Tìm hiểu Khoa Nhân Văn tại Đại học Quốc Lập Trung Chính

Tìm hiểu Khoa Nhân Văn tại Đại học Quốc Lập Trung Chính

Đại học quốc lập Trung Chính – CCU: National Chung Cheng University – 國立 中正 大學. Trường được thành lập năm 1890, là 1 trong 8 trường đại học đi đầu về Khoa học, công nghệ và kỹ thuật ở Đài Loan.

1. Giới thiệu Đại học Quốc lập Trung Chính

 • Địa chỉ: No. 168, Section 1, Daxue Road, Minxiong Township, Chiayi County, Đài Loan 62102
 • Điện thoại: +886 5 272 0411
 • Website: 國立中正大學 National Chung Cheng University (ccu.edu.tw)

Là đại học công lập đầu tiên được thành lập sau thời kì khủng khoảng kinh tế Đài Loan vào những năm 1980

Năm 1986, để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển giáo dục đại học ở các khu vực Vân Lâm, Gia Nghĩa và Đài Nam , Bộ Hành chính của Đài Loan đã thông qua kế hoạch thành lập một trường đại học định hướng nghiên cứu ở Gia Nghĩa.

Ngày 1 tháng 7 năm 1989, trường được thành lập và được đặt tên theo cố chủ tịch Tưởng Giới Thạch với Tiến sĩ Lin Ching-Jiang là chủ tịch đầu tiên.

Trong giai đoạn đầu của Đại học, năm khoa đã được thành lập bao gồm: Khoa Nhân văn, Khoa Khoa học, Khoa Khoa học Xã hội, Khoa Kỹ thuật và Khoa Quản lý.

Trong nhiệm kỳ của Tiến sĩ Cheng Kuo-Shung – Chủ tịch thứ 2 của CCU, Khoa Luật và Khoa Giáo dục lần lượt được thành lập vào năm 1998 và 1999.

Hiện tại, trường hiện có 7 khoa cung cấp 29 chương trình đại học, 44 chương trình thạc sĩ, 29 chương trình tiến sĩ, 17 chương trình sau đại học tại chức.

2. Giới thiệu Khoa Nhân văn Đại học Quốc lập Trung Chính

Được thành lập vào năm 1991, Khoa Nhân văn hiện cung cấp các chương trình đại học và sau đại học trong bao gồm: Văn học Trung Quốc, Ngoại ngữ và Văn học, Lịch sử và Triết học. Ngoài ra, còn có các chương trình sau đại học về Ngôn ngữ học, Văn học Đài Loan. Tất cả đều cung cấp chương trình Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Tìm hiểu Khoa Nhân Văn tại Đại học Quốc Lập Trung Chính

Chương trình giảng dạy cốt lõi của Khoa bao gồm các mục tiêu:

 • Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực ngôn ngữ Trung Quốc, tiếng Anh và các ngoại ngữ khác;
 • Cung cấp cho sinh viên khả năng phân tích và suy nghĩ một cách độc lập và có hệ thống;
 • Để nâng cao nhận thức của học sinh về sự đa dạng, sự phức tạp của các điều kiện con người và sự phong phú trong các biểu hiện của con người cả ngày nay và trong suốt lịch sử.

Ba mục tiêu này cung cấp cho sinh viên khả năng học hỏi từ những thành công và thất bại của những người khác và thu được lợi nhuận từ kinh nghiệm phong phú của con người. Ngoài ra, kết hợp với chương trình giảng dạy cốt lõi do Trường Cao đẳng Khoa học cung cấp, CCU có thể cung cấp nền tảng cơ bản của một nền giáo dục phổ thông toàn diện, mang đến cho sinh viên của mình nhiều hơn là một cái nhìn kỹ thuật về thế giới.

Các môn văn học được giảng dạy cả trong Khoa Văn học Trung Quốc và Khoa Ngoại ngữ và Văn học. Hầu hết trong số họ tập trung vào các hình thức biểu hiện của con người trong bối cảnh lịch sử, đi sâu vào lịch sử, triết học và phê bình. Trong khi hầu hết các khóa học lịch sử được cung cấp thông qua Khoa Lịch sử, nhiều lớp học do Khoa Văn học Trung Quốc và Khoa Ngoại ngữ và Văn học cung cấp phù hợp với việc nghiên cứu lịch sử của ngôn ngữ và văn hóa, cả phương Đông và phương Tây.

Trong khi, các khóa học cốt lõi do Khoa Triết học cung cấp nhằm mục đích phát triển khả năng của sinh viên trong tư duy phân tích, logic và có hệ thống; họ cũng không thể thiếu sự hiểu biết sâu sắc về văn học, lịch sử và ngôn ngữ.

 • Văn học Trung Quốc (B.A., M.A. & Ph.D.)
 • Ngoại ngữ và Văn học (B.A., M.A. & Ph.D.)
 • Lịch sử (B.A., M.A. & Ph.D.)
 • Triết học (B.A., M.A. & Ph.D.)
 • Ngôn ngữ học (M.A. & Ph.D.)
 • Văn học Đài Loan (M.A.)

3. Chương trình đào tạo

3.1 Ngôn ngữ học

Ngành học được thành lập vào năm 1995. Đây là viện ngôn ngữ học sau đại học mới nhất ở Đài Loan với tầm nhìn đưa nghiên cứu ngôn ngữ học vào thế kỷ 21.

Ngôn ngữ học Sau đại học tại Đại học Quốc lập Trung Chính là một viện nghiên cứu theo định hướng nhấn mạnh vai trò của ngôn ngữ học trong lĩnh vực khoa học nhận thức. Tất cả các giảng viên tại đây đều có bằng tiến sĩ từ các trường đại học nghiên cứu quốc tế lớn.

Tại đây, sinh viên sẽ thực hiện nghiên cứu về ngữ âm, âm vị học, cú pháp và ngữ nghĩa cũng như trong các chủ đề như ngôn ngữ học tính toán, ngôn ngữ học ngữ liệu, ngôn ngữ học tâm lý và ngôn ngữ học thần kinh.

3.2 Văn học Đài Loan

Chương trình học được thành lập vào năm 2000. Để đáp ứng kỳ vọng của xã hội và nhà trường về chất lượng giáo dục nghệ thuật tự do, ươm mầm những tài năng trẻ trong các lĩnh vực nghệ thuật, xã hội và văn hóa Đài Loan.

Năm 2005, Bộ Giáo dục đã phê duyệt đề xuất của Viện về “Chương trình đào tạo giáo viên văn hóa Đài Loan tại chỗ” bắt đầu nhận sinh viên vào năm 2006. Năm 2007, chương trình này được đổi tên thành “Chương trình MA tại chỗ về văn hóa Đài Loan”. Để đáp ứng nhu cầu của chương trình, từ năm học thứ 98, Viện đã thuê nhiều trợ lý giáo sư như Li, Chih-Hau; Huang, Ching-Shun; Pu, Chong-Yong; Hsu, Chien-Chiao; và Fang, Hui-Chen.

Chương trình đào tạo có 3 mục tiêu giáo dục chính: 1) ươm mầm tài năng đa ngành với tầm nhìn toàn cầu và mối quan tâm của địa phương; 2) giúp sinh viên tích lũy kiến ​​thức chuyên môn và phát triển khả năng sáng tạo ngôn ngữ, văn học và văn hóa; 3) để nâng cao năng lực của học sinh về tư duy phản biện, giao tiếp, hợp tác, ứng dụng và đổi mới.

3.3 Ngoại ngữ và văn học nước ngoài

Chương trình Ngoại ngữ và Văn học thúc đẩy việc học ngôn ngữ và văn học, tìm hiểu phân tích và học tập suốt đời. Các kế hoạch trong tương lai cung cấp nhiều cơ hội học tập liên ngành hơn và các khóa học định hướng thực hành để hỗ trợ sinh viên xây dựng nền tảng học tập vững chắc và khám phá các cơ hội nghề nghiệp.

Để đáp ứng với đặc điểm ngày càng toàn cầu của thế giới chúng ta và để phù hợp với sự chú trọng chung của Đài Loan về quốc tế hóa. Ngành học đã phát triển một chương trình học tập tự do, trong đó sinh viên theo đuổi không chỉ thông thạo tiếng Anh và một ngôn ngữ khác được chọn từ tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Để đạt được những mục tiêu này, mỗi sinh viên tốt nghiệp phải hoàn thành một loạt các khóa học về đào tạo các kỹ năng về nghe nói đọc viết, sáng tác và văn học.

3.4 Lịch sử học

Ngành Lịch sử được thành lập năm 1991, cung cấp chương trình cấp bằng MA. Năm 1993, chương trình đại học được thành lập, và chương trình tiến sĩ được tiếp nối trong năm tiếp theo.

Chương trình học nhằm đào tạo các nhà sử học tương lai bằng cách cung cấp cho họ các chương trình nghiêm ngặt kết hợp các nghiên cứu lịch sử truyền thống và lịch sử Trung Quốc với các phương pháp từ khoa học xã hội. Hai lĩnh vực nghiên cứu chính của Khoa là lịch sử Trung Quốc thời trung cổ và lịch sử Đài Loan. Sở đặc biệt mạnh trong lịch sử Trung Quốc thời trung cổ. Sở thích nghiên cứu của khoa bao gồm hầu hết các khía cạnh của thời kỳ trung cổ. Chúng bao gồm từ lịch sử chính trị, lịch sử xã hội, lịch sử văn hóa và lịch sử đô thị cho đến lịch sử tôn giáo.

3.5 Văn học Trung Quốc

Văn học Trung Quốc được thành lập vào năm 1990. Chương trình MA bằng tiếng Trung được bắt đầu đầu tiên và là một trong năm chương trình sau đại học sớm nhất của Đại học Quốc gia Chung Cheng. Các chương trình Đại học và Ph. D. được thành lập lần lượt vào năm 1992 và 1994.

Các mục tiêu dựa trên triết lý giáo dục của Khoa Trung Quốc bao gồm những điều sau đây:

 • Cung cấp cho sinh viên trình độ chuyên môn trong việc diễn giải, tư duy phản biện và nghiên cứu ngôn ngữ học, văn học và văn hóa Trung Quốc;
 • Nâng cao sự hiểu biết về bản thân và khả năng giao tiếp thành thạo của học sinh để đối phó với thách thức trong xã hội hiện đại;
 • Mở rộng chân trời của học sinh để nhìn và suy nghĩ từ quan điểm của Trung Quốc và toàn cầu, truyền thống và hiện đại để trở thành những người có mối quan tâm nhân đạo;
 • Để chuẩn bị cho học sinh theo đuổi học bổng trong tương lai cũng như trong sự nghiệp chuyên nghiệp;
 • Giúp sinh viên thiết lập mối quan hệ giữa việc theo đuổi học tập và các nghĩa vụ xã hội thực tế.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể lựa chọn học lên cao tại các trường cao học trong nước hoặc nước ngoài, hoặc tham gia vào thị trường việc làm trong các lĩnh vực khác nhau như giảng dạy, vị trí chính phủ, công nghiệp xuất bản, viết sáng tạo, công việc thư ký, báo chí, quảng cáo, tư vấn, biên tập, nghiên cứu, và nhiều ngành nghề khác đòi hỏi kỹ năng văn học, văn hóa và ngôn ngữ. Ngoài ra, sự phát triển gần đây tạo cơ hội cho sinh viên bước vào sự nghiệp giao lưu văn hóa bằng cách giảng dạy tiếng Quan Thoại, văn hóa Trung Quốc cho thế giới không phải người Trung Quốc. Cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp Trung Quốc rất đa dạng và đầy hứa hẹn. Khoa Văn học Trung Quốc được thành lập vào năm 1990. Chương trình MA bằng tiếng Trung được bắt đầu đầu tiên và là một trong năm chương trình sau đại học sớm nhất của Đại học Quốc gia Chung Cheng. Các chương trình Đại học và Ph. D. được thành lập lần lượt vào năm 1992 và 1994.

Xem thêm

Tuyển sinh du học Đài Loan, học bổng 50-100% học phí

Du học Đài Loan ngành Điều dưỡng, tại sao không?

Du học đài loan ngành chăm sóc sắp đẹp – Nhiều điều thú vị bạn chưa biết

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Tổ Chức Giáo Dục BLUE GALAXY GROUP – BGG
 • Trụ sở chính: 241 Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Bình Thạnh, TP.HCM
 • Fanpage: facebook.com/BGGVietNam/
 • Hotline: 0931406464 – 0906557605 (Ms Linh)
 • Zalo: 0931406464
 • Youtube: BGG VIỆT NAM
 • Email: info@bluegalaxygroup.edu.vn
 • Spotify: https://open.spotify.com/show/1H8a2KW9WGGvNFZES9yGns
 • Tiktok: @duhocbluegalaxy