luật định cho phép và nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo quy định.

Visa 143 – Cha mẹ có đóng tiền toàn phần (thường trú)

Visa 143 cho phép cha mẹ di trú lâu dài ở Úc để đoàn tụ cùng con cái đang sống ở Úc.  Yêu cầu đương đơn phải được con cái bảo lãnh hoặc người bảo lãnh đủ điều kiện khác ở Úc.

Visa này có thể sống và học tập tại Úc, nhận trợ cấp sức khỏe thông qua Medicare và chế độ phúc lợi thuốc men, trợ cấp an ninh xã hội nhất định. Đủ điều kiện xin quốc tịch Úc (theo tiêu chí đủ điều kiện cư trú). Bảo trợ cho người muốn cư trú lâu dài (theo thời gian chờ).

Visa 173 – Cha mẹ có đóng tiền một phần (tạm trú)

Visa này được phép tạm trú tại Úc trong thời gian 2 năm, sau đó chuyển sang Visa 143 (thường trú). Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc. Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội trong trường hợp luật định cho phép.

 

Visa 101 – Bảo lãnh con cái (Con ruột / Con riêng)

Visa này được phép thường trú vĩnh viễn tại Úc, làm việc, sinh sống và học tập tại Úc. Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc, hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội. Bảo lãnh người thân sang Úc và nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

Điều kiện:

  • Là con ruột hoặc con nuôi của người là công dân Úc, thường trú tại Úc hoặc công dân New Zealand.
  • Dưới 25t, còn độc thân và phụ thuộc vào cha mẹ
  • Nếu là con nuôi thì phải dưới 18 tuổi và cha mẹ nuôi bảo lãnh không còn quan hệ gì với cha/mẹ ruột nhưng có trách nhiệm phải chăm sóc về mặt pháp lý.

Visa 102 – Con nuôi

Visa này được phép định cư vĩnh viễn tại Úc, làm việc, sinh sống và học tập tại Úc. Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc, hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội. Bảo lãnh người thân sang Úc. Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

Điều kiện:

  • Dưới 18t và còn độc thân
  • Là con nuôi hoặc chuẩn bị được nhận làm con nuôi của người là công dân Úc, thường trú tại Úc hoặc công dân Newzealand.
  • Hồ sơ xin con nuôi phải được chấp thuận bởi Cơ quan quản lý con nuôi tiểu bang nơi người bảo lãnh đang sinh sống.

Visa 445 – Người con phụ thuộc

Visa được phép tạm trú ở Úc, làm việc, sinh sống và học tập tại Úc trong thời gian Visa của cha mẹ vẫn còn hiệu lực. Hưởng các quyền lợi tương đương loại Visa của cha mẹ.

Điều kiện:

  • Con ruột hoặc con kể của người mang visa 309.
  • Được bảo lãnh bởi người đã bảo lãnh cha mẹ của mình.
  • Còn độc thân và sống phụ thuộc vào cha mẹ.

Trên đây là các loại visa bảo lãnh người thân tại Úc và còn rất nhiều loại visa bảo lãnh khác nữa. Việc được bảo lãnh gia đình đã giúp được nhiều bạn có thể đoàn tụ với gia đình, sinh sống, học tập và làm việc tại nước Úc với nền văn hóa đa dạng, kinh tế phát triển và có hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới này.