BẢNG TÍNH ĐIỂM THI TOCFL NĂM 2020

Thông báo về điều chỉnh phạm vi cấp chứng chỉ “Nghe và Đọc hiểu” của kỳ thi TOCFL 2020

>>>> Điều kiện cấp chứng chỉ “Nghe và Đọc hiểu”của kỳ thi TOCFL hiện tại như sau:

  1. Thí sinh tham gia thi hai kỹ năng “Nghe” và “Đọc hiểu”, nếu kết quả thi đậu cùng cấp sẽ được cấp Chứng chỉ “Nghe và Đọc hiểu” cấp đó.
  2. Thí sinh tham gia thi hai kỹ năng “Nghe” và “Đọc hiểu”, nếu kết quả thi đậu không cùng cấp, thì sẽ được cấp Chứng chỉ “Nghe và Đọc hiểu” của cấp thấp hơn.
  3. Thí sinh tham gia thi hai kỹ năng “Nghe và Đọc hiểu”, trong đó có một kỹ năng không đậu thì sẽ không được cấp Chứng chỉ “Nghe và Đọc hiểu”.

Từ năm 2020, các kỳ thi chính thức sẽ thực thi phạm vi cấp Chứng chỉ “Nghe và đọc hiểu” mới:

  1. Lấy điểm thi đậu của mỗi kỹ năng Nghe và Đọc hiểu cộng lại để làm căn cứ cấp Chứng chỉ, ngoài ra sẽ đưa ra mức điểm sàng thấp nhất cho nỗi kỹ năng.
  2. Thí sinh tham gia thi hai kỹ năng “Nghe” và “Đọc hiểu”, điểm thi tổng cộng phải đạt mức điểm chung thấp nhất của cấp đó, hơn nữa điểm Nghe và điểm Đọc hiểu phải đạt mức điểm sàng quy định của cấp đó mới đạt được Chứng chỉ “Nghe và Đọc hiểu” của cấp đó.
  3. Cấp “Chuẩn bị” vì chỉ mang tính chất khuyến khích, chỉ có đưa ra mức điểm tổng hợp cho Nghe và Đọc hiểu.

Tham khảo bảng tính điểm thi Tocfl 2020 dưới đây để hiểu rõ hơn

BẢNG TÍNH ĐIỂM TOCFL 2020
Bảng tính điểm thi Tocfl 2020

🏪Trung tâm xúc tiến học bổng du học BLUE GALAXY GROUP – BGG
📥Trụ sở chính: 241 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Bình Thạnh, TP.HCM
☎️Hotline: 0931 40 64 64
📞Hotline: 0906557605(Ms Linh)
📧Email: info@bluegalaxygroup.edu.vn
🌐Website: bgg.edu.vn